Vilkår & Betingelser

Regler & Vilkår versjon: 4 - oppdatert 23/01/2014

Nedenfor finner du våre generelle 'Vilkår og Betingelser' for Bingo.com, som gjelder for alle tjenester som utføres av Bingo.com.

Vennligst les og vær underforstått med disse vilkår før du aksepterer de. Kontoinnehaver kan til enhver tid stenge sin spillekonto hos Bingo.com ved å kontakte Kundeservice ved bruk av informasjonen som finnes i vårt "Hjelp & Support" område, via telefon, epost eller Live Support. For mer hjelp til å stenge din konto, se punkt 2.18.

Klikk her for å gå direkte til Hjelp & Support siden.

Trenger du hjelp eller har du noe videre spørsmål omkring våre Vilkår og Betingelser, så kontakt gjerne Kundeservice via Live Support alle dager mellom kl. 10.00 - 22.00. For Live Support,  Live Support !

 

 • Vilkår og Betingelser
 • Generell introduksjon, definisjoner og stipulasjoner
 • Kontoregler
 • Betalingsregler
 • Sikkerhetsregler
 • Diverse
 • Ansvarsfraskrivelse
 • Bidrag
 • Datasikkerhet og personvern (inkludert såkalte cookies)
 • Ansvarlig Spill
 • Bingo
 • Casino
 • Automater
 • Lotteri
 • Fast Poker
   

1. Generell introduksjon, definisjoner og stipulasjoner

1.1 “Bingo.com’s regler" er de gjeldende regler for begge parter ved aksept og opprettelse av en spillekonto. Bingo.com’s regler er gjeldende for alle forhold mellom spillekontoinnehaveren og Bingo.com.

1.2 "Bingo.com" er et varemerke merke som eies og driftes av Unibet (International) Ltd, et selskap behørig registrert på den 28 mars 2000 i henhold til lovgivningen i Malta, med organisasjonsnummer C 26127, og har sitt forretningskontor og foretak Adresse på Fawwara Bldgs "Msida Road, Gzira GZR1402 Malta, Tel + 356 2133 3532, Fax +356 2133 3577, E-post info@bingostaff.com;, nettsiden; Bingo.com Unibet (International) Ltd er eier og operatør av området ligger på Bingo.com.

1.3 “En kontoinnehaver" er et individ som har et avtalefestet forhold til Unibet (International) Ltd.

1.4 “En Bingo.com konto" er en spillekonto drevet av kontoinnehaveren. For å tippe og/eller spille spill hos Bingo.com må man han en Bingo.com konto. Inn- og utbetalinger styres også fra Bingo.com kontoen.

1.5 “Avtalen" er forholdet mellom Bingo.com og kontoinnehaver underlagt Bingo.com’s Regler og Bingo.com’s Vilkår & Betingelser.

1.6 1.6 "Lisensen" er godkjenningen gitt av Lotteries and Gaming Authority of Malta (the "LGA"); som utgir og regulerer følgende lisenser:

LGA/CL2/106/2000 utgitt den 1. July 2010;
LGA/CL1/106/2000 utgitt den 30. November 2010;
LGA/CL3/414/2007 utgitt den 4. June 2009 – Opererer på et gaming system levert av Microgaming;
LGA/CL1/407/2008 utgitt den 4. June 2009 – Opererer på et gaming system levert av Microgaming Europe Ltd;
LGA/CL2/668/2010 utgitt den  5th of December 2011 – Opererer på et gaming system levert av Kambi Malta Ltd;
LGA/CL1/729/2011 utgitt den  8th of March 2012 – Opererer på et gaming system levert av  Net Entertainment Malta Ltd.;
LGA/CL1/658/2010 utgitt den  21st of March 2012 – Opererer på et gaming system levert av  Jadestone Networks (Malta) Ltd.

For videre informasjon omkring LGAfurther information regarding the LGA which is en reguleringsmyndighet etablert av maltesisk lov til å styre alle former for spill på Malta, vennligst gå til http://www.lga.org.mt.

1.7 “De styrende myndigheter" er myndighetene på Malta,

1.8 “ Den gjeldende lov" er lovgivningen på Malta.

1.9 “ Plassen for avtalen" er Malta.

1.10 “Spilleskatten" gjelder skattereglene for Malta der Bingo.com er skattepliktig.

1.11 “Hjemmesiden" betyr siden som vises på internett, tilgjengelig gjennom Bingo.com’s internettadresse Bingo.com, hvor all informasjon om Bingo.com er publisert.

1.12 “Kredittkort" refererer til alle typer kort som innehar funksjoner som "betaling", "trekk", "debet" og "kredit" og/eller lignende.

1.13 “A Payment Solution Provider" er en mellompart som opptrer som betalingsagent mellom partene.

1.14 “En finansiell institusjon" er en bank og/eller en institusjon regulert av en nasjonal finansiell tjeneste eller lignende.

1.15 "Force Majeure" henviser til enhver hendelse eller forhold som er utenfor en egen rimelig kontroll og som fører til forsinkelser eller feil i prestasjonen som partene har forpliktet seg til i en avtale. Når det gjelder Bingo.com Regler, inkluderer det force majeure, restriksjoner fra regjeringen (som også inkluderer nekting og tilbaketrekking av lisens og hvor nekting og tilbaketrekking ikke skyldes den parten som er påvirket), krig, opprør og/eller enhver annen begivenhet utenfor en rimelig kontroll av parten hvilken prestasjon som påvirkes

 

2. Kontoregler

2.1 En enkel person kan ikke delta i et spill med mindre at denne personen er registret som spiller og er innehaver at en Bingo.com Konto. For å registrere en person som spiller, må denne personen sende inn en søknad for registrering som inneholder minimum følgende informasjoner:

2.1.1 at spilleren er eldre enn atten (18) år;

2.1.2 spillerens identitet;

2.1.3 spillerens adresse; og

2.1.4 spillerens gyldige e-post adresse. En person som søker om registrering garanterer og står for at all informasjon i søknaden er sann og korrekt. Bingo.com kommer ikke til å registrere personen og hvis denne personen allerede er registrert kommer Bingo.com til å annullere denne personens registrering hvis Bingo.com finner ut at denne personen har gitt feil informasjon under registrering som spiller.

2.2 Et individ som søker på en Bingo.com Konto anerkjenner og aksepterer:

2.2.1 Alle definisjoner og stipulasjoner som gitt under klausul 1 og/eller heri;

2.2.2 Bingo.com Regler er for øyeblikket publisert på Siden, i tillegg til andre mulige endringer for Bingo.com Regler;

2.2.3 At Stedet for Kontrakten er Malta; og

2.2.4 At Kontrakten er styrt av:

2.2.4.1 Bingo.com Regler er utgitt på engelsk.

2.2.4.2 Andre regulerende regler eller bestemmelser gjort fra tid til annen av Styrende Autoriteter;

2.2.4.3 Gjeldende Regler til kontraktstedet.

2.3 Bingo.com reserver seg retten til enhver tid og:

2.3.1 Avslå en søknad om opprettelse av tippekonto og/eller stenge en eksisterende tippekonto uten noen som helst forklaringer.

2.3.2 Avslå overføringer uten noen som helst forklaringer.

2.3.3 Tilbakeholde og administrere kontoinnehavers midler i overensstemmelse med alminnelige anerkjente retningslinjer for slike midler; dette kan inkludere at et pengeinstitutt og/eller en betalingsmellommann blir gitt ansvaret å administrere midler i kontoinnehaverens navn og/eller interesse;

2.3.4 Kreve dokumentasjon som beviser identiteten til den som ønsker å benytte kredittkort eller kontoinnehaveren før ekspedering av innbetalinger og/eller utbetalinger.

2.3.5 Overføre og/eller lisensiere uten varsel behandlingen av en Bingo.com-konto til en rettslig enhet som kan styres av Bingo.com på bakgrunn av at Bingo.com’s garanterer for gjennomføringen av en slik aksjon.

2.3.6 Overføre og/eller lisensiere data om en kontoinnehaver uten å melde i fra om dette til andre enn lovlig institusjon styrt og ledet av Bingo.com.

2.3.7 Fryse og styre midler som tilhører en kontoinnehaver etter retningslinjer som er akseptert for styring av økonomiske midler vedrørende slike spørsmål. Dette kan omhandle en finansiell institusjon og/eller en økonomisk rådgiver som får i oppgave å forvare midlene til kontoinnehaveren inntil videre.

2.3.8 Konfiskere og/eller låse midler tilgjengelig på Bingo.com-kontoen og/eller nekte å godkjenne ønske om utbetaling, dersom Bingo.com’s regler har blitt brutt, eller dersom det mistenkes at noe kriminelt har skjedd i forbindelse med avviklingen av sportsbegivenheten eller i forbindelse med tippekontoen.

2.4 Et individ som søker om å få en Bingo.com-konto garanterer at vedkommende ikke er under 18 år gammel. Mindreårige kan ikke registreres som spillere og kan ikke innrette en Bingo.com Konto. Bingo.com forbeholder seg rettigheten å forlange et aldersbevis og foretar kontroller for å verifisere den gitte informasjonen. Kontoer kan utsettes frem til det skaffes et tilstrekkelig aldersbevis.

2.5 En kontoinnehaver garanterer, til alle tider, ikke å være:

2.5.1 Bosatt i Spania, Australia, Filippinene, Malta, Nederland, Storbritannia, Hong Kong, Tyrkia, Estland, Frankrike og/eller USA;

2.5.2 Nektet av mindre lovlig kapasitet;

2.5.3 Opptre på vegne av andre;

2.5.4 Klassifisert som spillegal;

2.5.5 Sette inn penger som stammer fra kriminell aktivitet som kontoinnehaveren ikke skal ha tilgang til å benytte;

2.5.6 Sette inn penger med et kredittkort som kontoinnehaveren ikke er autorisert til å bruke og/eller misbruk av kredittkort i et område hvor gambling ikke er tillatt; og/eller

2.5.7 Utøve kriminelle handlinger ved en Bingo.com Konto direkte eller indirekte involvert; og/eller

2.5.8 Holde åpen en aktiv Bingo.com-konto med en part som er innunder Bingo.com direkte eller indirekte, eller kontrollert av Bingo.com i Storbritannia.

2.6 Bingo.com garanterer at selskapet til enhver tid:

2.6.1 Administrere kontoinnehavernes midler på sikker og passende vis; og/eller

2.6.2 Holde av avgifter til, og betale, spilleskatten som foreskrevet på kontraktstedet.

2.6.3 Behandle data vedrørende en kontoinnehaver i samsvar med gjeldende lovregler, datasikkerhet avtaler og/eller lignende.

2.6.4 Tilbyr ikke muligheter for kunder for å fremme andre overføringer av penger mellom kunder og konto.

2.7 En Bingo.com-konto blir åpnet, vedlikeholdt og oppgjort i en valuta som kontoinnehaveren har blitt enige med Bingo.com om. Alle viste beløp angående veddemål og gevinster angis med valuta symbol som man ble enig om. Bingo.com kalkulerer alle valutakurser i henhold til anerkjente finansielle institusjoner etter nåværende valutakurser. Mulige, små, forskjeller kan oppstå mellom en angitt sum og riktig beløp på grunn av forskjell på valutakursene.

2.8 En tippekonto hos Bingo.com gir deg ikke renter.

2.9 En kontoinnehaver kan kun ha en tippekonto. I tilfellet at denne regelen ikke overholdes, forbeholder Unibet (International) Ltd seg retten til å blokkere og/eller slette denne Unibet (International) Ltd kontoen som holdes av kontoinnehaveren som har brutt denne klausulen. Unibet (International) Ltd forbeholder seg også retten til en nyfordeling av alle midler i de forskjellige overflødige Unibet (International) Ltd kontoene til en enkel Unibet (International) Ltd konto og til å slette de gjenværende overflødige kontoene. Ingen bonus gitt til de overflødige Unibet (International) Ltd kontoene blir fordelt på ny.

