Säännöt ja ehdot

Terms & Conditions version: 1 - updated 11/09/2013

1. Johdanto, määritelmät ja ehdot

1.1 "Bingo.com:n Säännöt" tarkoittaa niitä säädöksiä ja ehtoja, jotka koskevat mainittua sopimuksellista suhdetta, ja jotka sopimuksen molemmat mainitut osapuolet hyväksyvät.

1.2 "Bingo.com" on brandi jonka omistaa (Unibet International Ltd), Toimiston rekisteröintiosoite: "Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR 1405, Malta; Phone +356 2133 3532; Fax +356 2133 3577; E-mail info@bingostaff.com; Bingo.com

1.3 "Pelitilin Haltija" on yksityishenkilö, joka on sopimussuhteessa (Unibet International Ltd) kanssa.

1.4 "Bingo.com:n Pelitili" on Pelitilin Haltijan vilpittömiä tilitapahtumia varten avaama tili, jonka tarkoitus on solmia normaali liikesuhde Bingo.com:n kanssa ja jota käytetään ainoastaan peli- ja vedonlyöntitoimintaan.

1.5 "Sopimus" on sitova suhde Bingo.com:n ja Pelitilin Haltijan välillä, jota määritellään ja säädellään "Bingo.com:n säännöin" ja niiden "säädöksin ja ehdoin".

1.6 Lisenssin on myöntänyt Lottories and Gaming Authority (“LGA”) Tämä julkinen yritys on vastuussa kaikista uhkapelin muodoista Maltalla. Saadaksesi lisätietoja vieraile osoitteessa www.lga.org.mt Virallinen numero myöntämispäivä on LGA/CL1/106/2000 Myöntämispäivä on 1.Joulukuuta 2005, LGA/CL3/414/2007 Alkamispäivä 4. Kesäkuuta 2009, LGA/CL1/487/2008 Alkamispäivä 4. Kesäkuuta 2009,

1.7 "Viranomaiset" tarkoittaa Malta viranomaisia.

1.8 "Voimassaolevat Lait" tarkoittaa Malta lakeja.

1.9 "Sopimuksen Solmimispaikka" on Malta.

1.10 "Vedonlyöntivero" tarkoittaa Malta viranomaisten määrittelemää vedonlyöntiveroa.

1.11 "Verkkosivut" tarkoittaa verkkosivuja osoitteessa Bingo.com, joilla julkaistaan viimeisimmät ja asianmukaisimmat tiedot Bingo.com:stä ja sen toiminnasta.

1.12 "Luottokortti" tarkoittaa kaikkia rahakortteja, joilla voi tehdä seuraavia suorituksia: "maksu", "veloitus", "luotto", ja/tai vastaavat määritelmät.

1.13 "Maksupalvelujen Tarjoaja" tarkoittaa yritystä, joka toimii rahasuorituksen välittäjänä.

1.14 "Rahalaitos" on pankki ja/tai vastaava yritys tai yhtiö, joka on paikallisten taloussäädösten tai vastaavien alainen.

1.15 “Force Majeure” tarkoittaa sellaista tapahtumaa, jota kohdeosapuoli ei ole voinut estää ja joka johtaa sopimuksen mukaisen suorituksen myöhästymiseen tai vaikeutumiseen. Bingo.com:n sääntöjen osalta ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan viranomaisten toimenpiteet (mukaanlukien tarvittavien lupien kieltäminen tai peruuttaminen siinä tapauksessa, ettei tämä johdu mistään sopijapuolen virheestä), sota, sisäiset levottomuudet ja/tai mikä muu tahansa syy, jota kohdeosapuoli ei ole voinut estää.

Back to top

2. Pelitilin Säännöt

2.1 Peleihin voivat osallistua ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet pelaajiksi ja joilla on Bingo.com:n Pelitili. Henkilö voi rekisteröityä pelaajaksi hakemuksella, jonka tulee sisältää ainakin seuraavat yksityiskohdat:

2.1.1 pelaaja on yli kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen;

2.1.2 pelaajan henkilöllisyys;

2.1.3 pelaajan asuinpaikka; ja

2.1.4 pelaajan voimassaoleva sähköpostiosoite. Rekisteröintiä hakeva henkilö takaa ja vahvistaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. Bingo.com ei rekisteröi henkilöä tai siinä tapauksessa, että henkilö on jo rekisteröity, Bingo.com peruu rekisteröinnin mikäli käy ilmi, että henkilö on antanut vääriä tietoja rekisteröityessään Pelaajaksi.

2.2 Bingo.com:n Pelitiliä hakeva henkilö ymmärtää ja hyväksyy:

2.2.1 kaikki ehdot ja määritelmät, jotka mainitaan kohdassa 1 tai sen jälkeen;

2.2.2 Bingo.com:n verkkosivuilla julkaistut säännöt ja myös mahdolliset tulevaisuudessa tapahtuvat sääntömuutokset;

2.2.3 että sopimuksen solmimispaikka on Malta; ja

2.2.4 että sopimusta säätelevät:

2.2.4.1 Bingo.com:n Säännöt, sellaisena kuin ne on julkaistu englannin kielellä.

2.2.4.2 viranomaisten aika ajoin antamat ehdot ja määräykset.

2.2.4.3 Sopimuksen Solmimispaikassa Voimassaolevat Lait.

2.3 Bingo.com pidättää aina voimassaolevan oikeuden:

2.3.1 hylätä tilinavaushakemus ja/tai sulkea olemassaoleva pelitili ilman erityistä selitystä;

2.3.2 hylätä talletus ilman erityistä selitystä;

2.3.3 keskeyttää ja/tai peruuttaa Pelitilin Haltijan osallistuminen myynninedistämistoimiin, kilpailuihin tai muihin palveluihin, mikäli Bingo.com:llä on syytä epäillä, että Bingo.com:n Pelitiliä käytetään laittomiin, vilpillisiin tai epärehellisiin toimiin.

2.3.4 pyytää nähdä asiakirjoja, jotka todistavat Pelitilin Haltijan ilmoittamat henkilö- tai muut tiedot ja/tai oikeuden käyttää luottokorttia ennen talletusta/nostoa pelitililtä;ja/tai milloin tahansa tilinhaltijan uhkapelitoiminnan aikana

2.3.5 siirtää ja/tai valtuuttaa, ilman erityistä ilmoitusta, Pelitilin Haltijaa koskevia tietoja toiselle Bingo.com Group Plc:n alaiselle ja/tai hallitsemalle yritykselle tai oikeustoimihenkilölle missä tahansa maassa, edellyttäen että kyseiset tiedot siirretään ja käsitellään asianmukaisten lakien, tietoturva-asetusten ja/tai vastaavien mukaisesti

2.3.6 siirtää ja/tai valtuuttaa, ilman erityistä ilmoitusta, Pelitilin Haltijaa koskevat oikeudet ja velvollisuudet toiselle Bingo.com Group Plc:n alaiselle ja/tai hallitsemalle yritykselle tai oikeustoimihenkilölle missä tahansa maassa, edellyttäen että Bingo.com on vastuussa mainituista velvollisuuksista.

2.3.7 pitää Pelitilin Haltijan pelitilille tallettamia varoja pankkitileillä yleisten raha-asetusten mukaisesti; esimerkiksi Rahalaitos ja/tai Maksupalvelujen Tarjoaja voi pitää Pelitilin Haltijan varoja tämän nimissä pankki- ja/tai muilla tileillä;

2.3.8 takavarikoida ja/tai ottaa haltuunsa varoja Bingo.com:n Pelitililtä ja/tai kieltäytyä kunnioittamasta kyseistä Pelitiliä koskevaa vaatimusta, mikäli asiaan liittyy, suoraan tai epäsuorasti, Bingo.com:n Sääntöjen rikkominen ja/tai tapahtumaan ja/tai Bingo.com:n Pelitiliin liittyvä rikollinen tai muuten luvaton toiminta.

2.4 Pelitiliä hakeva henkilö vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen, eli vähintään 18-vuotias tai että hän on asuinmaansa lainsäädännössä säädetyn uhkapelin ikärajan mukaan oikeutettu osallistumaan uhkapeliin. Alaikäiset eivät voi rekisteröityä Pelaajiksi eivätkä he voi olla Pelitilin Haltijoita. Bingo.com pidättää oikeuden vaatia hakijoita todistamaan ikänsä ja suorittaa tarkastuksia annettujen tietojen vahvistamiseksi. Tili voidaan lakkauttaa siihen saakka, kun tilinhaltija on pystynyt hyväksyttävästi todistamaan ikänsä.

2.5  Tilinhaltija vastaa siitä, että hän noudattaa Bingo.com.comin verkkosivuston ja palvelujen käytössä lakia.

2.5.1 ei ole asukkaana Espanja, Australia, Filippiinit, Maltalla, Turkissa, Estonia, Hong Kongissa, Yhdysvalloissa tai France;

2.5.2 ei ole oikeustoimikelvoton;

2.5.3 ei toimi toisen osapuolen toimeksiannosta;

2.5.4 ei ole riippuvainen vedonlyönnistä;

2.5.5 ei talleta Pelitilille rikollisin tai muuten kielletyin keinoin hankittuja varoja;

2.5.6 ei talleta pelitilille varoja luottokortilla, johon hänellä ei ole käyttöoikeutta ja/tai käytä luottokorttia alueilla, joissa vedonlyönti on laitonta;

2.5.7 ei harjoita rikollista toimintaa Bingo.com:n Pelitiliin liittyen; ja/tai

2.5.8 ei ole Pelitilin Haltijana missään muussa Bingo.com:n kanssa samaan konserniin kuuluvassa yrityksessä eikä missään yrityksessä, jota Bingo.com kontrolloi suoraan tai epäsuorasti.

2.6 Bingo.com vakuuttaa aina:

2.6.1 käsittelevänsä Pelitilin Haltijoille kuuluvia varoja turvallisesti ja asiallisesti; ja/tai

2.6.2 selvittävänsä ja maksavansa Vedonlyöntiveron, joka on voimassa Sopimuksen Solmimispaikassa.

2.6.3 säilyttävänsä ja hallitsevansa Pelitilin Haltijaa koskevia tietoja asianmukaisten lakien, tietoturva-asetusten ja/tai vastaavien mukaisesti.

2.6.4 ettei tarjoa asiakkailleen mahdollisuutta siirtää varoja asiakkaiden Pelitilien välillä.

2.7 Bingo.com:n Pelitili avataan ja se toimii Pelitilin Haltijan ja Bingo.com:n sopimassa rahayksikössä. Kaikki vetoihin ja voittoihin liittyvät summat ilmoitetaan sovitun rahayksikön lyhenteen kanssa. Bingo.com laskee ja selvittää kaikki valuuttakursseihin liittyvät kysymykset tunnettujen kansainvälisten rahalaitosten tapahtumahetkellä julkaisemien virallisten valuuttakurssien mukaan. Pelitilille talletetuissa varoissa saattaa ilmetä pieniä eroja valuuttakurssien vaihtelusta johtuen.