2.10 Ethvert krav vedrørende en transaksjon i henhold til avtalen skal legges frem for Bingo.com innen seks (6) måneder etter transaksjonen, betalingen og/eller da partene ble enige fant sted, eller skulle ha funnet sted. Hvis ikke - forbeholder Bingo.com seg retten på egen diskresjon å ikke bry seg om kravet.

2.11 Uoverensstemmelser om transaksjoner vedrørende en Bingo.com-konto som ikke lar seg avklare med hjelp av Bingo.com’s reglement skal avklares etter lovgivningen der avtalen mellom partene ble inngått.

2.12 I stridstilfelle anbefales det at konto innehaveren klager til Bingo.com kundeservice. Partene skal gjøre alt for å komme frem til en gjensidig overenskomst innen en rimelig tid. Klags-personen kan også klage innen LGA på complaints@lga.org.mt.

2.13 Når det oppstår en strid mellom firmaet og konto innehaveren, stiller firmaet en detaljert transaksjons loggbok til disposisjon for medlemmet. Slik informasjon gjøres også tilgjengelig for en legitimert tredje part (f.eks. en dommer eller domstol) hvis firmaet ønsker det og gir tillatelse for det.

2.14 Bingo.com skal med en gang undersøke enhver klage som ble sendt inn til Bingo.com eller til LGA av en registrert spille med hensyn til:

2.14.1 (a) utførelsen av spill som drives av Bingo.com;

2.14.2 (b) oppførsel av en Bingo.com agent vedr. handlinger i sammenheng av spill som drives av Bingo.com.

2.15 Innenfor enogtyve (21) dager skal Bingo.com informere klags-personen eller LGA som klagen har blitt sendt til om resultatet av undersøkelsen.

2.16 Klagen skal inneholder klare og utvetydige informasjoner om klags-personens identitet og gi alle relevante detaljer som ga anledningen til klagen.

3. Betalingsregler

3.1 Innbetalinger til, og utbetalinger fra, en Bingo.com-konto skal til alle tider bli gjort gjennom en finansiell institusjon. Prosedyrer, betingelser og krav kan variere fra tid til annen, også mellom forskjellige land og forskjellige banker etc. Det beste nåværende råd er tilgjengelig når du logger deg inn på hjemmesiden og leser under "Innbetaling" eller "Utbetaling".

3.2 Bingo.com skal holde kortinnehaverens midler separat fra Bingo.com egne midler på en kundekonto hos et finansinstitutt som er godkjent av LGA.

3.3 Bingo.com utfører ingen betalinger over et beløp på to tusen og tre hundre Euro/€ (eller tilsvarende beløp i spillet valuta) fra en Bingo.com Konto til noen konto innehaver frem til konto innehaverens identitet, alder og adresse er bekreftet.

3.4 Bingo.com skal utnevne en økonomisk rådgiver som opptrer, motta innbetalinger, kontrollere midler og/eller ekspedere utbetalinger på vegne av Bingo.com.

3.5 Bingo.com aksepterer ikke kontantmidler sendt eller levert direkte til Bingo.com eller til en agent som handler som mellommann.

3.6 Bingo.com skal kreditere alle midler til Bingo.com kontoen som Bingo.com mottar fra eller på vegne av konto innehaveren, eller midler som Bingo.com skyldes konto innehaveren.

3.7 En konto innehaver kan kun sette inn midler med sitt personlige kort.

3.8 Bingo.com skal ikke akseptere et veddemål av en konto innehaver med mindre en Bingo.com konto ble etablert av konto innehaveren som inneholder nok midler for å dekke veddemålet; eller de nødvendige midler for å dekke veddemålet leveres på en godkjent måte.

3.9 Bingo.com skal ikke bruke beløpet som er kreditert til konto innehaveren unntatt:

3.9.1 for å debitere til Bingo.com konto et veddemål til konto innehaver eller et beløp som konto innehaver ønsker for et veddemål i løpet av et spill som pågår eller som han kommer til å spille;

3.9.2 å overføre midler som er kreditert til innehaverens konto på konto innehaverens forespørsel iht. regel nr. 37 for regelverk av fjernstyrte spill;

3.9.3 for å betale rimelige bankgebyrer for mottatte innskudd og utbetalte midler; eller gebyrer som er ellers godkjente av regelverket for fjernstyrte spill.

3.10 Overføringer far Bingo.com konto utføres ved utbetalinger som er adressert til konto innehaveren eller overføres til en bankkonto i navnet til konto innehaveren, iht. konto innehaverens instruksjoner.

3.11 Bingo.com reserverer seg retten til å ta betalt for uttak til administrative kostnader som er angitt på nettstedet.

3.12 Hvis ingen transaksjon registreres i løpet av tretti (30) måneder, overfører Bingo.com midler fra denne kontoen til konto innehaveren eller, hvis konto innehaveren ikke kan lokaliseres. Det kan ikke stilles noen krav til Bingo.com hvis midler har blitt overført til en Bingo.com konto.

3.13 Definisjon av "inaktive kontoer":- En inaktiv konto er en spillerkonto som ikke har registrert en inn- eller utlogging i en periode som overskrider 12 etterfølgende måneder. Bingo.comforbeholder seg retten til å belaste et administrasjonsgebyr for den inaktive kontoen på 5 EUR per måned (eller tilsvarende i andre valutaer i henhold til dagens valutakurs). Bingo.com forbeholder seg retten til å øke gebyret deretter.EUR 5.- SEK 45/DEK35/NOK 40.- CHF 5.- HUF 1,320.- USD 7.- PLN 20.- GBP 4.- CZK 120.- SGD 9.- RON 20- per måned. Administrasjonsgebyret vil belastes og trekkes fra Bingo.com-spillerens konto, innen den 20. hver måned, etter 12 måneder med manglende aktivitet. Bingo.com forbeholder seg retten til å lukke kontoen når kontoen får en saldo på null. Alle registrerte kontoinnehavere som har hatt en inaktiv konto i 12 måneder, vil motta et varsel innen 30 dager før kontoen deres blir belastet med gebyret. Innehavere av inaktive kontoer kan derfor reaktivere sine kontoer ved å logge på/logge av eller ved å ta ut penger på konto innenfor perioden på 30 dager uten å måtte betale et gebyr. Hvis en spiller reaktiverer kontoen innen en periode på 3 måneder, vil de få tilbakebetalt eventuelle fratrekk på grunn av inaktiv konto. Hvis det, for en periode på 30 måneder, ikke foretas noen registrerte transaksjoner på spillerens Bingo.com-konto, forbeholder Bingo.com seg retten til, når perioden på 30 måneder har utløpt og Bingo.com har gjort alt i sin makt for å få tak i spilleren, å overføre saldoen på kontoen til LGA, i henhold til ‘Remote Gaming Regulations’ (Eksterne Spill Regulasjoner). Dersom spilleren ikke er å oppdrive eller de påkrevde betalingsinstruksjonene er utilgjengelige. Når pengene er sendt til LGA, forbeholder Bingo.com seg retten til å stenge spillerens konto, og spilleren må kontakte LGA for å få tilbake pengene sine.

3.14 Tipping over internett kan være forbudt i et land hvor en kontoinnehaver hos Bingo.com befinner seg. I så tilfelle er kontoinnehaveren ikke autorisert til å bruke sitt kredittkort for å tippe.

 

4. Sikkerhetsregler

4.1 Bingo.com innehar taushetsplikt vedrørende alle relasjoner med Kontoinnehavere. Data skal avsløres når regjerings myndigheter, dommeren eller andre offentlige myndighetene forlanger det, og/eller hvis en Kontoinnehaver bryter Bingo.com reglene, data kan avsløres til tredje part for undersøkelser.

4.2 En kontoinnehaver blir gitt et personlig kontonummer. Konto innehaveren velger selv passord og brukernavn. Det er kontoinnehavers eget ansvar å ikke spre denne informasjonen. Hvis konto innehaveren har grunn til å tro at andre har tatt del av denne informasjonen, skal kontoinnehaveren umiddelbart kontakte Bingo.com’s kundesenter og nytt passord til konto vil bli utsendt.

4.3 Alle telefonsamtaler mellom en kontoinnehaver og et kundesenter agent hos Bingo.com blir tatt opp på bånd av sikkerhetsmessige grunner vedrørende kontoinformasjon.

4.4 All kommunikasjon via/over internett til Bingo.com blir registrert for kontogrunner..

4.5 For å beskytte interessene og sikkerhetene til Bingo.com og til kontoinnehaveren, kan overføringer av midler med kredittkort, fra tid til annen, bli delvis eller i sin helhet avslått på bakgrunn av sikkerhetsrutiner som er utarbeidet i samarbeid med en økonomisk rådgiver og/eller økonomisk institusjon. Slike sikkerhetsrutiner kan avslå overføring av midler, selv om kredittkortet blir brukt lovlig. Vårt kundeservicesenter og/eller annet personell hos Bingo.com har ikke tilgang til bakgrunnen for slike kontrollrutiner som gir avslag om overføring av midler.

4.6 For å beskytte interessene og sikkerhetene til Bingo.com og til tippekontoinnehaveren, så kan Bingo.com be om å få se dokumentasjon som beviser tippekontoinnehavers identitet og videre bevis for at kredittkortet som benyttes er utstedt i tippekontoinnehaverens navn. Fra tid til annen mottas tilbakebetalinger som behandles iht. firmaets prosedyrer.

4.7 Bruk og misbruk av virus i noen av spilleprogramvaren som leveres fra Bingo.com plattformen er forbudt. Spilleren som oppdager en virus i spilleprogramvaren må med en gang informere Bingo.com ved å ta kontakt med info@bingostaff.com. I tilfelle at en spiller bruker og/eller misbruker en virus, skal Bingo.com iverksette alle nødvendige tiltak som f.eks. å blokkere spillerens konto, fryse inn midler og eventuelle lovmessige konsekvenser.

4.8 Det kan kun brukes en bonus pr. hushold/IP-adresse. I tilfelle av en bonus misbruk, forfaller gitte bonus og alle midler fryses inn på denne kontoen.

5. Diverse

5.1 I Reglene inkluderer alle henvisninger til entall også flertall og omvendt.

 

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Bingo.com reglene på engelsk er gjeldende for denne kontrakt. Oversettelser til andre språk foretas som en service og gjøres i god tro. I tilfeller av uoverensstemmelser mellom den engelske og den oversatte versjonen, gjelder den engelske versjonen til enhver tid.

6.2 Kontoinnehaver rådes til å overholde gjeldende lovgivning i det område, hvor kontoinnehaveren er bossatt og/eller innbygger.

6.2.1 Bingo.com tilbyr ikke kontoinnehavere rådgivning i forbindelse med skatte- og/eller juridiske forhold.

6.2.2 Kontoinnehavere som ønsker å motta rådgivning i forbindelse med skatte- og/eller juridiske forhold, rådes til å kontakte en rådgiver i det område, hvor de er bosatt og/eller innbygger.

6.3 Bingo.com anerkjenner ikke og aksepterer heller ikke ansvar ovenfor skade påført en kontoinnehaver og/eller tredjepart forårsaket direkte/indirekte på grunn av;

6.3.1 Feil, trykkfeil, misforståelse, hørefeil, lesefeil, oversettelsesfeil, stave feil, feil ved lesing, transaksjonsfeil, teknisk feil, registreringsfeil, manifestfeil, Force Majeure og/eller alle øvrige lignende feil;

6.3.2 Brudd på Bingo.com’s Regler;

6.3.3 Kriminelle handlinger;

6.3.4 Råd gitt av Bingo.com

6.3.5 Økonomisk risiko og tap, inkludert men ikke begrenset til endringer i valutakurser og/eller

6.3.6 Rettslige handlinger og/eller øvrige eksempler.

6.3.7 SMS varsling er en tjenesteytelse ti Bingo.com’s kunder. Bingo.com fraskriver seg ethvert ansvar dersom det er feil i SMS eller du har mottatt/ikke mottatt SMS som du skulle.

6.4 Bingo.com forbeholder seg retten til, på alle tidspunkt, å avgjøre enhver tvist ut fra eget skjønn i overensstemmelse med normal etikette/oppførsel.

6.5 Bingo.com skal ta alle fornuftige steg for å forsikre at Bingo.com’s godkjente datamaskinsystem gjør det mulig for enhver spiller å delta i spillet, etter at han/hun har foretatt et veddemål, avbrutt av feil fra telekommunikasjonssystem eller feil fra spillerens datamaskinsystem som hindrer spiller I å fortsette spillet, starte på nytt eller gjenopprettelse av systemet, hans eller hennes deltakelse i spillet som var avbrutt på tidspunktet rett før avbrudd. Hvis Bingo.com’s datamaskin ikke er gjør det mulig for en spiller å fortsette, etter gjenopprettelse av systemet, med et spill avbrutt av feil på telekommunikasjonssystemet eller spillers datamaskinsystem, skal Bingo.com:

6.5.1 Forsikre at spillet er avsluttet;

6.5.2 Tilbakebetalt beløpet til veddemålet til spiller ved å plassere det på spillerens Bingo.com Konto. Hvis spillet har startet, men ikke fungerer på grunn av en feil på Bingo.com datamaskinbehandlingssystem skal Bingo.com:

6.5.3 tilbakebetalt veddemålsbeløpet I spillet til Spiller ved å kreditere det til Spillers Bingo.com konto, eller hvis den nevnte konto ikke eksisterer lengre, ved å betale det til Spiller på en annen godkjent mate, og hvis Spiller har en opptjent kreditt på tidspunktet hvor spillet feiler, skal Spillers konto krediteres for pengeverdien av kreditten eller, hvis kontoen ikke eksisterer lengre, betale det til Spiller på en godkjent måte;

6.5.4 Avstå fra å utføre et videre spill hvis spillet trolig er til å være påvirket av samme feil.

6.6 I tilfelle av at Bingo.com blir funnet ansvarlig av retten og/eller en lignende instans med juridisk kompetanse og/eller domsmyndighet over Bingo.com, begrenser Bingo.com’s ansvar seg til Innsatsen eller Nettogevinsten, avhengig av hvilken av de to som er minst. Alternativt, hvis relevant og mulig, benyttes beløpet på Bingo.com kontoen eller det overførte beløp til eller fra Bingo.com kontoen, avhengig av hvilket av de to beløp er minst.

6.7 Deltakelse i spill antar kunnskap og aksept av internetts grenser, spesielt:

6.7.1 Teknisk evne, svartid for konsultasjon, henvisning eller overføring av informasjon, risiko for avbrudd, og generelt, de iboende risikoene for feil ved tilkobling og overføring.

6.7.2 Fravær av databeskyttelse.

6.7.3 Risiko for smitt av potensielle virus som sirkulerer på nettet. Dermed, uten fordom for ansvar til Bingo.com ansvar som nevnt ovenfor skal Bingo.com ikke være ansvarlig for (ikke begrenset opptegnelse):

6.7.4 Overføring og/eller mottak av enhver data og/eller informasjon på nettet,

6.7.5 Alle feilfunksjoner av nettverk som forhindrer god fremgang av ethvert spill,

6.7.6 Feil av ethvert materiale for mottak eller kommunikasjonskrets,

6.7.7 Tap av data,

6.7.8 Enhver skade forårsaket av virus, datamaskin bug, teknisk feil,

6.7.9 Enhver skade forårsaket på spillers materiale,

6.7.10 Enhver feil som forhindrer eller begrenser muligheten til å delta i et spill, eller en feil som har skadet spillers system. Spiller skal ta alle korrekte forhåndsregler for å beskytte data og/eller programvare lagret på datamaskin mot alle angrep. Forbindelsen til Siden og deltakelse av spillere i ethvert spill er gjort under spillerens ansvar.

 

7. Bidrag

7.1 Ved å sende inn bidrag (inkludert tekst, bilder, grafikk, video eller audio) til Unibet (International) Ltd samtykker bidragsytere i å gi Unibet (International) Ltd, kostnadsfritt, tillatelse til å bruke materialet på alle måter (inkludert oversetting og funksjonstilpassing og redigering) for hvilken som helst av Parabol Games Networks enheter og partnere.

7.2 Opphavsrett til bidrag vil tilhøre bidragsyteren og denne tillatelsen er ikke eksklusiv, slik at bidragsyter kan fortsette å bruke materialet på hvilken som helst måte inkludert å la andre bruke det.

7.3 Bidragsyteren bekrefter at bidraget er hennes/hans eget originale verk, at det ikke er ærekrenkende og ikke bryter mot noen lover i EU, at hun/han har rett til å gi Bingo.com tillatelse til å bruke det for grunner spesifisert over, og at hun/han har samtykke fra alle som kan identifiseres i bidraget eller samtykke fra foreldre/verge dersom de er under 16. Vanligvis viser vi bidragsyterens navn med bidraget, med mindre anmodet annerledes.

7.4 For å kunne delta i og sende inn bidrag til valgt Bingo.com fellesskap, kan det forlanges at du registrerer deg hos Bingo.com. All personlig informasjon som gis til Bingo.com som en del av denne registreringsprosessen og/eller hvilken som helst annen interaksjon med Bingo.com vil beholdes, lagres og brukes i overensstemmelse med Bingo.com sitt personvern.

7.5 Om ditt bidrag: Bidrag må være dannede og stilfulle.

7.5.1 Ingen nedbrytende, krenkende eller uforskammet opptreden: Bidragsytere må være konstruktive og høflige, ikke småskårne eller bidra med intensjon om å forårsake problemer.

7.5.2 Ikke ulovlig eller støtende innhold: Ulovlig, sjikanerende, ærekrenkende, krenkende, truende, skadelig, uanstendig, spottende, seksuelt orientert, rasistisk eller på annen måte forkastelig materiale aksepteres ikke.

7.5.3 Ingen søppelpost eller utenom emnet materiale: Vi tillater ikke innsending av samme eller veldig like bidrag flere ganger. Send ikke bidraget ditt til mer enn en diskusjon, eller bidra med utenom emnet materiale i temaspesifiserte områder.

7.5.4 Ingen annonsering eller promotering.

7.5.5 Ingen upassende (for eksempel vulgære, krenkende, etc.) brukernavn. Bingo.com forbeholder seg å ekskludere etter skjønn fra fellesskapets side i tilfelle bidragsytere misligholder reglene ovenfor.

 

8. Datasikkerhet og personvern (inkludert såkalte Cookies)

8.1 Bingo.com er underlagt gjeldende regler for datasikkerhet, øvrige reguleringer, rettslige forskrifter og/eller lignende der hvor Kontrakten er gjeldende for Data Protection Directive (EC Direktive 95/46/EC) og Electronic Communications Privacy Directive (EC Directive/2002/58/EC. Videre har Bingo.com adoptert den beste og sikreste praksis når det kommer til e-post kommunikasjon med kontoinnehavere.

8.2 Absolutt alle forutsetninger er tilstede for å garantere en kontoinnehaver hos Bingo.com at vedkommendes personvern blir:

8.2.1 behandlet i samsvar med rettighetene til kontoinnehaveren;

8.2.2 Behandlet rettferdig og lovgyldig;

8.2.3 ivaretatt bare for rettslige hensyn;

8.2.4 nøyaktig, relevant og ikke for omfattende for sin funksjon;

8.2.5 nøyaktig og oppdatert;

8.2.6 ivaretatt på en sikker måte;

8.2.7 ikke ivaretatt lenger enn nødvendig for sin funksjon;

8.2.8 ikke overført til jurisdiksjoner som ikke samsvarer med de gjeldende Direktiver; og

8.2.9 brukt til markedsførings formål, såfremt vedkommende ikke har ytret ønske om å ikke motta slikt.

8.3 Bingo.com oppgir bare persondata når en rettslig instans der Bingo.com’s er underlagt nasjonale lover påkrever oss dette. For å oppdage svindelforsøk og for å kontrollere dette så aksepterer du Bingo.com’s rett til å bringe slik informasjon videre til en tredje part. Videre forbeholder Bingo.com seg retten til å oppgi persondata til relevante institusjoner dersom Bingo.com har mistanke om at noe ulovelig involverer en tippekonto hos Bingo.com. Spiller blir enig og aksepterer at noen data som blir gitt til Moneytainment Media Ltd for til å muliggjøre registrering med og etterfølgende adgang til Moneytainment Media Ltd´s tjenester kan bli delt med Bingo.com for registrering med Bingo.com som en spiller.

8.4 Customer Relationship Management ("CRM") Bingo.com reserverer seg retten til å behandle persondata for CRM-bruk. Merk, at bare kontoinnehavere som har akseptert at de vil motta tilbud mottar dette samt annen markedsføring fra Bingo.com.

8.5 Kontoinnehaveren har retten til å be om adgang til kontoinnehaverens personlige data og/eller retten til å endre og/eller forandre data som ikke stemmer.

8.6 Cookies, merker og andre gjenkjenningsprogrammer ("cookies") Bingo.com’s internettside bruker cookies av følgende grunner:

8.6.1 For å identifisere kontoinnehaverens språkvalg slik at siden du benytter alltid er den som kommer frem når du returnerer til Bingo.com

8.6.2 For å forsikre oss om at dine spill er satt korrekt fra dine innloggingsopplysninger.

8.6.3 For å forsikre oss om at du kan motta eventuelle bonuser du har krav på.

8.6.4 For vår egen analyse av trafikken på Bingo.com’s sider slik at vi kan utbedre vårt eksisterende tilbud. Vennlig merk at det ikke er mulig å benytte seg av Bingo.com’s internettsider uten bruk av cookies. Om du ønsker ytterligere informasjon vennligst send oss en e-post til info@bingostaff.com

8.7 Bortsett fra i de situasjoner som er nevnt ovenfor, vil e-postadresser og annen privat informasjon som samles inn på Bingo.com, ikke bli delt, leid eller solgt til noen tredjepart.

 

9. Ansvarlig Spill

9.1 En konto innehaver kan:

9.2 bestemme en grense som konto innehaver kan satse i en spesiell tidsperiode, ekskludere hun/han selv å spille i en definert eller udefinert tidsperiode ved hjelp av verktøyet for selv ekskludering. Hvis vi tror at veddemål forårsaker finansielle eller personlige vanskeligheter, forbeholder vi oss retten å lukke din konto.

9.3 Vær vennlig å ta i betraktning at fjernstyrt spill, inkludert veddemål kan føre til avhengighet. Hvis du tror at du trenger hjelp pga. avhengigheten, vær vennlig og følg denne lenken (lenke til hjemmesiden for ansvarlig spill)

 

10. Bingo

10.1 Generelle disposisjoner:

10.1.1 Bingo.com Bingo er en online bingo tjeneste som benytter seg av bingo programvare lisensiert av Virtue Fusion. Bingoen drives av Bingo.com under sin klasse I og klasse II eksterne spille lisens levert av LGA.