2.8 Bingo.com:n Pelitilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

2.9 Pelitilin Haltijalla saa olla vain yksi Bingo.com-Pelitili kerrallaan. Mikäli tätä sääntöä rikotaan, Bingo.com:llä on oikeus sulkea ja/tai poistaa Pelitilin Haltijan ylimääräinen (ylimääräiset), tätä sääntöä rikkova(t) Bingo.com:n Pelitilin (Pelitilit). Bingo.com pidättää myös oikeuden siirtää kaikki ylimääräisten Bingo.com:n Pelitilien varat yhdelle Bingo.com:n Pelitilille ja poistaa ylimääräisen (ylimääräiset) Pelitilin (Pelitilit). Ylimääräiselle (ylimääräisille) Bingo.com:n Pelitilille (Pelitileille) maksettuja bonuksia ei siirretä. Mikäli Bingo.com:n Pelitilin käytössä havaitaan vilppiä, Bingo.com:llä on oikeus sulkea Pelitili, jäädyttää sillä olevat varat ja sulkea pelaaja pois kaikesta Parabol Games Networkin toiminnasta. Tässä tapauksessa pelaajalle ei suoriteta mitään maksuja.

2.10 Kaikki Bingo.com:n Pelitiliä koskevat, rahasiirtoihin ja muihin tilitapahtumiin liittyvät vaateet tulee tehdä Bingo.com:lle kuuden (6) kuukauden sisällä päivästä jolloin tilitapahtuma rekisteröitiin tai sen olisi pitänyt rekisteröityä; muussa tapauksessa Bingo.com pidättää oikeuden olla harkintansa mukaan huomioimatta valituksia ja vaateita.Varoja ei voida siirtää Unibet-tilien välillä.

2.11 Kaikki Bingo.com:n Pelitiliin liittyvät oikeudelliset epäselvyydet ja/tai tilitapahtumiin liittyvät kysymykset, joita ei voi ratkaista Bingo.com:n Sääntöjen perusteella, ja joita ei saada kohtuudenmukaisesti ratkaistua Pelitilin Haltijan kanssa, ratkaistaan niiden Voimassaolevien Lakien mukaisesti, jotka pätevät Sopimuksen Solmimispaikassa.

2.12 Kiistan sattuessa on suositeltavaa, että tilinhaltija tekee verkkosivuston tietokeskus-sivulla annettujen yhteystietojen avulla valituksen Bingo.com.comin asiakaspalveluun. Osapuolten tulisi tehdä kaikkensa sovintoratkaisun löytämiseksi kohtuullisen ajan sisällä.Mikäli asiassa ei saavuteta ratkaisua voi asianomistaja myös tehdä valituksen LGA:lle osoitteeseen complaints@lga.org.mt.

2.13 Mikäli Bingo.com:n ja Pelitilin Haltijan välille syntyy kiistatilanne, Bingo.com antaa jäsenen tietoon hänen yksityiskohtaisen tiliotteensa. Nämä tiedot annetaan myös niihin oikeutetulle kolmannelle osapuolelle (esim. tuomarille tai oikeusistuimelle), mikäli Bingo.com niin päättää tai siihen suostuu.

2.13.1 Bingo.com-tilin asetuksissa tilinhaltija voi:

  1. asettaa rajoituksia sille vedonlyöntisummalle tai sille summalle, jonka tilinhaltija voi tallettaa Bingo.com-tililleen tietyn ajan sisällä, riippuen tilinhaltijan asuinmaasta;
  2. sulkea määrätyksi ajaksi tilinhaltijan mahdollisuus osallistua peleihin;

2.14 Bingo.com tutkii välittömästi kaikki rekisteröidyn Pelaajan sille tai LGA:lle tekemät valitukset mitä tulee:

2.14.1 (a) Bingo.comin tarjoaman pelin toimintaan;

2.14.2 (b) Bingo.comin asiamiehen toimintaan Bingo.comin tarjoamaan peliin liittyvissä asioissa.

2.15 Bingo.com ilmoittaa tutkimuksen tulokset valituksen tekijälle tai LGA:lle siinä tapauksessa, että valitus on lähetetty Bingo.comille LGA:lta, kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä päivästä laskettuna, kun valitus on tehty Bingo.comille.

2.15.1 Tilinhaltija voi sulkea Bingo.com-tilinsä olemalla verkkosivuston tietokeskus-sivulla annettujen yhteystietojen avulla yhteydessä Unibetin asiakaspalveluun, joko puhelimitse tai sähköpostitse. Tilillä mahdollisesti olevat varat palautetaan tilinhaltijalle.

2.16 Valituksen tulee sisältää selvät ja yksiselitteiset tiedot valituksen tekijän henkilöllisyydestä sekä kaikki olennaiset yksityiskohdat, jotka antoivat aihetta valitukseen.

2.16.1 Tilin sulkemisen yhteydessä  mahdolliset jo olemassa olevat velvoitteet tullaan täyttämään.

2.17 Suljetulla, lukitulla tai määräajaksi suljetulla tilillä olevien varojen palauttamista toivovan tilinhaltijan tulisi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

 

3. Maksuehdot

3.1 Bingo.com:n Pelitilille tehtävät talletukset ja Pelitililtä tehtävät nostot tai rahan kotiutukset on tehtävä tunnetun Rahalaitoksen tai Maksupalvelujen Tarjoajanvälityksellä. Menettelytapa, ehdot ja edellytykset saattavat muuttua ajan kuluessa ja olla erilaisia maasta, valuutasta, pankista ym. riippuen. Voimassa olevat ohjeet näet kirjauduttuasi sisään Bingo.com:n Verkkosivuille kohdista ”Talletus” tai ”Nosto”.

3.2 Bingo.com pitää Pelitilin Haltijan varat erillään Bingo.com:n omista varoista asiakkaan rahalaitoksen tilillä.

3.3 Bingo.com ei suorita yli kahdentuhannen kolmensadan euron/€ (tai sitä vastaavan summan käytetyssä rahayksikössä) maksuja kenenkään Pelitilin Haltijan Bingo.com:n Pelitililtä ennen kuin Pelitilin Haltijan henkilöllisyys, ikä ja asuinpaikka on vahvistettu.

3.4 Bingo.com voi valtuuttaa Maksupalvelujen Tarjoajan toimimaan, ottamaan vastaan talletuksia, säilyttämään tai hoitamaan varoja ja/tai toimeenpanemaan nostoja Bingo.com:n puolesta.

3.5 Bingo.com ei hyväksy käteistalletuksia eikä suoraan Bingo.com:n tai Maksupalvelun Tarjoajan toimistoon toimitettuja käteisvaroja.

3.6 Bingo.com hyvittää kaikki Pelitilin Haltijalta tai hänen puolestaan saamansa varat Bingo.com:n Pelitilille, kuten myös kaikki varat, jotka Bingo.com on velkaa Pelitilin Haltijalle.

3.7 Pelitilin Haltija voi tehdä talletuksen vain omalle nimelleen rekisteröidyllä kortilla.

3.8 Bingo.com ottaa vastaan Pelitilin Haltijan vetoja ainoastaan siinä tapauksessa, että Pelitilin Haltija on rekisteröinyt Bingo.com:n Pelitilin omalle nimelleen ja Bingo.com:n Pelitilillä olevat varat kattavat panoksen tai panoksen kattavat varat toimitetaan Bingo.com:lle sääntöjenmukaisella tavalla.

3.9 Bingo.com ei puutu Pelitilin Haltijan varoihin millään tavalla paitsi:

3.9.1 veloittaakseen Bingo.com:n Pelitililtä Pelitilin Haltijan asettaman panoksen tai summan, jonka Pelitilin Haltija on ilmoittanut haluavansa asettaa panokseksi pelissä, jota hän parhaillaan pelaa tai on juuri ryhtymässä pelaamaan;

3.9.2 siirtääkseen Pelitilin Haltijan varoja Pelitilin Haltijan pyynnöstä Pelitilille;

3.9.3 maksaakseen kohtuulliset pankkikulut talletusten tekemisestä ja varojen nostamisesta; tai muissa etärahapelien sääntelyn sallimissa tapauksissa.

3.10 Nostot Bingo.com:n Pelitililtä tehdään Pelitilin Haltijalle osoitettuina maksuina tai varat siirretään Pelitilin Haltijan nimissä olevalle pankkitilille tämän pyynnön mukaisesti.

Aina kun se on mahdollista tullaan mahdolliset nostot suorittamaan samalle tilille, jota tilinhaltija käytti talletuksen tekemiseen.

Jos tilinhaltija haluaa nostaa Bingo.com-tililleen tallettamansa varat, muttei ole lyönyt peleistä tai urheilutapahtumista vetoa, ja jos Bingo.com epäilee petosta ja/tai rahanpesua, Bingo.com pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä siirtämästä varoja muulle kuin sille tilille, jolta varat alun perin talletettiin.

3.11 Bingo.comlla on oikeus veloittaa noston yhteydessä hallinnolliset kulut, kuten ne on sivustolla ilmoitettu.

3.12 Mikäli Bingo.com:n Pelitilille ei ole rekisteröity yhtään tilitapahtumaa kolmeenkymmeneen (30) kuukauteen, Bingo.com maksaa saldon Pelitilin Haltijalle tai mikäli Pelitilin Haltijan olinpaikkaa ei saada selville, saldo maksetaan etäpelejä valvovalle viranomaiselle. Bingo.com:n Pelitilin saldon maksamisesta etäpelejä valvovalle viranomaiselle ei voida vaatia Bingo.com:ltä mitään korvausta.

3.13 "Passiivet tilit" määritelmä:- Passiivinen tili on pelaajan tili, jolle ei ole kirjauduttu sisään ja/tai jolta ei ole kirjauduttu ulos yli 12 peräkkäisen kuukauden aikana. Bingo.com pidättää oikeuden periä hallinnollisen maksun passiiviselta tililtä. Maksu on viisi (5) euroa kuukaudessa (tai vastaava summa alla olevissa valuutoissa päivän ROE:vaihtokurssin mukaisesti). Bingo.com pidättää oikeuden korottaa maksua vastaavasti. EUR 5.- SEK 45/DEK35/NOK 40.- CHF 5.- HUF 1 320.- USD 7.- PLN 20.- GBP 4.- CZK 120.- SGD 9.- RON 20- kuukaudessa. Hallinnollinen maksu veloitetaan ja vähennetään Bingo.comin pelaajan tililtä joka kuun 20. päivä kun tili on ollut passiivisena 12 kuukauden ajan. Bingo.com Bingo.com pidättää oikeuden sulkea tilin, kun tili on nollassa. Kaikki rekisteröityneet tilinomistajat, joiden tili on ollut passiivinen 12 kuukauden ajan, saavat ilmoituksen 30 päivää ennen kuin maksuja aletaan periä heidän tileiltään. Passiivisten tilien omistajat voivat siksi aktivoida tilinsä uudelleen kirjautumalla sisään/ulos tai nostaa varansa 30 päivän aikana ilman, että maksuja peritään. Jos pelaaja aktivoi tilinsä uudelleen kolmen (3) kuukauden kuluessa, hänelle palautetaan mahdolliset passiivisen tilin vähennykset. Jos 30 peräkkäisen kuukauden aikana pelaajan Bingo.com-tilillä ei ole siirtoja, Bingo.com pidättää oikeuden siihen, että 30 kuukauden lisäajan jälkeen, ja tehtyään kaikkensa saadakseen yhteyden pelaajaan, Bingo.com lähettää pelaajan tilillä olevat varat LGA:lle etäpelaamisen sääntöjen (Remote Gaming Regulations) mukaisesti. Jos pelaajaa ei löydy tai jos vaadittuja maksuohjeita ei ole saatavilla. Kun rahat on lähetetty LGA:lle, Bingo.com pidättää oikeuden sulkea pelaajan tilin, ja pelaajan tulee ottaa yhteyttä LGA:han saldon palauttamiseksi.