10.1.2 Bingo.com er autorisert av Virtue Fusion for å representere, promotere og markedsføre tjenestene til Bingo.

10.1.3 Bingo.com er autorisert Virtue Fusion for å motta, holde og betale midler i forhold til en kontoholder for det formål å overføre og gjøre opp med Bingo.

10.1.4 Bingo.com aksepterer og godkjenner ikke noe ansvar uansett, for transaksjoner utført til, fra og/eller med Bingo, unntatt for mottatte midler, holdt og/eller betalt til og/eller fra en Bingo.com konto i sammenheng med arrangement med Bingo. Gjeldende spilleregler er en integrert del av Bingo.com’s regler.

10.2 Definisjoner:

10.2.1 Bingospillene er alle enkle og flerdelte mønsterspill i bingoklienten. “Bingo” eller “Bingospill” skal bety det nettbaserte bingospillet som tilbys og drives av Bingo.com (International) Ltd inkludert, men ikke begrenset til, tilleggsfunksjoner som relateres til slikt som pratefunksjon. “Bingo” skal ikke inkludere noen spill som tilbys som en sidefunksjon til bingospillet. Slike spill skal kun styres av Bingo.com’s regler og av spillereglene som finnes på siden.

10.2.2 “Sidespill” er alle andre spill utenom bingo slik som, minispillemaskiner og skrapelodd.

10.2.3 “Klientprogram” skal bety nettleserprogrammet som åpnes av kontoinnehaveren for å spille bingospillet.

10.2.4 “Programvare” skal bety all programvare som brukes av Bingo.com (International) Ltd for å tilby å drive bingospillet og for å kjøre klientprogrammet. Enhver referanse til ”Selskapet” i de gjeldende bingoreglene skal oppfattes som en referanse til Bingo.com (International) Ltd ”Gevinst” skal bety beløpene, bonusene eller belønningene som kan vinnes av kontoinnehaveren ved å spille bingospillet.

10.3 Kvalifikasjon

10.3.1 Bingospillene kan kun spilles mot betaling av en kontoinnehaver.

10.3.2 Deltakelse i bingospillene og aktiviteten til bingospillene er kun åpen for kontoinnehavere som minst er det høyeste av: (i) lovlig myndighetsalder i kontoinnehaverens jurisdiksjon eller (ii) 18 år. Kontoinnehaveren bekrefter ved å legge inn bingospillet at han/hun er borger i jurisdiksjonen hvor slik aktivitet er lovlig. Deltakelse i aktivitetene og spillene til bingospillene er ugyldig hvor det er forbudt ved lov. Slik ugyldighet skal likevel ikke ha virkning for noen innsats eller betalinger som er gjort til og som tilfaller til fordel for selskapet.

10.3.3 Ansatte i selskapet, løyvehavere, distributører, grossister, datterselskaper eller andre agenturer, detaljister og medlemmer av den nærmeste familie til den enkelte har ikke lov til å delta i bingospillene.

10.4 Andre betingelser

10.4.1 Ved lansering eller om lansering av klientprogrammet og ved å spille eller spille på nytt et bingospill, bekrefter og bevitner kontoinnehaveren at det er umulig å oppnå full frihet for feil eller ufullstendigheter når det gjelder programvaren eller klientprogrammet. Hvis kontoinnehaveren skulle oppdage at programvaren eller klientprogrammet inneholder slike feil eller ufullstendigheter, skal kontoinnehaveren (i) avstå fra å benytte seg av dette uansett derav; (ii) holde konfidensielt opplysninger om slike feil eller ufullstendigheter og ikke under noen omstendigheter informere en tredjepart om det; (iii) i tillegg skal vedkommende straks varsle om slike oppdagede feil eller ufullstendigheter. Kontoinnehaveren skal skriftlig varsle selskapet. Hvis kontoinnehaveren skulle unnlate å oppfylle hvilken som helst av forpliktelsene under denne klausulen, skal selskapet eller enhver som oppnevnes av selskapet ha rett til full erstatning for alle kostnader, inkludert kostnader for å reparere programvaren eller klientprogrammet som kan relateres til feilen eller ufullstendigheten og kontoinnehaverens eller spillerens unnlatelse av å varsle selskapet. I tillegg til ethvert annet middel tilgjengelig under lov eller eiendom, reserverer selskapet sin rett, hvis kontoinnehaveren ikke har overholdt ovenstående, til uten varsel å sperre kontoinnehaverens Bingo.com konto og/eller trekke midler fra en slik Bingo.com konto for å dekke deler av all skade pålidt eller det er risiko for å lide for selskapet.

10.4.2 Det kreves ikke at kontoinnehaveren skal delta i bingospillene og slik deltagelse, hvis den er valgt av kontoinnehaveren, er vedkommendes eget valg, skjønn og risiko. Materialer som tilhører bingospillene (enten de er tilegnet elektronisk eller tilegnet på annen måte) er automatisk ugyldige hvis de forfalskes, ødelegges, endres eller eksperimenteres med på annen måte, hvis de mekanisk eller elektronisk reproduseres, tilegnes utenfor autoriserte legitimerte kanaler eller hvis de inneholder skrift, produksjon, typografiske, mekaniske, elektroniske eller noen annen feil. Alt og alle materialer som sendes for å kreve gevinster er selskapets eiendom og vil ikke bli returnert. Selskapet er ikke ansvarlig for tapt, forsinket, uleselig, ufullstendig, skadet, ødelagt, feilsendt eller porto på grunn av post, krav, gevinstkrav eller innmeldinger. Ansvar for spillematerialer som inneholder feil er begrenset til utskifting. Eventuelle skatter av gevinster er kontoinnehaverens ansvar alene. Kontoinnehaveren samtykker i å bruke hans/hennes navn til annonsering og markedsføring uten ekstra kompensasjon unntatt hvor det er forbudt ved lov. Kontoinnehaveren bekrefter å oppfylle alle regler heri ved aksept av gevinst. Selskapet yter ingen representasjoner eller garantier, implisitt eller eksplisitt, når det gjelder juridiske rettigheter for kontoinnehaveren til å delta i bingospillene, heller ikke skal noen av selskapets ansatte, løyvehavere, distributører, grossister, filialer, datterselskaper, reklame, markedsføring eller andre agenter, mediepartnere, agenter eller detaljister ha autoritet til å yte slike representasjoner eller garantier.

10.4.3 Selskapet skal ikke kreves til å opprettholde brukernavn eller passord. Hvis kontoinnehaveren feil plasserer, glemmer eller mister dette passordet, deler eller gir det videre til andre, vil selskapet ikke være ansvarlig og vil ikke kunne holdes ansvarlig for noe krav vedrørende denne Bingo.com kontoen.

10.5 Kontoinnehaveren samtykker i og blir en del av Bingo.com’s regler og bingoreglene.

10.5.1 Ved å gå inn på siden, åpne en konto eller ved å spille på bingospillene eller ved aksept av noen som helst gevinst, vil kontoinnehaveren herved representere, garantere og bevitne alt i det følgende:

10.5.2 Kontoinnehaveren forstår fullt ut og samtykker i å bli en del av og skal adlyde alle Bingo.com’s regler og bingoreglene som heri står og hvor slike regler, bestemmelser, vilkår og betingelser kan endres fra tid til annen.

10.5.3 Kontoinnehaveren er over den lovlige myndighetsalderen; dvs. spilleren er ”voksen” som det uttrykket juridisk defineres i kontoinnehaverens jurisdiksjon og minst 18 år gammel.

10.5.4 Kontoinnehaveren skal ikke tillate noen annen person eller tredjepart inkludert uten begrensning, enhver mindreårig i å bruke eller bruke på nytt kontoinnehaverens konto, tilgang og/eller bruk av noe materiale eller informasjon fra stedet, akseptere noen gevinst eller delta i bingospillene.

10.5.5 Kontoinnehaveren har den fulle, komplette og ubegrensede lovlige rett til å delta i spillet og i deltakelse i bingospillene hvis det ikke er forbudt i kontoinnehaverens jurisdiksjon.

10.5.6 Kontoinnehaveren finner ikke bingospillet eller siden å være anstøtelig, forkastelig, uærlig eller usømmelig.

10.5.7 Kontoinnehaveren skal holde selskapet, dets ansatte, ledelse, direktører, løyveholdere, distributører, grossister, filialer, datterselskaper, annonsering, markedsføring eller andre agenter, mediepartnere, agenter og detaljister skadesløse og skal fullt ut holde skadesløs det samme fra enhver og alle kostnader, ansvar og skader uansett hva (inkludert konsekvensskader og indirekte skader slik som tap av omtale, tap av inntekt, advokatsalær etc.) som kan oppstå som et resultat av kontoinnehavers eller spillers: (i) innmelding, bruk eller bruk på nytt av stedet, (ii) bruk av ethvert materiale på siden, (iii) innmelding, bruk eller bruk på nytt av klientprogrammet, (iv) deltakelse i bingospillet eller i pratefunksjonen eller, (v) aksept av hvilket som helst gevinst.

10.6 Ansvar

10.6.1 Under ingen omstendigheter, inkludert men ikke begrenset til forsømmelighet, skal selskapet, dets programvare- og klientprogramleverandør, datterselskaper eller filialer ha ansvar for noen direkte eller indirekte tilfeldige, spesielle eller konsekvens-messige skader som resultat fra bruk av eller manglende evne til å bruke selskapets bingospill, klientprogram og/eller materialer. Kontoinnehaveren samtykker spesielt og aksepterer at selskapet ikke er ansvarlig for noen ærekrenkende, fornærmende eller ulovlig atferd fra noen kontoinnehaver. Hvis kontoinnehaveren er misfornøyd med noen av selskapets tjenester som relaterer seg til bingospillene eller med noen av de gjeldende bingoreglene, er spillernes eller kontoinnehaverens eneste og eksklusive mulighet å slutte med å bruke bingospillene.

10.6.2 Kontoinnehaveren skal holde selskapet, dets ansatte, ledere, direktører, løyvehavere, distributører, grossister, filialer, datterselskap, annonsering, markedsføring eller andre agenter, mediepartnere, agenter og detaljister skadesløse og ulastelig og skal fullt ut holde skadesløs det samme fra enhver og alle kostnader, utgifter, ansvar og skader uansett hva som kan oppstå som et resultat av kontoinnehaverens; (i) innmelding, bruk eller bruk på nytt av bingospillene eller klientprogram, (ii) bruk av ethvert materiale på nettsiden, (iii) deltakelse i bingospillene eller, (iv) aksept av enhver gevinst.

10.7 Tvister

10.7.1 I tilfelle en tvist med relasjon til ethvert resultat i bingospillet, må kontoinnehaveren sende en klage til selskapets kundeservice. I tilfelle en uoverensstemmelse mellom resultatet som vises på kontoinnehaverens klientprogram og selskapets bingoprogramvare, så skal resultatet som vises på bingoprogramvaren være det offisielle og gjeldende resultat i bingospillet.

10.8 Annet

10.8.1 En kontoinnehaver kan ikke ha mer enn en konto. Hvis selskapet oppdager en kontoinnehaver med mer enn en konto, har det retten til å sperre og/eller flytte alle midler til en av kontoene og å slette den overflødige kontoen(e). Ingen bonus som er gitt til de overflødige kontoene vil overflyttes til den gjenværende kontoen.

10.8.2 Kontoinnehaveren forstår at uttrykkene ”Bingo.com Bingo” er merkenavnet, servicemerkene og handelsnavnene som tilhører selskapet og kontoinnehaveren har ingen rettigheter til slike uttrykk og heller ikke noen andre uttrykk, grafikk, tekst, konsepter eller metodologier ved å bruke siden, klientprogrammet og materialet som inneholdes deri.