3.14 Internetin välityksellä tapahtuva vedonlyönti voi olla laitonta pelitilin haltijan vakituisessa asuinmaassa tai maassa jossa hän on kirjoilla; tässä tapauksessa Pelitilin Haltija ei ole oikeutettu käyttämään luottokorttia vedonlyöntiin.

Back to top

4. Turvallisuussäännöt

4.1 Kaikki Bingo.com:n ja pelitilin haltijan välinen toiminta on luottamuksellista. Pelitilin Haltijaa koskevia tietoja luovutetaan pyydettäessä hallintaviranomaiselle, tuomarille tai muulle viranomaiselle ja/tai mikäli Pelitilin Haltija on rikkonut Bingo.com:n sääntöjä, tietoja voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön tutkintatarkoituksessa.

4.2 Pelitilin Haltijalle myönnetään henkilökohtainen tilinumero. Pelitilin Haltija valitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pelitilin Haltijan velvollisuus on pitää tiedot salaisina. Jos Pelitilin Haltija epäilee, että tiedot ovat voineet joutua muiden ulottuville, hänen tulee ottaa välittömästi yhteyttä Bingo.com:n Asiakaspalveluun uuden salasanan myöntämiseksi.

4.3 Kaikki puhelinkeskustelut Pelitilin Haltijan ja Bingo.com:n välillä nauhoitetaan turvallisuus-, koulutus- ja/tai kirjanpitosyistä.

4.4 Kaikki internetin välityksellä tapahtuva yhteydenpito arkistoidaan kirjanpitosyistä.

4.5 Luottokorttitalletukset voidaan toisinaan hylätä, osittain tai kokonaan, johtuen Maksupalvelujen Tarjoajan ja/tai muiden Rahalaitosten kanssa yhteistyössä suoritetuista turvallisuustoimenpiteistä. Kyseisten toimenpiteiden johdosta myös lailliset ja oikeat luottokorttisiirrot voivat tulla joskus hylätyiksi. Bingo.com:n henkilökunta ei ole vastuussa näistä turvatoimenpiteistä, eikä heillä ole tietoa rahasiirron hylkäämiseen johtaneista syistä.

4.6 Bingo.com pidättää oikeuden pyytää Pelitilin Haltijaa esittämään todisteita henkilöllisyydestään ja/tai muista tämän antamista tiedoista ja/tai todisteita siitä, että käytetty luottokortti on myönnetty Pelitilin Haltijan nimelle ennen nosto- tai talletuspyynnön käsittelemistä; nämä turvatoimet voivat aiheuttaa rahasiirtoihin viivästyksiä. Takaisinveloitusta (chargeback) tapahtuu aika ajoin ja sitä käsitellään yrityksen menettelytapojen mukaan.

4.7 Bingo.com:n alustalla tarjotun peliohjelmiston mahdollisten vikojen hyväksikäyttö on laitonta. Mikäli Pelaaja havaitsee vian peliohjelmistossa, hänen tulee ilmoittaa tästä Bingo.com:lle välittömästi vian havaittuaan sähköpostiosoitteeseen info@bingostaff.com. Mikäli Pelaaja käyttää vikaa hyväkseen, Bingo.com ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joita ovat esim. Pelitilin sulkeminen, varojen jäädyttäminen ja mahdolliset oikeustoimet.

4.8 Bonuksia voi käyttää vain yhden kotitaloutta/IP-osoitetta kohti. Mikäli bonuksia väärinkäytetään, kyseessä oleva bonus takavarikoidaan ja kaikki tilillä mahdollisesti olevat varat jäädytetään.

Back to top

5. Muuta

5.1 Kaikki sääntöjen yksikkömuodossa esitetyt kohdat käsittävät myös kyseisen sanan monikkomuodot ja päinvastoin.

Bingo.com voi milloin tahansa päivittää, muuttaa tai muokata näitä ehtoja tai tehdä niihin lisäyksiä. Unibetin on ilmoitettava tilinhaltijalle kaikista merkittävistä Bingo.comn ehtoihin tehtävistä muutoksista ennen näiden voimaantuloa.

Back to top

6. Disclaimer

6.1 Englanninkielisinä julkaistut säännöt ovat Bingo.com:n viralliset säännöt, jotka säätelevät Sopimusta. Käännökset muille kielille on tehty vilpittömin mielin asiakkaiden eduksi. Jos säännöissä kuitenkin ilmenee kaksiselitteisyyksiä englanninkielisen ja käännöksen välillä, englanninkielinen versio säännöistä on aina etusijalla.

6.2 Pelitilin Haltijoita kehoitetaan toimimaan asuinpaikassaan voimassaolevien lakien mukaisesti.

6.2.1 Bingo.com ei tarjoa Pelitilin Haltijoille neuvontaa vero- ja/tai lakiasioissa.

6.2.2 Jos Pelitilin Haltija haluaa neuvontaa vero- ja lakiasioissa, häntä kehoitetaan ottamaan yhteyttä asuinpaikkansa asianmukaisiin neuvojiin ja/tai viranomaisiin.

6.3 Bingo.com ei hyväksy eikä tunnusta minkäänlaista vastuuta Pelitilinhaltijalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu suoraan ja/tai epäsuoraan mistä tahansa seuraavista:

6.3.1 virhe, paino-, tulkinta-, kuulo-, luku-, käännös-, kirjoitus- ja/tai siirtovirhe, tekninen virhe, rekisteröinti- ja/tai ilmaisuvirhe, Force Majeure ja/tai mikä tahansa vastaava;

6.3.2 Bingo.com:n Sääntöjen rikkominen;

6.3.3 rikollinen toiminta;

6.3.4 Bingo.com:n antamat neuvot;

6.3.5 taloudellinen riski ja menetys, mukaan lukien valuuttakurssien vaihtelu mutta ei näihin rajoittuen; ja/tai

6.3.6 laki- ja oikeusasiat ja/tai muut vastaavat toimet. Tekstiviesti-ilmoituspalvelu on Pelitilin Haltijalle tarjottava palvelu. Bingo.com ei ole vastuussa tekstiviestin sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä siitä, että tekstiviesti ei ole tullut perille.

6.4Bingo.com pidättää aina voimassaolevan oikeuden ratkaista mahdolliset riidat ja kiistat oman harkintansa mukaan, kohtuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

6.5 Bingo.com ryhtyy kohtuuden nimissä kaikkiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että Bingo.com:n hyväksi havaittu tietokonejärjestelmä mahdollistaa kaikkien Pelaajien, jos heidän osallistumisensa peliin on vedonlyönnin jälkeen keskeytynyt telekommunikaatiojärjestelmän tai Pelaajan tietokonejärjestelmän virheen takia ja Pelaaja ei siksi pysty jatkamaan peliä, jatkamaan osallistumistaan keskeytyneeseen peliin siitä lähtien, kun keskeytys tapahtui järjestelmän palattua toimintaan. Mikäli Bingo.com:n tietokone ei salli Pelaajan jatkavan peliään järjestelmän palattua toimintaan, kun peli on keskeytynyt telekommunikaatiojärjestelmän tai Pelaajan tietokonejärjestelmän virheen takia, Bingo.com:

6.5.1 varmistaa että peli on lopetettu;

6.5.2 palauttaa Pelaajan asettaman vedon hänen Bingo.com:n Pelitililleen. Mikäli peli on aloitettu, mutta se keskeytyy Bingo.com:n tietokonekäyttöjärjestelmän virheen takia, Bingo.com:

6.5.3 palauttaa Pelaajan asettaman vedon hänen Bingo.com:n Pelitililleen tai, mikäli mainittua Pelitiliä ei ole enää olemassa, palauttaa vedon Pelaajalle hyväksytyllä tavalla, ja mikäli Pelaaja on voitolla pelin keskeytymisen tapahtuessa, maksaa voiton rahallisen arvon Pelaajan tilille tai, mikäli tiliä ei ole enää olemassa, maksaa voiton Pelaajalle hyväksytyllä tavalla;

6.5.4 pitäytyy järjestämästä uutta peliä, mikäli on todennäköistä, että pelissä tapahtuisi sama virhe.

6.6 Mikäli Bingo.com julistetaan mihin tahansa oikeudelliseen vastuuseen sellaisten viranomaisten toimesta, joiden toimintavalta pätee yhtiöön, Bingo.com:n vastuu on ainoastaan kyseessä olevan Panoksen tai Nettovoiton suuruinen, eli sen kumpi on pienempi. Tai vaihtoehtoisesti, jos asianmukaista, Bingo.com:n Pelitilillä olevan summan tai rahasiirron kohteena olleen summan suuruinen, eli sen kumpi on pienempi.

6.7 Peleihin osallistuminen edellyttää internetin rajoitusten tuntemista ja hyväksymistä, erityisesti:

6.7.1 tekninen kapasiteetti, konsultointiin, kysymyksiin ja tiedonsiirtoon kuluva aika, keskeytymisvaarat ja yleiset verkkoyhteyden ja tiedonsiirron keskeytymiseen liittyvät vaarat.

6.7.2 puutteellinen tietosuoja.

6.7.3 internetissä kulkevien virusten aiheuttamat vaarat. Näin ollen, tämän kuitenkaan rajoittamatta ehdon soveltamista, Bingo.com ei ole vastuussa (ei rajoitettu):

6.7.4 tietojen ja/tai informaation lähettämisestä ja/tai vastaanottamisesta internetissä,

6.7.5 verkon toimintahäiriöistä, jotka estävät pelien kunnollisen toiminnan,

6.7.6 minkään vastaanotetun järjestelmän tai tietoliikennepiirin häiriöstä,

6.7.7 tiedon menettämisestä,

6.7.8 viruksen, tietokoneen vian tai teknisen vian aiheuttamasta vahingosta,

6.7.9 Pelaajan välineille aiheutuneista vaurioista,

6.7.10 mistään häiriöstä, joka estää tai rajoittaa mahdollisuutta osallistua peliin, tai häiriöstä joka on vahingoittanut Pelaajan järjestelmää. Pelaajan tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin suojatakseen tietoja ja/tai tietokoneen ohjelmistoja kaikkia onnettomuuksia vastaan. Verkkosivuilla vierailu ja mihin tahansa peliin osallistuminen on pelaajan vastuulla.

Back to top

7. Viestit

7.1 Kun kirjoittaja lähettää viestin (tekstin, valokuvan, graafisen esityksen, video- tai äänitiedoston) Bingo.com:lle, hän antaa Bingo.com:lle ja mille tahansa Parabol Games Networkin yksikölle ja liikekumppanille luvan käyttää materiaalia ilman korvausta millä tahansa valitsemallaan tavalla (mukaan lukien myös materiaalin kääntäminen ja muokkaaminen operationaalisista ja toimituksellisista syistä).