10.8.3 Kontoinnehaverens interesse i bingospillene og siden er personlig og ikke profesjonell; enhver annen innmelding, adgang, bruk eller ombruk av bingospillene eller siden av kontoinnehaveren er strengt forbudt.

10.8.4 Kontoinnehaveren skal periodisk gjennomgå, minst en gang i måneden, disse bingoreglene.

10.9 Beskrivelse av bingospillet

10.9.1 Et nytt bingo spill tilbys stadig, da det finnes flere bingo rom som hver har flere bingo spill. Selskapet forbeholder seg retten til å endre, redusere eller øke hyppigheten av bingo spillene.

10.9.2 En ny ball oppropes omtrent hvert 3. sekund, men selskapet forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, redusere eller øke frekvensen til oppropet på en ny ball.

10.9.3 Det er 1-brett minimum og maksimalt 50 brett kjøp pr spill, avhengig av spillet selv. Men selskapet forbeholder seg retten til å endre, redusere eller øke den tilgjengelige mengden av bingo brett per bingo spill.

10.9.4 Bingo spilles i modus “Autospill” hvor spillerne alltid vil bli gitt beskjed om et kort som har vunnet bingo. Selv om kontoinnehaveren ikke bruker modus “Autospill” vil gevinstene automatisk bli allokert til kontoinnehaveren. Selskapet har retten til å tilby kjøp av “Forhåndsordrer”. I et slikt tilfelle skal kontoinnehaveren kjøpe et antall kort for et bingospill som skal spilles på et gitt tidspunkt i fremtiden.

10.9.5 Kjøpet av alle kort er endelig.

10.9.6 I tilfelle det er flere enn et vinnerkort, vil gevinsten deles likt mellom antallet vinnere.

10.9.7 Selskapet forbeholder seg retten til å annullere kontoinnehaverens konto for hvilken som helst grunn til enhver tid uten varsel. Selskapet forbeholder seg retten, i sitt ubundne skjønn, å ugyldiggjøre alle gevinster og konfiskere alle balanser på kontoinnehaverens konto under enhver av følgende omstendigheter:

10.9.7.1 Hvis kontoinnehaveren har mer enn en konto;

10.9.7.2 Hvis kontoinnehaveren har oppgitt gal eller misledende registreringsinformasjon;

10.9.7.3 Hvis kontoinnehaveren ikke er gammel nok etter loven, skal det forbrutte beløpet tilfalle LGA;

10.9.7.4 Hvis kontoinnehaveren er borger i en jurisdiksjon hvor bingospill er forbudt ved lov;

10.9.7.5 Hvis kontoinnehaveren har tillatt eller gitt lov til (med hensikt eller ikke) at noen andre har kunnet spille på sin konto;

10.9.7.6 Hvis kontoinnehaveren ikke har spilt bingospillet på en individuell basis for sin egen underholdnings skyld (det vil si at bingospillet har blitt spilt på en profesjonell måte eller i samspill med annen spiller(e) som del av en klubb, gruppe etc.);

10.9.7.7 Hvis kontoinnehaveren oppdages i å snyte eller hvis det bestemmes av selskapet at kontoinnehaveren har anvendt eller gjort bruk av et system (inkludert maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiserte systemer) designet eller tilpasset til å bekjempe programvaren og klientprogrammet.

10.9.8 Kontoinnehaveren har med rene ord fått beskjed om at programvaren og klientprogrammet ikke forhindrer en kontoinnehaver fra å spille et bingospill hvis det ikke er noen andre kontoinnehavere til stede. Som et resultat vil kontoinnehaveren få en gevinst tilsvarende kontoinnehaverens innsats minus gevinstene som selskapet allokerer til seg selv. Kontoinnehaveren bør derfor avstå fra å spille et bingospill når det ikke er andre kontoinnehavere som deltar.

10.10 Salgsfremmende tilbud

10.10.1 En Bonus eller en Bingo Bonus (BB) er gratisverdi som skal brukes til å spille Bingo, Minispill og/eller Skrapelodd, som selskapet kan benytte til å belønne kontoinnehaveren med BB-er fra sine innskudd, omsetning, chattespill gevinster, kampanjedeltagelse eller andre handlinger kommunisert fra Bingo.com.

10.10.2 BB-er kan aldri overføres til en gevinst, men det kan gevinster fra BB-er.

10.10.3 Selskapet tilbyr ulike typer av BBS. Første innskudd BBS vil bli kreditert ved avslutningen av et vellykket innskudd. Innskuddsbonuser er umiddelbart tilgjengelig, der chattespill bonus, kampanje bonus etc. Kan være emne av egne Vilkår og Betingelser.

10.10.4 Konto innehaver kan bruke BBS på alle Bingo spill, hvis andre produkter ikke nevnes i kommunikasjon fra Bingo.com.

10.10.5 De bonuser som berøres av denne regelen er; Første innskuddsbonus, innskuddsbonus omsetningsbonus og chattespillbonus. Følgende aktiviteter på spillekontoen vil reaktivere den neste 7 dagers periode;

 

    Innskudd til Bingo lommeboken

    Uttak til Bingo lommeboken

    Endringer på konto fra Bingo.com

    Spill på Bingo/minispill med ekte penger

    Spill på Bingo/minispill med bonuspenger

 

10.10.6 Alle bonuspenger vil tilbaketrekkes hvis det ikke har vært en aktivitet som nevnt ovenpå i løpet av en 7 dagers periode.

10.11 Vilkår og betingelser relatert til bruk av chattefunksjonen

10.11.1 Selskapet gir fri chattefunksjon til kontoinnehaverne. Selskapet kan fritt velge å overvåke eller moderere chattefunksjonen eller ikke. Ikke i noe tilfelle skal selskapet være ansvarlig ovenfor en kontoinnehaver som bruker chattefunksjonen for noen som helst skade som skulle oppstå fra andre kontoinnehaveres atferd. Kontoinnehaveren skal erstatte selskapet og skal holde det skadefritt mot enhver skade som skulle oppstå fra ulovlig eller upassende atferd av kontoinnehaveren eller som oppstår fra et brudd på chattereglene av kontoinnehaveren, i samsvar med paragraf 5.2.

10.11.2 Chattereglene kan endres fra tid til annen av selskapet når det velger å gjøre det. I tillegg til enhver chatteregel som er gitt kontoinnehaveren under vilkåret for gjeldende avtale, gjelder følgende chatteregler:

10.11.2.1 INGEN personifisering av andre personer under chatting.

10.11.2.2 INTET usømmelig eller grovt språk.

10.11.2.3 INGEN forstyrrelse av andre parter.

10.11.2.4 Bruk et sømmelig kallenavn. Kundeservice har retten til å endre det.

10.11.2.5 Ingen krangling eller kjefting noensinne. Klager håndteres best via Kundeservice.

10.11.2.6 Deltakerne i praten har ikke lov til å fremme tredjeparts nettsider eller aktiviteter.

10.11.2.7 Deltakerne i praten har ikke lov til å bruke vulgære eller truende utsagn.

10.11.2.8 Deltakerne i praten har ikke lov til å bruke rasemessige, seksuelle eller etnisk nedsettende ord og uttrykk.

 

11. Casino

11.1 Casino er arrangert av Net Entertainment Malta Ltd, på Malta, et heleid datterselskap av Net Entertainment AB, som er en del av børsnoterte Nordic Growth Market, NGM Equity.

11.2 Bingo.com har blitt gitt tillatelse av CASINO til å representere, markedsføre og annonsere tjenestene for CASINO.

11.3 Bingo.com er gitt tillatelse til å motta, holde og utbetale midler i forhold til en kontoinnehaver ved oppgjør av transaksjoner knyttet til CASINO.

11.4 Casino er en egen enhetstjeneste:

11.4.1 ikke ledet og/eller styrt av Bingo.com;

11.4.2 ikke underlagt Lisensen som Bingo.com holder; og

11.4.3 ikke underlagt avtalepunktene i lisensen

11.5 Bingo.com aksepterer ikke eller skal ikke stå ansvarlig for transaksjoner gjort til, fra og/med CASINO, bortsett fra midler mottatt, oppbevart og/eller betalt til og/eller fra en Bingo.com-konto i samsvar med de gjeldende bestemmelsene for CASINO.

11.6 Casino er kun forbeholdt for personer i lovlig alder. For å gamble må du være minst atten (18) år. Alle midler som deponeres av personer som ikke er eldre enn atten (18) år, forfaller til favør for myndighetene for fjernstyrte spill.

11.7 Deltagelse i spill og aktivitetene til Casino ("Spill") er kun åpen for personer som er hjemmehørende i det embetsområdet hvor en slik deltagelse er lovlig ("Spillere"). Ved å være med på spill, bekrefter spilleren at hun/han er hjemmehørende i et embetsområde hvor slik aktivitet er lovlig. Deltagelse i spill er ugyldig der hvor det er forbudt.

11.8 Spillerne forstår at spillene kun har underholdningsverdi. Spilleren forstår og aksepterer at det ikke er nødvendig eller påkrevet med kjøp for å spille spillene. Hvis en spiller ønsker å spille uten å satse penger, kan hun/han gjøre det. I tilfelle en spiller ønsker å satse penger, kan hun/han ikke gjøre det før hun/han har registrert seg og åpnet en Bingo.com konto.

11.9 Ansatte i bedriften, deres lisensholdere, distributører, grossister, datterselskaper eller andre agenturer, forhandlere og direkte familiemedlemmer er ikke legitimert for å delta i spillene.

11.10 Andre Betingelser

11.10.1 Spilleren behøver ikke å delta i spillene og være med, når de er valgt ut av spilleren, alt går på spillerens egen bekostning, skjønn og risiko. Spillematerial (skaffet enten elektronisk eller på en annen måte)blir automatisk ugyldig når det blir etterliknet, lemlestet, forfalsket, forandret eller tuklet med på noen måte. Det samme gjelder når det blir uleselig, mekanisk eller elektronisk reprodusert, skaffet utenfor de autoriserte legitime kanaler eller hvis det inneholder feil vedrørende trykk, produksjon, typografi, mekanikk, elektronikk eller andre feil. Alt material som leveres inn for å innkreve premier blir firmaets eiendom og returneres ikke. Firmaet er ikke ansvarlig for tapte, forsinkete, uleselige, ufullstendige, skadete, lemlestete, feilledete, eller e-postforsendelser, forespørsel, innkreving av premier eller innføringer. Ansvar for spillematerial som inneholder feil er begrenset til erstatning. Skatter, hvis det finnes, for noen form for premier er spillerens eget ansvar.

11.10.2 Hvis en spiller ikke logger seg på sin konto på Casino-serveren via internett ved hjelp av sitt "brukernavn" og "passord" for, mer enn 120 dager, blir all saldo fjernet fra spillerens konto og utbetalt til henne/han etter en varsling til spillerens registrerte e-post adresse. Hvis en spiller dør, blir hennes/hans nærmeste familie lokalisert og saldo utbetalt.

11.10.3 Ved å akseptere noe form for premie og/eller gevinst, samtykker spilleren med at hennes/hans navn blir brukt i forbindelse med reklame og markedsførings tiltak uten ytterlige kompensasjon, med mindre det er forbudt av loven. Ved å akseptere en premie anerkjenner spilleren samtykke med Bingo.com reglene og de forskrifter som er fastsatt der.

11.10.4 Firmaet gir ingen framstillinger eller garantier, underforstått eller uttrykkelig, annet enn at spilleren har rett til å delta i spillene. Heller har ingen av firmaets ansatte, lisensinnehavere, distributører, grossister, partnere, datterselskaper, reklame, markedsføring eller andre agenturer, media partnere, agenter eller forhandlere retten til å gi slike framstillinger eller garantier.

11.10.5 Firmaet er ikke forpliktet til å vedlikeholde brukernavn og/eller passord. Hvis en spiller feil plasserer, glemmer, mister eller ikke er i stand til å komme inn i Casino pga. andre ting enn firmaets feil, hvis en spiller gir bort, forteller, deler eller mister hennes/hans brukernavn og/eller passord, er firmaet ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for krav vedrørende denne kontoen.

11.10.6 Vilkår og betingelser som er fastsatt her kan kun modifiseres og/eller rettes på av firmaets kunngjøring av slike modifikasjoner eller rettelser i seksjonen for "Vilkår og betingelser" av denne nettsiden.

11.10.7 Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for datamaskinfeil eller for forsøk av spilleren for å delta i spillene ved hjelp av metoder, måter eller andre former som ikke er tilsiktet av firmaet. Firmaet forbeholder seg retten til å annullere spillerens konto for en hvilken som helst grunn og leverer saldoen til spillerens konto ved tidspunkt av annulleringen.

11.10.8 Vilkår og betingelser som er fastslått her, sammen med reglene av Bingo.com, representerer den komplette og endelige eksklusive avtalen mellom spilleren og firmaet. Disse avløser alle forrige avtaler, fastsettelse og overenskomster mellom spilleren og firmaet.

11.11 Spiller samtykker og blir til en part iht. reglene.

11.11.1 Ved å besøke nettsiden, ved å åpne en konto på nettsiden, ved å spille på Casino ved å bruke og bruke på nytt en slik konto, ved å delta i spillene eller ved å akseptere en hvilken som helst premie, fastsetter, garanterer og attesterer spilleren følgende:

11.11.1.1 Spilleren forstår fullstendig og samtykker i å bli en part av og skal overholde alle regler, regelverk, vilkår og kondisjoner som er fastslått her og at slike regler, regelverk, vilkår og kondisjoner kan forandres fra tid til annen.

11.11.1.2 Spilleren er i lovlig alder; dvs. at spilleren er en "voksen" i ordets rette forstand som det er definert i spillerens embetsområde og spilleren er i hvert fall over atten (18) år.

11.11.1.3 Spilleren kommer ikke å tillate noen andre personer eller tredje part, uten begrensning, noen mindreårig til å bruke spillerens konto, gi tilgang eller bruke material eller informasjon fra nettsiden, akseptere noen form for premie eller delta i spillene.

11.11.1.4 Spilleren har fullstendig, komplett og ubegrenset lovlig rett til å delta i spillene og spillerens deltakelse ikke er forbudt i hans embetsområde.

11.11.1.5 Spilleren synes ikke at spill eller nettsiden er støtende, forkastelig, urettferdig eller uanstendig.

11.11.1.6 Spillerne forstår at spillene kun har underholdningsverdi. Spilleren forstår og aksepterer at det ikke er nødvendig eller påkrevet med kjøp for å spille spillene. Hvis en spiller ønsker å spille uten å satse penger, kan hun/han gjøre det.

11.11.1.7 Spilleren skal holde firmaet, dets ansatte, ledere, direktører, lisenstakere, distributører, grossister, partnere, datterselskaper, reklame, markedsføring og andre agenturer, media partnere, agenter og forhandlere skadefrie. Disse skal også holdes skadefrie fra alle og enhver kostnad, ansvarligheter og en hvilken som helst skade som er årsak i spillerens: (i) deltakelse, bruk eller gjenbruk av nettsiden, (ii) bruk av et hvilken som helst material på nettsiden, (iii), bruk eller gjenbruk av Casino serveren, (iv) deltakelse i spillene eller (v) akseptering av en hvilken som helst premie.

11.11.2 Spilleren har forstått at Casino ikke påtar seg noe ansvar, direkte eller indirekte, for tap som oppstår for spilleren under bruk av Casino. Spesielt er Bingo.com Casino ikke ansvarlig for følgende situasjoner:

11.11.2.1 I tilfelle force majeure:

11.11.2.2 I tilfelle spill blir avlyst av en hvilken som helst grunn;

11.11.2.3 Feil på Casino‘ets sentrale datasystem eller deler av den, forsinkelse, tap, feil eller forsømmelse som er et resultat av feil innen telekommunikasjon eller noen annen data overføringssystem;

11.11.2.4 Fiendtligheter, opptøyer, offentlige uroligheter eller terrorangrep;

11.11.2.5 Aktiviteter fra regjeringen eller noen myndigheter som kan bestemme over Bingo.com og/eller spilleren (dette inkluderer tilbakekalling av enhver lisens eller overenskomst):

11.11.2.6 Brann, eksplosjon, oversvømmelse, tyveri, ondskapsfulle skader, streik, utstenging eller en hvilken som helst industriell aktivitet.

11.11.3 Skulle det oppstå tvister mellom Casino og noen av kontoinnehaverne, vil Casino, etter anmodning, gi tilgang til en detaljert overføring-dokumentasjon for interesserte medlemmer. Slike informasjoner blir også gjort tilgjengelige for autoriserte tredje parter (f.eks. en dommer eller domstol) hvis spilleren samtykker eller hvis bedriften ellers er forpliktet til det iht. maltesisk lov. Casino ’et drives fra Malta av Net Entertainment Malta Ltd. med en klasse IV lisens. Rettstvister mellom spilleren og Casino løses av en domstol i Malta iht. lover som gjelder i Malta.

11.11.4 En spiller kan ikke åpne flere enn en konto. Hvis Casino‘et oppdager en spiller med flere enn en konto, kommer Casino til å overføre alle midler til en konto og slette de overflødige konti. Ingen bonus som er gitt til de overflødige konti blir overført til den resterende konto.

11.11.5 Alle personlige data til spillerne behandles konfidensielt med mindre spillerne samtykker at informasjoner offentliggjøres, eller når Net Entertainment eller Bingo.com blir oppfordret til å offentliggjøre informasjoner iht. loven.

11.11.6 Spilleren har forstått at uttrykket "Bingo.com] Casino" er varemerker, tjenestemerker og varenavn til bedriften og at spilleren ikke får noen rettigheter for slike uttrykk, hverken ikke til andre uttrykk, grafikk, tekst, konsepter eller metodologier ved å bruke nettsiden og materialet som den inneholder.

11.11.7 Spillerens interesse i spill og nettsiden er kun personlig og ikke profesjonell. Spillerne bruker Casino kun for sin egen fornøyelse og alt annen bruk, tilgang, gjenbruk av Casino eller nettsiden er strengt forbudt.

11.11.8 Spilleren skal minst en gang i måneden lese Casino’ets vilkår og betingelser samt Bingo.com regler som er satt ut på nettsiden.

11.11.9 Spilleren skal ikke delta i spill, åpne, bruke eller gjenbruke en konto, gå til nettsiden eller Casino, og heller ikke akseptere noen premie hvis spilleren ikke har fullstendig forstått og samtykker med å bli en part av og overholde, uten unntak, Bingo.com reglene og alle regler, regelverk, vilkår og betingelser som der inneholder, og med dette være klar over at alle regler, regelverk, vilkår og betingelser kan forandre seg fra tid til annen.

11.11.10 Dette er en tema nettside og all aktuell gambling foregår på Casino serveren. Nettsiden til Casino er i sin helhet eiet, drevet og betjent av bedriften: Informasjoner i dette dokumentet kan forandres uten varsel.

11.11.11 Versjonen av "Vilkår og Betingelser" til Casino som blir offentliggjort fra tid til annen på engelsk, danner grunnlaget for avtalen mellom spilleren og bedriften. All oversettelse fra engelsk er en tjeneste som gjøres tilgjengelig uten noen som helst forpliktelser Skulle det oppstå tvetydigheter mellom den engelske versjonen og en oversettelse, prioriteres den engelske versjonen overfor oversettelsen.

11.12 Hvis vi tror at gambling kan være årsaken for dine finansielle og personlige vanskeligheter, forbeholder vi oss retten til å stenge din konto.

11.12.1 Vi gjør oppmerksom på at fjernstyrt spill, inklusive gambling kan føre til avhengighet. Hvis du tror at du trenger hjelp å komme over avhengigheten, følg denne lenken.

11.13 QUIZ

11.14 Casino bonus

11.14.1 Vi tolererer ikke misbruk av bonuser og ethvert misbruk av bonus vil føre til at kontoen stenges i kasinoet. Inkludert, men ikke begrenset til, forbeholder kasinoet seg retten til å holde tilbake uttak og/eller å inndra alle gevinster fra en kunde når enkle veddemål består av majoriteten av den totale tilgjengelig balansen hvor bonusbalansen medvirker til en viktig del av denne balansen. Hvis kasinoet opplever slik opptreden, reserverer seg kasinoet rettigheten til å inndra alle uttak og/eller alle gevinster fra denne kunden.

11.14.2 En kontoinnehaver er kun berettiget kasinopromosjoner/bonuser på én konto på tvers av nettverket til Parabol Ltd UK og dette blir ansett å være for den første kontoen som ble opprettet.

11.14.3 En kundes identitet blir fastsatt på basis av all eller en kombinasjon av følgende informasjon: navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse, kredit-/debetkortnummer, datamaskin og hvilken som helst annen type informasjon som eventuelt kan være nødvendig.

 

12. Automater

12.1 Generelle prinsipper

12.1.1 Gjeldende spilleregler er en integrert del av Bingo.com reglene. Spillene er drevet av Bingo.com henhold Unibet (International) Ltd klasse I ekstern spill lisens levert av LGA.

12.1.2 I dagens spilleregler skal "Game" eller "Spill" bety ethvert web-basert spill som tilbys og drives av Bingo.com, inkludert, men ikke begrenset til, spill som virtuell travsport, Hi-low, Aces, Keno og Spin-vinn. "Klientprogram" skal bety nettleserprogrammet som åpnes av kontoinnehaveren for å spille spillene. "Programvare" skal bety all programvare som brukes av Bingo.com å tilby å drive spillene og å kjøre klientprogrammet. Enhver referanse til "Selskapet" i dagens spilleregler skal forstås som en henvisning til Bingo.com "Gevinst" skal bety beløpene, bonusene eller belønningene som kan vinnes av kontoinnehaveren ved å spille spillene.

12.2 Valgbarhet

12.2.1 Spillene kan spilles gratis eller mot betaling. En spiller som spiller gratis er en "spiller". Bare kontoinnehavere kan spille spillene mot betaling.

12.2.2 Deltakelse i spill og aktiviteten av spillene ("Spillet") er kun åpen for kontoinnehavere og spillere som er minst det høyeste av: (i) lovlig myndighetsalder i kontoinnehaverens eller spillerens jurisdiksjon eller (ii) 18 år. Kontoinnehaveren bekrefter ved å delta i spillet, at han er bosatt i en jurisdiksjon hvor slik aktivitet er lovlig. Deltakelse i aktiviteter og spill av spillene er ugyldig hvor forbudt ved lov.

12.2.3 Spilleren forstår at spillene er ment som underholdning. Spilleren forstår og aksepterer at det ikke er nødvendig eller påkrevd for å spille spillene. Hvis en spiller ønsker å spille/satse med ekte penger, må han/hun bli en kontoinnehaver.

12.2.4 Ansatte i selskapet, løyvehavere, distributører, grossister, datterselskaper eller andre agenturer, forhandlere og medlemmer av den nærmeste familie til den enkelte er ikke kvalifisert til å delta i spillene.