7.2 Viestin tekijänoikeus säilyy viestien kirjoittajalla ja edellä mainittu lupa ei ole yksinoikeus, joten viestin kirjoittaja voi edelleen käyttää materiaalia sopivaksi katsomallaan tavalla ja antaa myös muiden käyttää sitä.

7.3 Kirjoittaja vastaa siitä, että viesti on hänen itse kirjoittamansa, ettei viesti ole loukkaava eikä EU:n lakien vastainen, että hänellä on oikeus antaa Bingo.com:lle lupa käyttää viestiä yllä mainittuihin tarkoituksiin, ja että hän on saanut luvan kaikilta viestistä tunnistettavilta henkilöiltä tai alle 16-vuotiaiden viestistä tunnistettavien henkilöiden ollessa kyseessä, heidän vanhempiensa/huoltajiensa luvan viestin kirjoittamiseen. Julkaisemme yleensä viestin kirjoittajan nimen viestin yhteydessä, ellei toisin pyydetä.

7.4 Valittuun Bingo.com-verkkoyhteisöön osallistumiseen ja viestien lähettämiseen voidaan vaatia rekisteröityminen Bingo.com-sivustolla. Kaikkia rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin Bingo.com:lle annettuja henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään Bingo.com:n tietosuojasäädösten mukaisesti.

7.5 Viestejä koskevat säännöt: Viestien tulee olla hyvien tapojen ja hyvän maun mukaisia.

7.5.1 Ei häirintää, loukkauksia eikä herjauksia: viestien tulee olla rakentavia ja kohteliaita, ei pahansuopia eikä provosointitarkoituksessa kirjoitettuja.

7.5.2 Ei lainvastaisuuksia eikä loukkaavaa sisältöä: laiton, häiritsevä, halventava, loukkaava, uhkaava, vahingollinen, hävytön, seksistinen, rasistinen tai muutoin paheksuttava sisältö ja kiroilu eivät ole sallittuja.

7.5.3  Ei roskapostia eikä aiheeseen liittymättömiä viestejä: saman tai hyvin samantapaisen viestin lähettämistä useaan kertaan ei sallita. Ethän lähetä samaa viestiä useampaan kuin yhteen keskusteluun tai lähetä aiheeseen liittymättömiä viestejä tiettyä aihetta käsitteleviin keskusteluihin.

7.5.4 Ei mainontaa eikä markkinointia.

7.5.5 Ei sopimattomia (esim. alatyylisiä, loukkaavia jne.) käyttäjänimiä. Bingo.com pidättää oikeuden poistaa oman harkintansa mukaan yllä mainittuja sääntöjä rikkovan käyttäjän verkkoyhteisöstä.

Back to top

8. Tietosuojaseloste (mukaanlukien evästeet/cookies)

8.1 Bingo.com noudattaa tietosuojalakia, muita asiaankuuluvia säännöksiä, ja/tai muita Sopimuksen Solmimispaikassa vaikuttavia lakipykäliä mukaan lukien: henkilötietodirektiivi (direktiivi 95/46/EY) ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (direktiivi/2002/58/EY). Lisäksi Bingo.com noudattaa parhaimpia toimintatapoja Asiakkaidensa kanssa käymässään sähköpostiviestinnässä.

8.2 Edellä mainittujen kohtien tarkoituksena on varmistaa, että Bingo.com:n Pelitilin Haltijoiden:

8.2.1 tietoja käsitellään aina Pelitilin Haltijan oikeuksien mukaisesti;

8.2.2 tietoja käsitellään rehellisesti ja lakien mukaisesti;

8.2.3 tiedot on saatu ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin;

8.2.4 tiedot ovat asiaankuuluvia ja tarkoituksenmukaisia, eikä niitä vaadita turhaan;

8.2.5 tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla;

8.2.6 tiedot säilytetään turvassa;

8.2.7 tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen;

8.2.8 tietoja ei luovuteta lainkäyttöalueille, joissa edellä mainitut direktiivit eivät päde; ja

8.2.9 tietoja käytetään hyväksi markkinoinnissa vain asiakkaan suostumuksesta.

8.3 Bingo.com kehottaa ja valtuuttaa Pelitilin Haltijan tiliä pitävän tahon luovuttamaan Pelitilin Haltijan tiliä koskevia tietoja ainoastaan viranomaisten ja/tai Voimassaolevien Lakien määräyksestä. Petosten ehkäisy- ja kontrollointitarkoituksessa suostut siihen, että Bingo.com:llä on oikeus välittää tietosi kolmansille osapuolille sisältäen niin sanotut AVS-palveluiden tarjoajat sekä muut kumppanit. Bingo.com pidättää lisäksi oikeuden henkilökohtaisten tietojen luovuttamiseen, mikäli Bingo.com:llä on syytä epäillä Bingo.com:n Pelitiliä koskevaa väärinkäytöstä.

8.4 Asiakkuudenhallinta (Customer Relationship Management,CRM)

8.5 Bingo.com pidättää oikeuden henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn asiakkuudenhallintatarkoituksessa. Mainosmateriaalia lähetetään kuitenkin ainoastaan sellaisille Pelitilin Haltijoille, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

8.6 Pelitilin Haltijalla on oikeus nähdä omat henkilökohtaiset tietonsa ja/tai oikeus korjata ja/tai poistaa väärät ja/tai epäasianmukaiset tiedot. Tietosuojaa koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@Bingo.combingo.com.

8.7 Evästeet, tagit ja muut tunnisteet ("cookies/evästeet")

8.8 Bingo.com-verkkosivut käyttävät evästeitä (cookies) seuraavista syistä:

8.8.1 tunnistaakseen Pelitilin Haltijan käyttämän kielen, jolloin se valitaan automaattisesti aina hänen palatessaan Bingo.com:n verkkosivuille

8.8.2 taatakseen, että Pelitilin Haltijan asettamat vedot on yhdistetty oikeaan kuponkiin ja pelitiliin

8.8.3 taatakseen, että Pelitilin Haltija saa kaikki hänelle kuuluvat bonukset

8.8.4 että voimme parantaa palveluamme analysoimalla Bingo.com:n verkkosivujen liikennettä. Pyydämme huomioimaan, että Bingo.com:n verkkosivujen käyttäminen ei ole mahdollista ilman evästeitä. Jos haluat lisätietoja Bingo.com:n evästeiden käytöstä, ole hyvä ja lähetä sähköpostia osoitteeseen info@bingostaff.com.

8.9 Paitsi yllämainituissa tilanteissa,sähköpostiosoitteita ja muita henkilötietoja joita Bingo.com on kerännyt ei jaeta,vuokrata tai myydä kolmannelle osapuolelle.

Back to top

9. Vastuullinen pelaaminen/vedonlyönti

9.1 Pelitilin Haltija voi rajoittaa asettamiensa vetojen määrää tietyllä ajanjaksolla.

9.2 Mikäli epäilemme pelaamisen aiheuttavan Pelitilin Haltijalle taloudellisia tai henkilökohtaisia vaikeuksia, pidätämme oikeuden tilin sulkemiseen.

9.3 Pyydämme huomiomaan, että etäpelien pelaaminen ja vedonlyönti voivat aiheuttaa riippuvuutta. Mikäli uskot tarvitsevasi apua päästäksesi irti mistään tällaisesta riippuvuudesta, klikkaa tätä linkkiä.

Back to top

10. Bingo

10.1 Yleistä:

10.1.1 Bingo.com-bingo on internetbingopalvelu, joka käyttää Aberrant Software Inc:n lisensoimaa bingo-ohjelmistoa.

10.1.2 Aberrant Software Inc. on valtuuttanut Bingo.com:n edustamaan, mainostamaan ja markkinoimaan Bingo-palveluja.

10.1.3 Aberrant Software Inc. on valtuuttanut Bingo.com:n ottamaan vastaan, pitämään hallussaan ja maksamaan Pelitilin Haltijoille Bingon käyttöön liittyviä varoja.

10.1.4 Bingo.com ei hyväksy eikä tunnusta minkäänlaista vastuuta Bingoon liittyvistä tilisiirroista lukuun ottamatta varoja, jotka vastaanotetaan, säilytetään ja/tai maksetaan Bingo.com:n Pelitilille ja/tai Pelitilille Bingon ja Bingo.com:n välisien järjestelyiden mukaan. Tässä esitellyt Pelisäännöt kuuluvat olennaisena osana Bingo.com:n Sääntöihin.

10.2 Määritelmät:

10.2.1 Bingo-pelit ovat bingoasiakkaan pelaamia yksi- tai moniosaisia kuviopelejä. "Bingo" tai "Bingo-pelit" tarkoittavat Bingo.com:n tarjoamaa internetbingopeliä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen peliin liittyviin lisätoimintoihin kuten keskustelutoiminto. "Bingo"-termiin ei kuulu mitään Bingo-pelin sivutuotteena tarjottavia pelejä. Sivupelit ovat Bingo.com:n Sääntöjen ja Verkkosivuilta löytyvien Pelisääntöjen alaisia.

10.2.2 “Sivupeleillä” tarkoitetaan kaikkia muita pelejä bingon lisäksi, esim. videopokeri, ruletti, blackjack, raha-automaatit, Minislot ja Bingo bets.

10.2.3 "Asiakassovellus " tarkoittaa verkkopalvelinsovellusta, jonka Pelitilin Haltija on avannut pelatakseen Bingo-peliä.

10.2.4 ”Ohjelmisto" tarkoittaa kaikkia Bingo.com:n Bingo-pelin tarjoamiseen ja järjestämiseen ja Asiakassovelluksen käynnissä pitämiseen käyttämiä ohjelmia. Näiden Bingo-sääntöjen viittaukset "Yritykseen" tulee ymmärtää viittauksena Bingo.com:hen. "Voitto" tarkoittaa niitä summia, bonuksia ja korvauksia, joita Pelitilin Haltija voi voittaa Bingoa pelatessaan.

10.3 Asiakkuus

10.3.1 Bingo-pelejä voi pelata ainoastaan maksava Pelitilin Haltija.

10.3.2 Bingo-peliin osallistuminen ja Bingo-pelien aktiviteetit ovat sallittuja ainoastaan Pelitilin Haltijoille, jotka ovat saavuttaneet: (i) laillisen täysi-ikäisyyden Pelitilin Haltijaa koskevan lainsäädännön mukaan tai (ii) 18 vuoden iän. Pelitilin Haltija ilmoittaa Bingo-peliin osallistuessaan, että hän asuu sellaisella lainkäyttöalueella, jossa pelaaminen on laillista. Bingo-peleihin ja niiden aktiviteetteihin osallistuminen on kielletty niillä alueilla, joissa se on laitonta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta panoksiin ja maksuihin, jotka on maksettu tai joita on kertynyt Yrityksen hyväksi.

10.3.3 Yrityksen tai sen toimiluvan haltijoiden, jakelijoiden, tukkukauppiaiden, tytäryhtiöiden tai muiden edustajien tai jälleenmyyjien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Bingo-peleihin.