12.3 Andre betingelser

12.3.1 Ved åpning eller gjenåpning av klientprogrammet og ved å spille eller spille et spill på nytt,  vil kontoinnehaveren eller spillerens representanter, garantere og sertifisere at full frihet for feil eller ufullstendigheter er umulig å oppnå med hensyn til programvaren eller klientprogrammet. Blir kontoinnehaveren eller spilleren blir klar over at programvaren eller klientprogrammet inneholder slike feil eller ufullstendigheter, kontohaveren eller spiller skal (i) avstå fra å benytte overhodet derav; (ii) holde slike konfidensielle feil eller ufullstendigheter konfidensielt og ikke under noen omstendighet informere en tredjepart om det, (iii) i tillegg, umiddelbart dersom du blir oppmerksom på slike feil eller ufullstendigheter, må kontoinnehaveren eller spilleren varsle selskapet skriftlig. Om kontoinnehaveren eller spilleren unnlater å oppfylle noen av forpliktelsene under denne klausulen, vil selskapet, eller noen som oppnevnes av selskapet, ha rett til full erstatning for alle kostnader, inkludert kostnader for å reparere programvaren eller klientprogrammet, som kan relateres til feilen eller ufullstendigheten og kontoinnehaveren eller spillerens unnlatelse av å varsle selskapet. I tillegg til alle andre middel tilgjengelig under lov eller egenkapital, forbeholder Selskapet seg retten, i tilfelle kontoinnehaveren ikke har overholdt ovenstående, å blokkere kontoinnehaverens Bingo.com konto og / eller trekke midler fra en slik Bingo.com konto for å dekke deler av all skade påført eller risiko for å lide av selskapet, uten forvarsel.

12.3.2 Kontoinnehaveren eller spilleren er ikke tvunget til å delta i spillene og slik deltakelse, dersom valgt av kontoinnehaveren eller spilleren, alt går etter eget valg, diskresjon og risiko. Materialer til spillene (enten ervervet elektronisk eller på annen måte) blir automatisk ugyldig når det blir etterliknet, lemlestet, forfalsket, forandret eller tuklet med på noen måte, hvis det er uleselig, mekanisk eller elektronisk reprodusert, skaffet utenfor de autoriserte legitime kanaler eller hvis de inneholder skrift , produksjon, typografi, mekanikk, elektronikk eller andre feil. Enhver og alle materialer som sendes for innkreving av premier tilfeller selskapet og vil ikke bli returnert. Selskapet er ikke ansvarlig for tapte, forsinkete, uleselige, ufullstendige, skadet, ødelagt, feilsendt eller postforsendelser, forespørsel, premier eller innføringer. Ansvar for spillet som inneholder feil er begrenset til erstatning. Skatter, hvis noen, på gevinster er kontoinnehaverens eget ansvar. Kontoinnehaveren samtykker i å bruke hans / hennes navn for reklame og markedsføring uten ytterligere kompensasjon mindre det er forbudt ved lov. Kontoinnehaver, ved aksept av gevinst, å overholde alle regler heri. Selskapet gir ingen garantier, implisitt eller eksplisitt, når det gjelder juridiske rettigheter for kontoinnehaveren eller spilleren for å delta i spillene og ingen av selskapets ansatte, lisensinnehavere, distributører, grossister, datterselskap, reklame, markedsføring eller andre agenturer, media partnere, agenter eller forhandlere har myndighet til å gi slike garantier.

12.3.3 Selskapet skal ikke være nødvendig å opprettholde brukernavn eller passord. Hvis kontoinnehaveren ved en feil glemmer, mister eller på annen måte ikke kan gå inn på Bingo.comAutomater på grunn av noe annet enn firmaets feil, hvis en spiller gir bort, forteller, deler eller mister brukernavnet og passordet, vil selskapet ikke være ansvarlig og vil ikke bli holdt ansvarlig for noe krav vedrørende denne kontoen.

12.4 Kontohaveren eller Spiller samtykker og blir en part i Bingo.com’s Regler og spilleregler.
Ved å entre siden, åpne en konto eller ved å spille på spillene eller motta premier, representerer, garanterer og sertifiserer kontoinnehaveren eller spilleren herved, følgende:

12.4.1 Han/hun er under full forståelse og samtykker i å bli en del av og vil overholde alle Bingo.com’s Regler og spilleregler heri og at slike regler, regelverk, vilkår og betingelser kan endres fra tid til annen.

12.4.2 Han/hun er over myndig, dvs. at spilleren er en "voksen" som begrepet er definert av loven i spillerens jurisdiksjon, og minst 18 år gammel.

12.4.3 Kontoinnehaveren må ikke tillate noen annen person eller tredjepart inkludert, uten begrensning, noen mindreårig til å bruke eller gjenbruke kontoinnehaverens konto, tilgang og/eller bruke noe materiale eller informasjon fra nettsiden, akseptere noen gevinst eller delta i spillene .

12.4.4 Kontoinnehaveren eller Spilleren har fullstendig, komplett og ubegrenset lovlig rett til å delta i spillet og sin deltakelse i spillet om dette ikke er forbudt i kontoinnehaverens eller spillerens jurisdiksjon.

12.4.5 Kontoinnehaveren eller spilleren finner ikke spillene eller siden å være støtende, urettferdig eller usømmelig.

12.4.6 Kontohaveren eller Spilleren forstår at spillene er ment som underholdning, og forstår og aksepterer at det ikke er nødvendig eller påkrevd for å spille spillene. Hvis en kontoinnehaver eller spiller ønsker å spille uten å satse penger, kan han / hun gjøre det.

12.4.7 Kontoinnehaveren eller spillerens skal holde selskapet, dets ansatte, ledere, direktører, lisensinnehavere, distributører, grossister, datterselskap, reklame, markedsføring eller andre agenturer, media partnere, agenter og detaljister skadefrie og fullt ut beskytte det samme fra enhver og alle kostnader, utgifter, ansvar og skader som kan oppstå som et resultat av kontoinnehaverens eller spillerens (i) adgang, bruk eller gjenbruk av nettsiden, (ii) bruk av ethvert materiale på nettsiden, (iii), bruk eller gjenbruk av klientprogrammet, (iv) deltagelse i spill, eller (v) aksept av premier.

12.5 Ansvar

12.5.1 Under ingen omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til, uaktsomhet, skal Selskapet, dets programvare og klientprogram leverandør, datterselskaper eller filialer ha ansvar for noen direkte, indirekte, spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, selskapets spill, klientprogram og / eller materialer. Spilleren eller kontoinnehaveren anerkjenner spesielt og aksepterer at selskapet ikke er ansvarlig for eventuelle ærekrenkende, støtende eller ulovlig opptreden fra en spiller eller kontoinnehaver. Hvis spilleren eller kontoinnehaveren er misfornøyd med noen av selskapets tjenester relatert til spill, eller med noen av de gjeldende spilleregler, er spillernes eller kontoinnehaveren eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke spillene.

12.5.2 Kontoinnehaveren skal holde selskapet, dets ansatte, ledere, direktører, lisensinnehavere, distributører, grossister, datterselskap, reklame, markedsføring eller andre agenturer, media partnere, agenter og detaljister skadefrie og ulastelig, og fullt ut beskytte den samme fra alle og alle kostnader, utgifter, gjeld og skader som kan oppstå som et resultat av kontoinnehaverens; (i) adgang, bruk eller gjenbruk av spillene eller klientprogrammet, (ii) bruk av materiale på nettsiden, (iii ) deltakelse i spillene, eller (iv) aksept av premier.

12.6 Tvister

12.6.1 Enhver tvist om formidling av spillene og gyldigheten, ytelsen og bygging av den nåværende avtalen om Spillene/Automatene skal utelukkende løses i maltesisk rett, i henhold til maltesiske lover og forskrifter.

12.6.2 Hvorpå en tvist oppstår mellom selskapet og kontoinnehaveren, vil selskapet gjøre tilgjengelig til medlemmene et detaljert transaksjonshistorie. Slik informasjon vil også bli gjort tilgjengelig for en legitimert tredje part (f.eks; en dommer eller domstol) hvis selskapet ønsker det og er enig.
 

12.7 Diverse

12.7.1 En kontoinnehaver kan ikke ha mer enn én konto. Hvis selskapet oppdager en kontoinnehaver med mer enn én konto, har det rett til å omplassere alle midlene til én av kontoene og slette overflødige konto (er). Ingen bonus som er gitt til de overflødige kontoene vil overflyttes til den gjenværende kontoen.

12.7.2 Spilleren eller Kontoinnehaveren forstår at uttrykkene "Bingo.com Automater" er varemerker, tjenestemerker og varenavn til selskapet og spilleren får ingen rettigheter til slike vilkår, eller noen andre betingelser, grafikk, tekst, konsepter eller metoder, ved bruker nettstedet, inneholdt klientprogrammet og materialet der.

12.7.3 Spilleren eller kontoinnehaverens interesse i spillene og siden er personlig og ikke profesjonell; all annen inngang, tilgang, bruk eller gjenbruk av spillene eller siden av spilleren er strengt forbudt.

12.7.4 Spiller eller Kontoinnehaveren skal periodisk gjennomgå med en hyppighet på minst en gang per måned, disse spillereglene.

12.7.5 Spillene eies, drives og opereres av selskapet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

12.7.6 Kontoinnehaveren aksepterer og anerkjenner at spillene er virtuelle spill som drives fra selskapets server. Enhver likhet med navn, omstendigheter eller forhold som brukes, avbildet, beskrevet eller antydet i spill med virkeligheten er en tilfeldighet og er utilsiktet.

13. Lotteri

13.1 Lotteri arrangeres av Net Entertainment Malta Ltd på Malta, et heleid datterselskap av NET ENTERTAINMENT AB.

13.2 Bingo.com er autorisert av Net Entertainment Malta Ltd til å representere, selge og markedsføre Lotteri.

13.3 Bingo.com er autorisert til å ta imot, holde på, og betale ut midler til og fra en Kontoinnehaver for å kunne gjennomføre Lotteri overføringer.

13.4 Lotteri er en frittstående tjeneste:

13.4.1 som ikke håndteres, styres og/eller kontrolleres av Bingo.com;

13.4.2 som ikke inngår i Lisensen som Bingo.com holder; og

13.4.3 som ikke er inkludert i vilkårene for lisensen

13.5 Bingo.com verken aksepterer eller anerkjenner ingen som helst form for ansvar hva transaksjoner angår, fra/til eller knyttet med Lotteri, bortsett fra midler som Bingo.com enten har mottatt, holder, eller er satt på Bingo.com konto i relasjon til Kontoinnehaver for Lotteri -overføringer.

13.6 Lotteri er kun forbeholdt for personer i lovlig alder. For å gamble må du være minst atten (18) år. Alle midler som deponeres av personer som ikke er eldre enn atten (18) år, forfaller til favør for myndighetene for fjernstyrte spill.

13.7 Deltagelse i spill og aktivitetene til Bingo.com’s Lotteri ("Spill") er kun åpen for personer som er hjemmehørende i det embetsområdet hvor en slik deltagelse er lovlig ("Spillere"). Ved å være med på spill, bekrefter spilleren at hun/han er hjemmehørende i et embetsområde hvor slik aktivitet er lovlig. Deltagelse i spill er ugyldig der hvor det er forbudt.

13.8 Ansatte i bedriften, deres lisensholdere, distributører, grossister, datterselskaper eller andre agenturer, forhandlere og direkte familiemedlemmer er ikke legitimert for å kjøpe Lotteri.