10.4 Muita määräyksiä

10.4.1 Kun Pelitilin Haltija käynnistää Asiakassovelluksen tai käynnistää sen uudelleen ja kun Pelitilin Haltija pelaa Bingo-peliä ensimmäistä kertaa tai toistuvasti, hän takaa ja vahvistaa, että Ohjelmisto ja Asiakassovellus eivät pysty takaamaan virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Mikäli Pelitilin Haltija huomaa Ohjelmiston tai Asiakassovelluksen sisältävän virheitä tai epätäydellisyyksiä, Pelitilin Haltijan tulee (i) välttää käyttämästä mahdollisia virheitä tai epätäydellisyyksiä omaksi hyödykseen; (ii) pitää virheet ja epätäydellisyydet salassa eikä missään tapauksessa ilmoittaa niistä kolmannelle osapuolelle; (iii) lisäksi viipymättä virheen tai epätäydellisyyden huomattuaan ilmoittaa Yritykselle niistä kirjallisesti. Mikäli Pelitilin Haltija jättää noudattamatta mitään tämän Lausekkeen ehdoista, Yritys ja kaikki sen työntekijät ovat oikeutettuja saamaan täyden korvauksen kaikista kuluistaan, mukaan lukien Ohjelmiston tai Asiakassovelluksen korjaamisesta aiheutuneet kulut, joiden voidaan katsoa aiheutuneen kyseessä olevasta virheestä tai epätäydellisyydesta ja siitä, ettei Pelitilin Haltija ilmoittanut Yritykselle asiasta. Mikäli Pelitilin Haltija ei ole noudattanut yllä mainittuja ehtoja, Yrityksellä on lain ja kohtuuden nimissä käytössään olevien keinojen lisäksi myös oikeus sulkea Pelitilin Haltijan Bingo.com:n Pelitili ja/tai nostaa varoja hänen Bingo.com:n Pelitililtään osittaiseksi korvaukseksi Yrityksen kärsimästä tai sitä uhanneesta vahingosta ilman etukäteisilmoitusta.

10.4.2 Pelitilin Haltijaa ei vaadita osallistumaan Bingo-peleihin ja niihin osallistuminen, mikäli Pelitilin Haltija niin päättää, on täysin hänen oma valintansa ja hänen oman harkintakykynsä varassa ja tapahtuu hänen omalla riskillään. Pelien materiaali (riippumatta siitä, onko se hankittu elektronisesti vai jollain muulla tavalla) on automaattisesti mitätön, jos se on jäljitelmä, muunnettu, väärennetty, muutettu tai muulla tavoin käsitelty, mahdoton lukea, mekaanisesti tai elektronisesti kopioitu, hankittu muualta kuin valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jos se sisältää kirjoitus-, tuotanto-, typografia-, mekaanisia tai elektronisia tai muita virheitä. Kaikki Yritykselle Voiton lunastusta varten lähetetty materiaali on Yrityksen omaisuutta eikä sitä palauteta. Yritys ei vastaa kadonneista, myöhästyneistä, vaurioituneista, muunnetuista, väärään osoitteeseen lähetetyistä tai riittämättömällä postimaksulla varustetuista vaatimuksista, Voiton lunastuspyynnöistä tai ilmoittautumisista eikä lähetyksistä, joita on mahdoton lukea. Pelien materiaalin sisältämiä virheitä koskeva vastuu rajoittuu virheettömän materiaalin toimittamiseen. Kaikki mahdolliset palkintoverot ovat Pelitilin Haltijan vastuulla. Pelitilin Haltija suostuu antamaan nimensä mainos- ja promootiotarkoituksiin ilman eri korvausta paitsi siinä tapauksessa, että tämä on lainvastaista. Vastaanottamalla Voiton Pelitilin Haltija vahvistaa noudattavansa kaikkia näiden sääntöjen ohjeita. Yritys ei ilmaise mitään tahdonilmausta tai takuuta, hiljaista tai nimenomaista, Pelitilin Haltijan tai Pelaajan laillisesta oikeudesta osallistua Peleihin, eikä kukaan Yrityksen työntekijöistä, toimiluvan haltijoista, jakelijoista, tukkukauppiaista, sivuliikkeistä, tytäryhtiöistä, mainos-, promootio- tai muista edustajista, mediakumppaneista, edustajista tai jälleenmyyjistä ole myöskään oikeutettu ilmaisemaan mitään sellaisia tahdonilmauksia tai takuita.

10.4.3 Yrityksen ei voida olettaa säilyttävän käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Mikäli Pelitilin Haltija hukkaa, unohtaa tai kadottaa salasanansa tai paljastaa sen vahingossa toiselle tai jakaa sen toisen kanssa, Yritys ei ole tästä millään tavalla vastuussa eikä Yritystä voida pitää velvollisena maksamaan Pelitilistä mitään korvauksia.

10.5 Pelitilin Haltija hyväksyy Bingo.com:n säännöt ja Bingo-pelisäännöt ja liittyy osapuoleksi tähän sopimukseen. Kun Pelitilin Haltija vierailee Bingo.com:n verkkosivuilla, avaa Pelitilin tai pelaa Bingo-pelejä, hän takaa ja vahvistaa, että:

10.5.1 hän ymmärtää täysin, hyväksyy ja noudattaa kaikkia tämän sopimuksen sisältämiä Bingo.com:n sääntöjä ja Bingo-pelisääntöjä ja liittyy osapuoleksi tähän sopimukseen sekä ymmärtää ja hyväksyy, että nämä säännöt, määräykset ja ehdot voivat muuttua aika ajoin.

10.5.2 hän on saavuttanut laillisen täysi-ikäisyyden, ts. että pelaaja on “ aikuinen” Pelaajaa koskevan lainsäädännön mukaan ja ainakin 18 vuoden ikäinen.

10.5.3 Pelitilin Haltija ei saa antaa kenenkään muun henkilön tai kolmannen osapuolen, mukaan lukien rajoituksetta alaikäiset, käyttää tai toistuvasti käyttää Pelitilin Haltijan tiliä, lukea ja/tai käyttää mitään materiaalia tai tietoa Verkkosivuilta, vastaanottaa mitään Voittoa tai osallistua Bingo-peleihin.

10.5.4 Pelitilin Haltijalla on täydelliset ja rajoittamattomat lailliset oikeudet osallistua Peliin silloin, kun Bingo-peleihin osallistuminen ei ole kiellettyä Pelitilin Haltijaa koskevan lainsäädännön mukaan.

10.5.5 Pelitilin Haltija ei pidä Bingo-pelejä tai Verkkosivuja loukkaavina, vastenmielisinä, epäreiluina tai siveettominä.

10.5.6 Pelitilin Haltija ei saa aiheuttaa Yritykselle, sen työntekijöille, virkailijoille, johtajille, toimiluvan haltijoille, jakelijoille, tukkukauppiaille, tytäryhtiöille, mainos-, promootio- ja muille edustajille, mediakumppaneille, edustajille tai jälleenmyyjille mitään vahinkoa, ja hänen tulee korvata yllä mainituille kokonaisuudessaan kaikki mahdolliset kulut, maksusitoumukset ja vahingot (mukaan lukien välillinen ja tahaton vahinko kuten maineen menetys, tulonmenetys, lakimieskulut jne.), jotka ovat johtuneet Pelitilin Haltijan tai Pelaajan: (i) Verkkosivuilla vierailusta, niiden käytöstä tai toistuvasta käytöstä, (ii) Verkkosivujen sisältämän materiaalin käytöstä, (iii) Asiakassovelluksen aloittamisesta, käytöstä tai toistuvasta käytöstä, (iv) Bingo-peliin tai keskustelutoimintoon osallistumisesta, tai (v) Voiton vastaanottamisesta.

10.6 Vastuu

10.6.1 Yritys, sen Ohjelmistojen ja Asiakassovellusten toimittaja, tytäryhtiöt tai sivuliikkeet eivät missään tapauksessa mukaan lukien, mutta ei rajoittuen huolimattomuuteen, ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, määrätystä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu Yrityksen Bingo-pelien, Asiakassovelluksen ja/tai materiaalin käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä. Pelitilin Haltija nimenomaan myöntää ja hyväksyy, että Yritys ei ole vastuussa mistään Pelitilin Haltijan loukkaavasta, hyökkäävästä tai laittomasta toiminnasta. Mikäli Pelitilin Haltija on tyytymätön mihinkään Yrityksen Bingo-peleihin liittyvään palveluun tai mihinkään näistä Pelisäännöistä, Pelaajan tai Pelitilin Haltijan ainoa mahdollisuus on lopettaa Bingo-pelien käyttäminen.

10.6.2 Pelitilin Haltija ei saa aiheuttaa Yritykselle, sen työntekijöille, virkailijoille, johtajille, toimiluvan haltijoille, jakelijoille, tukkukauppiaille, tytäryhtiöille, mainos-, promootio- ja muille edustajille, mediakumppaneille, edustajille tai jälleenmyyjille mitään vahinkoa eikä hän saa pitää heitä syyllisinä, ja hänen tulee korvata yllä mainituille kokonaisuudessaan kaikki mahdolliset kulut, maksusitoumukset ja vahingot, jotka ovat johtuneet Pelitilin Haltijan: (i) Bingo-pelien tai Asiakassovelluksen avaamisesta, käytöstä tai toistuvasta käytöstä, (ii) Verkkosivujen sisältämän materiaalin käytöstä, (iii) Bingo-peleihin osallistumisesta, tai (iv) Voiton vastaanottamisesta.

10.7 Kiistatapaukset

10.7.1 Mikäli Bingo-pelin tuloksesta syntyy erimielisyyttä, Pelitilin Haltijan tulee toimittaa valitus Yrityksen asiakaspalveluun. Mikäli Pelitilin Haltijan Asiakassovelluksen ja Yrityksen Bingo-ohjelmiston tulokset ovat eriävät, Bingo-ohjelmiston näyttämä tulos on Bingo-pelin virallinen ja hallitseva tulos.

10.8 Muuta

10.8.1 Pelitilin Haltijalla ei saa olla enempää kuin yksi tili. Mikäli Yritys havaitsee jollain Pelitilin Haltijalla olevan useampia tilejä, Yrityksellä on oikeus siirtää kaikki tileillä olevat varat yhdelle tilille ja peruuttaa muu(t) tili(t). Ylimääräisille tileille maksettuja bonuksia ei siirretä jäljellä olevalle tilille.

10.8.2 Pelitilin Haltija ymmärtää, että termi "Bingo.com Bingo" käsittää Yrityksen tavara- ja palvelumerkit ja tuotenimet, eikä Pelitilin Haltijalla ole mitään oikeuksia näihin tai mihinkään muihin termeihin, grafiikkaan, tekstiin, käsitteisiin tai metodologioihin hänen käyttäessään Verkkosivuja ja Asiakassovellusta ja niiden sisältämää materiaalia.

10.8.3 Pelitilin Haltijan kiinnostus Pelejä ja Verkkosivuja kohtaan on henkilökohtainen, ei ammattimainen; Pelitilin Haltija ei saa vierailla, käyttää tai toistuvasti käyttää Pelejä tai Verkkosivuja millään muulla tavalla.

10.8.4 Pelitilin Haltijan tulee tutustua näihin Bingo-pelisääntöihin uudestaan tasaisin, enintään kuukauden pituisin väliajoin.

10.9 Bingo-pelin kuvaus

10.9.1 Uusi Bingo-peli pelataan joka toinen minuutti, koska useissa huoneissa on useita Bingo-pelejä. Yritys pidättää kuitenkin nimenomaisen oikeuden muuttaa, vähentää tai lisätä Bingo-pelin pelaamistiheyttä.

10.9.2 Uusi pallo huudetaan noin kolmen sekunnin välein, mutta Yritys pidättää nimenomaisen oikeuden muuttaa, vähentää tai lisätä pallojen huutamistiheyttä.

10.9.3 Pienin pelikohtainen ostos on yksi kuponki ja suurin pelikohtainen ostos 50 kuponkia, pelistä riippuen. Yritys pidättää kuitenkin nimenomaisen oikeuden muuttaa, vähentää tai lisätä bingokuponkien pelikohtaisia määriä.

10.9.4 Bingoa pelataan automaattisesti, jolloin pelaajat saavat aina ilmoituksen voittokupongista. Vaikka Pelitilin Haltija ei käyttäisikään automatiikkavaihtoehtoa, voitot siirretään Pelitilin Haltijalle automaattisesti. Yrityksellä on oikeus tarjota asiakkailleen “etukäteisostoja”, mikä tarkoittaa sitä, että Pelitilin Haltija ostaa tietyn määrän kuponkeja myöhempänä ajankohtana pelattavaan Bingo-peliin.

10.9.5 Ostettuja kuponkeja ei voi palauttaa.

10.9.6 Mikäli voittokuponkeja on enemmän kuin yksi, voitto jaetaan tasan kaikkien voittajien kesken.

10.9.7 Yritys pidättää oikeuden perua Pelitilin Haltijan Pelitilin mistä syystä ja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Yritys pidättää oikeuden mitätöidä voitot ja ottaa haltuunsa Pelitilin Haltijan Pelitilillä olevat varat oman harkintakykynsä mukaan siinä tapauksessa, että joku seuraavista olosuhteista on kyseessä:

10.9.7.1 Pelitilin Haltijalla on enemmän kuin yksi Pelitili;

10.9.7.2 Pelitilin Haltijan antamat rekisteröintitiedot ovat vääriä tai harhaanjohtavia;

10.9.7.3 Pelitilin Haltija on alaikäinen;

10.9.7.4 Pelitilin Haltija on kirjoilla paikassa, jossa Bingo-peli on laitonta;

10.9.7.5 Pelitilin Haltija on antanut (tahallaan tai tahattomasti) jonkun toisen pelata omalla Pelitilillään;

10.9.7.6 Pelitilin Haltija ei ole pelannut Bingo-peliä henkilökohtaisesti ja ajanvietetarkoituksessa (ts. että Bingo-peliä on pelattu ammattimaisesti tai yhdessä toisen pelaajan/muiden pelaajien kanssa kerhossa, ryhmässä jne.);

10.9.7.7 Pelitilin Haltija on jäänyt kiinni väärinpeluusta tai Yritys havaitsee, että Pelitilin Haltija on käyttänyt jotain järjestelmää (mukaan lukien koneet, tietokoneet, ohjelmistot ja muut automaattiset järjestelmät), joka on suunniteltu mitätöimään Ohjelmisto ja Asiakassovellus.

10.9.8 Haluamme huomauttaa Pelitilin Haltijaa erityisesti siitä, että Ohjelmisto ja Asiakassovellus eivät estä Pelitilin Haltijaa pelaamasta Bingo-peliä silloinkaan, kun muita Pelitilien Haltijoita ei ole paikalla. Tässä tapauksessa Pelitilin Haltijan Voitto on samansuuruinen kuin Pelitilin Haltijan panos miinus Yrityksen itsellään pitämät voitot. Pelitilin Haltijan tulisi tästä syystä välttää Bingo-pelin pelaamista silloin, kun muita Pelitilin Haltijoita ei ole paikalla.

10.10 Promootiot

10.10.1 Bonus, josta käytämme lyhennystä BB (Bingo Bonus), on Bingo-pelin pelaamiseen käytettävää ilmaista peliaikaa, jota Yritys voi antaa sellaisen Pelitilin Haltijalle, joka voi ansaita bonuksia talletuksistaan, palkkioksi keskustelupelien pelaamisesta keskusteluhuoneissa ja muussa promootiotarkoituksessa.

10.10.2 Bonuksia ei voi koskaan muuttaa Voitoksi, mutta bonuksista saatavat palkkiot voi muuttaa Voitoksi.

10.10.3 Yritys tarjoaa erityyppisiä bonuksia. Ensimmäisestä talletuksesta saatavat bonukset hyvitetään, kun Pelitilin omistaja on tehnyt onnistuneen talletuksen. Aloitusbonukset ja keskustelupelien bonukset ovat Pelitilin Haltijan käytössä välittömästi.

10.10.4 Pelitilin Haltija voi käyttää bonuksia kaikkiin Bingo-peleihin ja sivupeleihin.

10.10.5 Bonukset joihin ehdot ja säännöt vaikuttavat ovat kirjautumisbonus,talletusbonus sekä talon lisäämät bonukset. Seuraavat aktiviteetit pelitilillä pidentävät bonusrahan käyttöä yli seitsemään päivään:

  • Bingolompakkoon tallettaminen
  • Rahannosto bingolompakosta
  • Talon lisäämät bonukset bingolompakkoon
  • Slottien/bingon pelaaminen oikealla rahalla
  • Slottien/bingon pelaaminen bonusrahalla

10.10.6 Kaikki bonusraha poistetaan tililtä,jos tilillä ei ole ollut aktiviteettia seitsemään päivään.

10.11 Keskustelutoiminnon käyttöä koskevat ehdot ja säännöt

10.11.1 Yritys tarjoaa Pelitilin Haltijoille ilmaisen keskustelutoiminnon. Yritys voi vapaasti päättää valvovansa keskustelutoimintoa tai olla valvomatta sitä. Yritys ei ole missään tapauksessa vastuussa Pelitilin Haltijalle keskustelutoiminnon takia aiheutuneesta, muun Pelitilin Haltijan käytöksestä johtuvasta vahingosta. Pelitilin Haltijan tulee antaa Yritykselle vastuuvapaus ja välttää aiheuttamasta Yritykselle mitään vahinkoa Pelitilin Haltijan laittomalla, lainvastaisella tai sopimattomalla käytöksellä tai keskustelutoiminnon sääntöjen rikkomisella.

10.11.2 Yritys voi muuttaa keskustelutoiminnon sääntöjä aika ajoin oman harkintakykynsä mukaan. Tämän sopimuksen sisältämien keskustelutoimintoa koskevien sääntöjen lisäksi myös seuraavat säännöt ovat voimassa:

10.11.2.1 Keskustelussa EI saa esiintyä väärällä henkilöllisyydellä.

10.11.2.2 Keskustelussa EI saa käyttää sopimatonta tai rumaa kieltä.

10.11.2.3 Muita keskustelijoita EI saa kiusata.

10.11.2.4 Käytä hyvän maun mukaista lempinimeä. Asiakaspalvelulla on oikeus lempinimien muuttamiseen.

10.11.2.5 Keskustelussa ei saa koskaan esiintyä riitelyä tai kinastelua. Mahdolliset valitukset on parasta osoittaa asiakaspalveluun.

10.11.2.6 Keskustelun osanottajat eivät saa mainostaa kolmannen osapuolen verkkosivuja tai aktiviteetteja.

10.11.2.7 Keskustelun osanottajat eivät saa käyttää karkeaa kieltä eivätkä esittää uhkauksia.

10.11.2.8 Keskustelun osanottajat eivät saa käyttää rotuun, seksuaalisuuteen tai etnisyyteen liittyviä halventavia huomautuksia.

Back to top

11. Casino

Back to top

12. Casinon tarjoaa Maltalla sijaitseva Net Entertainment AB:n tytäryhtiö Net Entertainment Malta Ltd. Net Entertainment on Nordic Growth Market – eli NGM Equity –listalla noteerattu julkinen yhtiö.

12.1 Casino on valtuuttanut Bingo.com:n edustamaan Casinoa sekä mainostamaan ja markkinoimaan sen palveluja.

12.2 Bingo.com on valtuutettu ottamaan vastaan, pitämään hallussaan sekä maksamaan Pelitilin Haltijoille Casinon käyttöön liittyviä varoja.

12.3 Casino on itsenäinen palvelu:

12.3.1 Bingo.com ei hallitse eikä kontrolloi sitä;

12.3.2 sen palveluja ei tarjota Bingo.com:n Lisenssin kautta;

12.3.3 se ei sisälly Lisenssin säännöksiin

12.4 Bingo.com ei hyväksy eikä tunnusta minkäänlaista vastuuta Casinon käyttöön liittyvistä siirroista lukuunottamatta varoja, jotka se vastaanottaa, hallitsee ja/tai maksaa Casinon ja Bingo.com:n Pelitilin välisiin järjestelyihin liittyen.

12.5 Casino-peli on sallittu ainoastaan täysi-ikäisille pelaajille. Pelaajien tulee olla vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäisiä. Kaikki alle kahdeksantoistavuotiaan (18) pelaajan mahdollisesti panostamat varat menetetään etäpelejä valvovalle viranomaiselle.

12.6 Peleihin ja muihin Casinon toimintoihin osallistuminen ("Pelit") on sallittua ainoastaan sellaisten lainkäyttöalueiden asukkaille, joissa tämä on sallittua ("Pelaajat"). Kun Pelaaja osallistuu Peleihin, hän ilmoittaa olevansa sellaisen lainkäyttöalueen asukas, jossa tämä on sallittua. Peleihin ei saa osallistua paikoissa, joissa se on laissa kielletty.

12.7 Pelaaja ymmärtää, että Pelit on tarkoitettu ainoastaan viihteeksi. Pelaaja ymmärtää, ettei hänen vaadita tekevän mitään ostoksia eikä hänen vaadita pelaavan Pelejä. Pelaaja voi halutessaan pelata Pelejä rahapanosta asettamatta. Pelaaja voi halutessaan pelata rahasta vasta sitten, kun hän on rekisteröinyt Bingo.com:n Pelitilin ja tili on hänelle myönnetty.

12.8 Yrityksen ja sen lisenssinhaltijoiden, jakelijoiden, tukkumyyjien, tytäryhtiöiden ja muiden edustajien ja jälleenmyyjien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Peleihin.