13.9 Andre Betingelser

13.9.1 Spilleren behøver ikke å delta i spillene og være med, når de er valgt ut av spilleren, alt går på spillerens egen bekostning, skjønn og risiko. Spillematerial (skaffet enten elektronisk eller på en annen måte)blir automatisk ugyldig når det blir etterliknet, lemlestet, forfalsket, forandret eller tuklet med på noen måte. Det samme gjelder når det blir uleselig, mekanisk eller elektronisk reprodusert, skaffet utenfor de autoriserte legitime kanaler eller hvis det inneholder feil vedrørende trykk, produksjon, typografi, mekanikk, elektronikk eller andre feil. Alt material som leveres inn for å innkreve premier blir firmaets eiendom og returneres ikke. Firmaet er ikke ansvarlig for tapte, forsinkete, uleselige, ufullstendige, skadete, lemlestete, feilledete, eller e-postforsendelser, forespørsel, innkreving av premier eller innføringer. Ansvar for spillematerial som inneholder feil er begrenset til erstatning. Skatter, hvis det finnes, for noen form for premier er spillerens eget ansvar.

13.9.2 Hvis en spiller ikke logger seg på sin konto på Lotteri serveren via internett ved hjelp av sitt "brukernavn" og "passord" for, mer enn 120 dager, blir all saldo fjernet fra spillerens konto og utbetalt til hun/han etter en varsling til spillerens registrerte e-post adresse. Hvis en spiller dør, blir hennes/hans nærmeste familie lokalisert og saldo utbetalt.

13.9.3 Ved å akseptere noe form for premie og/eller gevinst, samtykker spilleren med at hennes/hans navn blir brukt i forbindelse med reklame og markedsføring tiltak uten ytterlige kompensasjon, med mindre det er forbudt av loven. Ved å akseptere en premie anerkjenner spilleren samtykke med Bingo.com reglene og de forskrifter som er fastsatt der.

13.9.4 Firmaet gir ingen framstillinger eller garantier, underforstått eller uttrykkelig, annet enn at spilleren har rett til å delta i spillene. Heller har ingen av firmaets ansatte, lisensinnehavere, distributører, grossister, partnere, datterselskaper, reklame, markedsføring eller andre agenturer, media partnere, agenter eller forhandlere retten til å gi slike framstillinger eller garantier.

13.9.5 Firmaet er ikke forpliktet til å vedlikeholde brukernavn og/eller passord. Hvis en spiller feil plasserer, glemmer, mister eller ikke er i stand til å komme inn i Lotteri pga. andre ting enn firmaets feil, hvis en spiller gir bort, forteller, deler eller mister hennes/hans brukernavn og/eller passord, er firmaet ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for krav vedrørende denne kontoen.

13.9.6 Vilkår og betingelser som er fastsatt her kan kun modifiseres og/eller rettes på av firmaets kunngjøring av slike modifikasjoner eller rettelser i seksjonen for "Vilkår og betingelser" av denne nettsiden.

13.9.7 Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for datamaskinfeil eller for forsøk av spilleren for å delta i spillene ved hjelp av metoder, måter eller andre former som ikke er tilsiktet av firmaet. Firmaet forbeholder seg retten til å annullere spillerens konto for en hvilken som helst grunn og leverer saldoen til spillerens konto ved tidspunkt av annulleringen.

13.9.8 Vilkår og betingelser som er fastslått her, sammen med reglene av Bingo.com, representerer den komplette og endelige eksklusive avtalen mellom spilleren og firmaet. Disse avløser alle forrige avtaler, fastsettelse og overenskomster mellom spilleren og firmaet.

13.10 Spiller samtykker og blir til en part iht. reglene.

13.10.1 Ved å besøke nettsiden, ved å åpne en konto på nettsiden, ved å spille på Lotteri ved å bruke og bruke på nytt en slik konto, ved å delta i spillene eller ved å akseptere en hvilken som helst premie, fastsetter, garanterer og attesterer spilleren følgende:

13.10.1.1 Spilleren forstår fullstendig og samtykker i å bli en part av og skal overholde alle regler, regelverk, vilkår og kondisjoner som er fastslått her og at slike regler, regelverk, vilkår og kondisjoner kan forandres fra tid til annen.

13.10.1.2 Spilleren er i lovlig alder; dvs. at spilleren er en "voksen" i ordets rette forstand som det er definert i spillerens embetsområde og spilleren er i hvert fall over atten (18) år.

13.10.1.3 Spilleren kommer ikke å tillate noen andre personer eller tredje part, uten begrensning, noen mindreårig til å bruke spillerens konto, gi tilgang eller bruke material eller informasjon fra nettsiden, akseptere noen form for premie eller delta i spillene.

13.10.1.4 Spilleren har fullstendig, komplett og ubegrenset lovlig rett til å delta i spillene og spillerens deltakelse ikke er forbudt i hans embetsområde.

13.10.1.5 Spilleren synes ikke at spill eller nettsiden er støtende, forkastelig, urettferdig eller uanstendig.

13.10.1.6 Spillerne forstår at spillene kun har underholdningsverdi. Spilleren forstår og aksepterer at det ikke er nødvendig eller påkrevet med kjøp for å spille spillene. Hvis en spiller ønsker å spille uten å satse penger, kan hun/han gjøre det.

13.10.2 Spilleren skal holde firmaet, dets ansatte, ledere, direktører, lisenstakere, distributører, grossister, partnere, datterselskaper, reklame, markedsføring og andre agenturer, media partnere, agenter og forhandlere skadefri. Disse skal også holdes skadefrie fra alle og enhver kostnad, ansvarligheter og en hvilken som helst skade som er årsak i spillerens: (i) deltakelse, bruk eller gjenbruk av nettsiden, (ii) bruk av et hvilken som helst material på nettsiden, (iii), bruk eller gjenbruk av Lotteri serveren, (iv) deltakelse i spillene eller (v) akseptering av en hvilken som helst premie.

13.10.3 Spilleren har forstått at Lotteri ikke påtar seg noe ansvar, direkte eller indirekte, for tap som oppstår for spilleren under bruk av Lotteri spesielt er Bingo.com Lotteri ikke ansvarlig for følgende situasjoner:

13.10.3.1 I tilfelle force majeure:

13.10.3.2 I tilfelle spill blir avlyst av en hvilken som helst grunn;

13.10.3.3 Feil på Lotteri sentrale datasystem eller deler av den, forsinkelse, tap, feil eller forsømmelse som er et resultat av feil innen telekommunikasjon eller noen annen data overføringssystem;

13.10.3.4 Fiendtligheter, opptøyer, offentlige uroligheter eller terrorangrep;

13.10.3.5 Aktiviteter fra regjeringen eller noen myndigheter som kan bestemme over Bingo.com og/eller spilleren (dette inkluderer tilbakekalling av enhver lisens eller overenskomst):

13.10.3.6 Brann, eksplosjon, oversvømmelse, tyveri, ondskapsfulle skader, streik, utstenging eller en hvilken som helst industriell aktivitet.

13.10.4 Skulle det oppstå tvister mellom Bingo.com og noen av kontoinnehaverne, vil Bingo.com, etter anmodning, gi tilgang til en detaljert overføring-dokumentasjon for interesserte medlemmer. Slike informasjoner blir også gjort tilgjengelige for autoriserte tredje parter (f.eks. en dommer eller domstol) hvis spilleren samtykker eller hvis bedriften ellers er forpliktet til det iht. maltesisk lov. Bingo.com Lotteri drives fra Malta av Net Entertainment Malta Ltd. med en klasse IV lisens. Rettstvister mellom spilleren og Bingo.com løses av en domstol i Malta iht. lover som gjelder i Malta.

13.10.5 En spiller kan ikke åpne flere enn en konto. Hvis Lotteri oppdager en spiller med flere enn en konto, kommer Bingo.com til å overføre alle midler til en konto og slette de overflødige konti. Ingen bonus som er gitt til de overflødige konti blir overført til den resterende konto.

13.10.6 Alle personlige data til spillerne behandles konfidensielt med mindre spillerne samtykker at informasjoner offentliggjøres, eller når Net Entertainment eller Bingo.com blir oppfordret til å offentliggjøre informasjoner iht. loven.

13.10.7 Spilleren har forstått at uttrykket "Bingo.com Lotteri" er varemerker, tjenestemerker og varenavn til bedriften og at spilleren ikke får noen rettigheter for slike uttrykk, hverken ikke til andre uttrykk, grafikk, tekst, konsepter eller metodologier ved å bruke nettsiden og materialet som den inneholder.

13.10.8 Spillerens interesse i spill og nettsiden er kun personlig og ikke profesjonell. Spillerne bruker Lotteri kun for sin egen fornøyelse og alt annen bruk, tilgang, gjenbruk av Lotteri eller nettsiden er strengt forbudt.

13.10.9 Spilleren skal minst en gang i måneden lese Bingo.com’s vilkår og betingelser samt Bingo.com regler som er satt ut på nettsiden.

13.10.10 Spilleren skal ikke delta i spill, åpne, bruke eller gjenbruke en konto, gå til nettsiden eller Lotteri, og heller ikke akseptere noen premie hvis spilleren ikke har fullstendig forstått og samtykker med å bli en part av og overholde, uten unntak, Bingo.com reglene og alle regler, regelverk, vilkår og kondisjoner som der inneholder, og med dette være klar over at alle regler, regelverk, vilkår og kondisjoner kan forandre seg fra tid til annen.

13.10.11 Dette er en tema nettside og all aktuell gambling foregår på Lotteri serveren. Nettsiden til Bingo.com er i sin helhet eiet, drevet og betjent av bedriften: Informasjoner i dette dokumentet kan forandres uten varsel.

13.11 Versjonen av "Vilkår og Betingelser" til Bingo.com Lotteri som blir offentliggjort fra tid til annen på engelsk, danner grunnlaget for avtalen mellom spilleren og bedriften. All oversettelse fra engelsk er en tjeneste som gjøres tilgjengelig uten noen som helst forpliktelser Skulle det oppstå tvetydigheter mellom den engelske versjonen og en oversettelse, prioriteres den engelske versjonen overfor oversettelsen.

13.12 Hvis vi tror at gambling kan være årsaken for dine finansielle og personlige vanskeligheter, forbeholder vi oss retten til å stenge din konto.

13.13 Vi gjør oppmerksom på at fjernstyrt spill, inklusive gambling kan føre til avhengighet. Hvis du tror at du trenger hjelp å komme over avhengigheten, følg denne lenken.

14 Fast Poker

14.1 Bingo.com FAST POKER er en online poker tjeneste, og benytter poker programvare lisensiert av Relax Gaming Network Limited, der kontoinnehavere spiller poker mot hverandre og mot personer som er registrert med andre online poker operatører som er en del av Relax Gaming Network.

Relax Gaming Network arrangeres av Relax Gaming Network Limited (heretter "Relax Gaming") et selskap underlagt lovene i Alderney og sete ligger på Millenium House, Olliver Street, Alderney GY9 3TD, og drives under en kategori 2 eGambling lisensnummer 100C2 gitt av Alderney Gambling Control Commission den 15. februar 2012.

14.2 Bingo.com er lisensiert av Relax Gaming til å utnytte varemerket "Bingo.com" i sammenheng med organiseringen av spillet.

14.3 Bingo.com er lisensiert av Relax Gaming til å representere, fremme og / eller marked tjenestene til Bingo.com FAST POKER som en del av Relax Gaming Network.

14.4 Bingo.com aksepterer og godkjenner ikke noe ansvar overhodet for transaksjoner utført til, fra og / eller medBingo.com FAST POKER, bortsett fra midler mottatt, oppbevart og / eller betalt til og / eller fra en Bingo.com konto i samsvar med en avtale med Bingo.com FAST POKER.

14.5 For komplette Bingo.com FAST POKER vilkår & betingelser, klikk her.