12.9 Muut ehdot

12.9.1 Pelaajaa ei vaadita osallistumaan Peleihin ja jos Pelaaja päättää osallistua Peleihin, hän tekee niin omasta valinnastaan ja omalla vastuullaan. Peliaineisto (elektronisesti tai muulla tavoin hankittu) mitätöityy automaattisesti, mikäli aineistoa väärennetään, turmellaan, muutetaan tai käsitellään millään muulla tavalla, mikäli aineisto on lukukelvotonta, mekaanisesti tai elektronisesti jäljennettyä, hankittu muusta kuin valtuutetusta lähteestä tai mikäli aineisto sisältää paino-, tuotanto- tai kirjoitusvirheitä tai mekaanisia, elektronisia tai muita virheitä. Kaikesta palkintojen saamista varten luovutetusta aineistosta tulee Yrityksen omaisuutta, eikä tällaista aineistoa palauteta. Yritys ei vastaa kadonneista, myöhästyneistä, lukukelvottomista, puutteellisista, vaurioituneista, turmeltuneista, väärään osoitteeseen lähetetyistä tai riittämättömällä postimaksulla varustetuista postilähetyksistä, pyynnöistä, palkintovaatimuksista tai osallistumisilmoituksista.Vastuu Pelien virheellisestä aineistosta rajoittuu aineiston vaihtamiseen. Pelaaja vastaa yksin palkintojen mahdollisista veroseuraamuksista.

12.9.2 Mikäli Pelaaja ei kirjaudu Pelitililleen Casinon palvelimella internetin kautta käyttämällä Pelaajan "käyttäjänimeä" ja "salasanaa" 120 vuorokauden kuluessa, kaikki varat voidaan poistaa Pelaajan tililtä tai maksaa tilille, kun Pelaajalle on lähetetty asiasta ensin ilmoitus hänen rekisteröimäänsä sähköpostiosoitteeseen. Kuolemantapauksen yhteydessä varat maksetaan Pelaajan lähiomaisille.

12.9.3 Kun Pelaaja vastaanottaa palkinnon ja/tai voiton, hän suostuu samalla siihen, että hänen nimeään käytetään markkinoinnissa ja myynnin esitämisessä ilman erilliskorvausta, ellei tällaista toimintatapaa ole kielletty laissa. Kun Pelaaja vastaanottaa palkinnon, hän sitoutuu noudattamaan Bingo.com-sivuston sääntöjä ja kaikkia tässä mainittuja sääntöjä.

12.9.4 Yritys ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa ilmoitusta tai takuuta Pelaajan laillisesta oikeudesta osallistua Peleihin.Yrityksen, sen lisenssinhaltijoiden, jakelijoiden, tukkumyyjien, sivuliikkeiden, tytäryhtiöiden, mainostoimistojen tai muiden yhteistyötoimistojen tai jälleenmyyjien työntekijöillä ei myöskään ole oikeutta antaa tällaista ilmoitusta tai takuuta.

12.9.5 Yrityksellä ei ole velvollisuutta säilyttää tietoja käyttäjänimistä ja/tai salasanoista. Mikäli Pelaaja kadottaa, unohtaa tai hävittää käyttäjänimensä ja/tai salasanansa tai ei pysty jostain muusta Yrityksestä riippumattomasta syystä kirjautumaan Casinoon tai mikäli Pelaaja paljastaa, kertoo, tai kadottaa käyttäjänimensä ja/tai salasanansa tai jakaa ne toisen kanssa, Yritys ei ole missään vastuussa kyseistä tiliä kohtaan tehdyistä vaateista.

12.9.6 Yrityksellä on oikeus muuttaa ja/tai korjata näitä ehtoja ainoastaan ilmoittamalla muutoksista ja/tai korjauksista verkkosivuillaan kohdassa Yleiset ehdot ja määräykset.

12.9.7 Yritys ei vastaa tietokoneiden virheellisestä toiminnasta eikä Pelaajan yrityksistä osallistua Peleihin sellaisin menetelmin, keinoin tai tavoin, joita Yritys ei ole tarkoittanut. Yritys pidättää oikeuden peruuttaa Pelaajan tilin mistä tahansa syystä. Mikäli Pelaajan tili peruutetaan, tilillä olevat varat palautetaan Pelaajalle.

12.9.8 Nämä käyttöehdot muodostavat yhdessä Bingo.com-sivuston sääntöjen kanssa Pelaajan ja Yrityksen välisen täydellisen, lopullisen ja yksinomaisen sopimuksen, joka korvaa ja kattaa kaikki aiemmat sopimukset ja sopimuksenkaltaiset järjestelyt Pelaajan ja Yrityksen välillä.

12.10 Pelaaja hyväksyy Säännöt ja sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta.

12.10.1 Kun Pelaaja siirtyy Casinon verkkosivuille, avaa verkkosivuilla tilin, pelaa Casinoa, käyttää tiliään, osallistuu Peleihin tai vastaanottaa palkinnon, hän sitoutuu täten seuraavaan:

12.10.1.1 Pelaaja ymmärtää kaikki tässä esitetyt säännöt, ehdot ja määräykset, sitoutuu niihin täysimääräisesti ja ymmärtää, että ne voivat muuttua ajoittain.

12.10.1.2 Pelaaja on täysi-ikäinen, ts. Pelaaja on "aikuinen" lainkäyttöalueella sovelletun lain mukaan ja joka tapauksessa yli kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen.

12.10.1.3 Pelaaja ei anna kenenkään muun henkilön tai kolmannen osapuolen (mukaan lukien myös alaikäiset henkilöt, mutta ei heihin rajoittuen) käyttää Pelitiliään, saada haltuunsa ja/tai käyttää verkkosivun aineistoa ja tietoja, ottaa vastaan palkintoja tai osallistua Peleihin.

12.10.1.4 Pelaaja vakuuttaa, että hänellä on täysi ja rajoittamaton laillinen oikeus osallistua Peleihin ja että Pelaajan osallistumista Peleihin ei ole kielletty hänen asuinalueensa lainsäädännössä.

12.10.1.5 Pelaaja ei pidä Pelejä tai Yrityksen verkkosivuja loukkaavina, paheksuttavina, vilpillisinä tai sopimattomina.

12.10.1.6 Pelaaja ymmärtää, että Pelit on tarkoitettu ainoastaan viihteeksi. Pelaaja ymmärtää, ettei hänen vaadita tekevän mitään ostoksia eikä hänen vaadita pelaavan Pelejä. Pelaaja voi halutessaan pelata Pelejä rahapanosta asettamatta.

12.10.1.7 Pelaaja ei pidä Yritystä, sen työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtajia, lisenssinhaltijoita, jakelijoita, tukkumyyjiä, sivuliikkeitä, tytäryhtiöitä, mainostoimistoja ja muita yhteistyötoimistoja, mediakumppaneita, asiamiehiä ja jälleenmyyjiä vastuussa mistään kuluista, vastuusuhteista ja vahingonkorvausvaateista, jotka voivat aiheutua siitä, että Pelaaja: (i) siirtyy verkkosivuille tai käyttää niitä, (ii) käyttää verkkosivujen aineistoa, (iii) siirtyy Casinon palvelimelle tai käyttää sitä, (iv) osallistuu Peleihin, tai (v) ottaa vastaan palkinnon.

12.10.2 Pelaaja ymmärtää, ettei Casino ole millään tavalla, suoraan tai epäsuoraan, vastuussa tappioista, jotka voivat aiheutua Pelaajalle Casinon käyttämisestä. Erityisesti Bingo.com-Casinon vastuu lakkaa seuraavissa tilanteissa:

12.10.2.1 pakottava syy (force majeure);

12.10.2.2 pelien peruuttaminen mistä tahansa syystä;

12.10.2.3 viiveet, vahingot, virheet tai puutteet, jotka aiheutuvat Casinon keskustietokoneen tai jonkin sen osan pettämisestä tai teleliikenne- tai tiedonsiirtojärjestelmän viasta;

12.10.2.4 vihollisuuksien, mellakoiden tai kansalaislevottomuuksien puhkeaminen ja terroriteot;

12.10.2.5 hallituksen tai sellaisten viranomaisten toimet, joilla on ylempi toimivalta Bingo.com:hen ja/tai Yritykseen ja/tai Pelaajaan nähden (mukaan lukien lisenssin tai luvan kumoaminen tai peruuttaminen);

12.10.2.6 tulipalo, räjähdys, tulva, varkaus, ilkivalta, lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimi.

12.10.3 Mikäli Casinon ja sen Pelitilin Haltijan välillä esiintyy erimielisyyttä, Casino toimittaa pyydettäessä yksityiskohtaisen tapahtumaselosteen asianomaisille.Tällaiset tiedot luovutetaan myös asianmukaisille kolmansille osapuolille (esim.tuomarille tai oikeusistuimelle), mikäli Pelaaja suostuu tähän tai mikäli Yritys on muutoin velvollinen näin tekemään Maltalla lakien mukaan.

12.10.4 Net Entertainment Malta Ltd pyörittää Casinoa Maltasta IV-luokan lisenssillä. Pelaajan ja Casinon väliset juridiset riidat ratkaistaan Maltalla oikeusistuimissa Maltalla lakien ja säännösten mukaisesti.

12.10.5 Pelaajalla ei saa olla enempää kuin yksi tili. Mikäli Casino havaitsee jollain Pelaajalla olevan useampia tilejä, Casinolla on oikeus siirtää kaikki tileillä olevat varat yhdelle tilille ja peruuttaa muu(t) tili(t). Ylimääräisille tileille maksettuja bonuksia ei siirretä jäljellä olevalle tilille.

12.10.6 Kaikki Pelaajien henkilötiedot pidetään salassa, paitsi siinä tapauksessa, että Pelaaja antaa nimenomaisen suostumuksensa näiden tietojen paljastamiseen tai Net Entertainment tai Bingo.com joutuu luovuttamaan tietoja voimassaolevien lakien määräyksestä.

12.10.7 Pelaaja ymmärtää, että "Bingo.com Casino" on Yrityksen tekijänoikeuksin suojattu tavara- ja palvelumerkki ja kauppanimi, ja Pelaaja ei saa mitään oikeuksia tällaisiin nimiin tai mihinkään muihin nimiin, kuviin, teksteihin, käsitteisiin tai metodologioihin verkkosivuja ja sen sisältämää aineistoa käyttäessään.

12.10.8 Pelaajan kiinnostus Pelejä ja verkkosivuja kohtaan on henkilökohtaista, ei ammattimaista. Pelaajat käyttävät Casinoa ainoastaan ajanvietetarkoituksessa ja kaikki muu Casinon ja verkkosivujen käyttö on ehdottomasti kielletty.

12.10.9 Pelaajan tulee tutustua Casinon Yleisiin ehtoihin ja määräyksiin ja Bingo.com:n sääntöihin verkkosivuilla vähintään kerran kuukaudessa.

12.10.10 Pelaaja ei saa osallistua Peleihin, avata tai käyttää Pelitiliä, verkkosivustoa tai Casinoa eikä vastaanottaa mitään palkintoa, ellei hän ymmärrä käyttöehtoja täysimääräisesti ja sitoudu poikkeuksetta noudattamaan Bingo.com:n sääntöjä ja kaikkia tässä esitettyjä sääntöjä, ehtoja ja määräyksiä ja ymmärrä, että kaikki säännöt, ehdot ja määräykset voivat muuttua ajoittain.

12.10.11 Kyseessä on teemasivusto. Varsinainen pelaaminen tapahtuu Casinon palvelimella. Yritys omistaa Casinon verkkosivut kokonaisuudessaan ja vastaa niiden toiminnasta. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

12.10.12 Englanninkielinen, aika ajoin julkaistava versio Casinon Yleisistä ehdoista ja määräyksistä muodostaa Pelaajan ja Yrityksen välisen sopimuksen. Englanninkielisen tekstin käännökset ovat tarjoamamme palvelu, josta Yritys ei ole millään tavalla vastuussa. Mikäli englanninkielisen version ja käännöksen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan englanninkielistä versiota.

12.11 Mikäli on aihetta uskoa, että pelaaminen aiheuttaa Pelaajalle taloudellisia tai henkilökohtaisia vaikeuksia, Yritys pidättää oikeuden tilin sulkemiseen.

12.12 Haluamme muistuttaa etäpelaamiseen ja vedonlyöntiin liittyvistä riskeistä. Mikäli uskot tarvitsevasi apua peliriippuvuuden voittamiseen, klikkaa tätä linkkiä:

12.13 KYSELY

12.14 Casino-bonukset

12.14.1 Bonuksien väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Bonuksien väärinkäyttö johtaa Casino-tilin sulkemiseen. Tämä sisältää, muttei tyhjentävästi, Casinon pidättämän oikeuden nostojen estämiseen ja/tai kaikkien asiakkaan voittojen takavarikoimiseen siinä tapauksessa, että asiakkaan asettama yksittäinen veto kattaa suurimman osan tilin kokonaissaldosta, josta bonussaldo muodostaa huomattavan osan. Mikäli Casino havaitsee tämäntapaista toimintaa, Casino pidättää oikeuden takavarikoida asiakkaan tekemät nostot ja/tai hänen saamansa voitot.

12.14.2 Pelitilin Haltija on oikeutettu saamaan Casinon promootioita/bonuksia ainoastaan yhdelle Bingo.comServices Ltd:n tililleen, jonka katsotaan olevan ensimmäinen hänen avaamansa tili.

12.14.3 Asiakkaan henkilöllisyys vahvistetaan seuraavasti (kaikki seuraavassa esitetyt perusteet tai niiden yhdistelmä): nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, IP-osoite, luotto- tai pankkikortin numero, tietokone tai mikä tahansa muu mahdollisesti vaadittava henkilöllisyystodistus.

Back to top

13. Games

13.1 Yleiset periaatteet

13.1.1 Tässä esitellyt Pelisäännöt kuuluvat olennaisena osana Bingo.com Sääntöihin. The games are run by Bingo.com under Unibet (International) Ltd class I remote gaming license delivered by the LGA.

13.1.2 Tässä esitellyissä Pelisäännöissä "Peli" tai "Pelit" tarkoittavat mitä tahansa Bingo.com tarjoamaa ja järjestämää internetpeliä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen peleihin kuten virtuaaliravit, hi-low, aces, keno ja spin-win. "Asiakassovellus " tarkoittaa verkkopalvelinsovellusta, jonka Pelitilin Haltija on avannut pelatakseen Pelejä. "Ohjelmisto" tarkoittaa kaikkia Bingo.com Pelien tarjoamiseen ja järjestämiseen ja Asiakassovelluksen käynnissä pitämiseen käyttämiä ohjelmia. Näiden Pelisääntöjen viittaukset "Yritykseen" tulee ymmärtää viittauksena Bingo.com "Voitto" tarkoittaa niitä summia, bonuksia ja korvauksia, joita Pelitilin Haltija voi voittaa Pelejä pelatessaan.

13.2 Asiakkuus

13.2.1 Pelejä voi pelata ilmaiseksi tai maksusta. Ilmaiseksi pelaavaa asiakasta kutsutaan “Pelaajaksi”. Maksullisia pelejä voivat pelata ainoastaan Pelitilin Haltijat.

13.2.2 Peleihin osallistuminen ja Pelien aktiviteetit (“Peli”) ovat sallittuja ainoastaan Pelitilin Haltijoille ja Pelaajille, jotka ovat saavuttaneet: (i) laillisen täysi-ikäisyyden Pelitilin Haltijaa tai Pelaajaa koskevan lainsäädännön mukaan tai (ii) 18 vuoden iän. Pelitilin Haltija ilmoittaa Peliin osallistuessaan, että hän asuu sellaisella lainkäyttöalueella, jossa pelaaminen on laillista. Peleihin ja Pelien aktiviteetteihin osallistuminen on kielletty niillä alueilla, joissa se on laitonta.

13.2.3 Pelaaja ymmärtää, että Pelit on tarkoitettu ainoastaan ajanvietteeksi. Pelaaja ymmärtää ja myöntää, että Pelien pelaaminen ei vaadi ostoksia. Mikäli pelaaja haluaa pelata maksullisia pelejä, hänen on rekisteröidyttävä Pelitilin Haltijaksi.

13.2.4 Yrityksen tai sen toimiluvan haltijoiden, jakelijoiden, tukkukauppiaiden, tytäryhtiöiden tai muiden edustajien tai jälleenmyyjien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Peleihin.

13.3 Muut ehdot

13.3.1 Kun Pelitilin Haltija tai Pelaaja käynnistää Asiakassovelluksen tai käynnistää sen uudelleen ja kun Pelitilin Haltija tai Pelaaja pelaa Peliä ensimmäistä kertaa tai toistuvasti, hän takaa ja vahvistaa, että Ohjelmisto ja Asiakassovellus eivät pysty takaamaan virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Mikäli Pelitilin Haltija tai Pelaaja huomaa Ohjelmiston tai Asiakassovelluksen sisältävän virheitä tai epätäydellisyyksiä, Pelitilin Haltijan tai Pelaajan tulee (i) välttää käyttämästä mahdollisia virheitä tai epätäydellisyyksiä omaksi hyödykseen; (ii) pitää virheet ja epätäydellisyydet salassa, eikä missään tapauksessa ilmoittaa niistä kolmannelle osapuolelle; (iii) lisäksi viipymättä virheen tai epätäydellisyyden huomattuaan ilmoittaa Yritykselle niistä kirjallisesti. Mikäli Pelitilin Haltija tai Pelaaja jättää noudattamatta mitään tämän Lausekkeen ehdoista, Yritys ja kaikki sen työntekijät ovat oikeutettuja saamaan täyden korvauksen kaikista kuluistaan, mukaan lukien Ohjelmiston tai Asiakassovelluksen korjaamisesta aiheutuneet kulut, joiden voidaan katsoa aiheutuneen kyseessä olevasta virheestä tai epätäydellisyydesta ja siitä, ettei Pelitilin Haltija tai Pelaaja ilmoittanut Yritykselle asiasta. Mikäli Pelitilin Haltija ei ole noudattanut yllä mainittuja ehtoja, Yrityksellä on kaikkien lain ja kohtuuden nimissä käytössään olevien keinojen lisäksi myös oikeus sulkea Pelitilin Haltijan Bingo.com Pelitili ja/tai nostaa varoja hänen Bingo.com Pelitililtään osittaiseksi korvaukseksi Yrityksen kärsimästä tai sitä uhanneesta vahingosta ilman etukäteisilmoitusta.

13.3.2 Pelitilin Haltijaa tai Pelaajaa ei vaadita osallistumaan Peleihin ja niihin osallistuminen, mikäli Pelitilin Haltija tai Pelaaja niin päättää, on täysin hänen oma valintansa ja hänen oman harkintakykynsä varassa ja tapahtuu hänen omalla riskillään. Pelien materiaali (riippumatta siitä, onko se hankittu elektronisesti vai jollain muulla tavalla) on automaattisesti mitätön, jos se on jäljitelmä, muunnettu, väärennetty, muutettu tai muulla tavoin käsitelty, mahdoton lukea, mekaanisesti tai elektronisesti kopioitu, hankittu muualta kuin valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jos se sisältää kirjoitus-, tuotanto-, typografia-, mekaanisia tai elektronisia tai muita virheitä. Kaikki materiaali, joka on lähetetty Yritykselle Voiton lunastusta varten, on Yrityksen omaisuutta eikä sitä palauteta. Yritys ei vastaa kadonneista, myöhästyneistä, vaurioituneista, muunnetuista, väärään osoitteeseen lähetetyistä tai riittämättömällä postimaksulla varustetuista vaatimuksista, Voiton lunastuspyynnöistä tai ilmoittautumisista eikä lähetyksistä, joita on mahdoton lukea. Pelien materiaalin sisältämiä virheitä koskeva vastuu rajoittuu virheettömän materiaalin toimittamiseen. Kaikki mahdolliset palkintoverot ovat Pelitilin Haltijan vastuulla. Pelitilin Haltija suostuu antamaan nimensä mainos- ja promootiotarkoituksiin ilman eri korvausta paitsi siinä tapauksessa, että tämä on lainvastaista. Vastaanottamalla Voiton Pelitilin Haltija vahvistaa noudattavansa kaikkia näiden sääntöjen ohjeita. Yritys ei ilmaise mitään tahdonilmausta tai takuuta, hiljaista tai nimenomaista, Pelitilin Haltijan tai Pelaajan laillisesta oikeudesta osallistua Peleihin, eikä kukaan Yrityksen työntekijöistä, toimiluvan haltijoista, jakelijoista, tukkukauppiaista, sivuliikkeistä, tytäryhtiöistä, mainos-, promootio- tai muista edustajista, mediakumppaneista, edustajista tai jälleenmyyjistä ole myöskään oikeutettu ilmaisemaan mitään sellaisia tahdonilmauksia tai takuita.

13.3.3 Yrityksen ei voida olettaa säilyttävän käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Mikäli Pelitilin Haltija hukkaa, unohtaa tai kadottaa käyttäjätunnuksensa tai salasanansa tai on jollain muulla tavalla estynyt käyttämästä Pelejä muusta kuin Yrityksestä johtuvasta syystä tai mikäli Pelitilin Haltija on vahingossa paljastanut tai kertonut toiselle, jakanut toisen kanssa tai kadottanut käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, Yritys ei ole tästä millään tavalla vastuussa eikä Yritystä voida pitää velvollisena maksamaan Pelitilistä mitään korvauksia.

13.4 Pelitilin Haltija tai Pelaaja hyväksyy Bingo.com säännöt ja Pelisäännöt ja liittyy osapuoleksi tähän sopimukseen.

Kun Pelitilin Haltija tai Pelaaja vierailee Bingo.com kotisivuilla, avaa Pelitilin tai pelaa Pelejä, hän takaa ja vahvistaa, että:

13.4.1 hän ymmärtää täysin, hyväksyy ja noudattaa kaikkia tämän sopimuksen sisältämiä Bingo.com sääntöjä ja Pelisääntöjä ja liittyy osapuoleksi tähän sopimukseen sekä ymmärtää ja hyväksyy, että nämä säännöt, määräykset ja ehdot voivat muuttua aika ajoin.

13.4.2 hän on saavuttanut laillisen täysi-ikäisyyden, ts. että pelaaja on “ aikuinen” Pelaajaa koskevan lainsäädännön mukaan ja ainakin 18 vuoden ikäinen.

13.4.3 Pelitilin Haltija ei saa antaa kenenkään muun henkilön tai kolmannen osapuolen, mukaan lukien rajoituksetta alaikäiset, käyttää tai toistuvasti käyttää Pelitilin Haltijan tiliä, lukea ja/tai käyttää mitään materiaalia tai tietoa Kotisivuilta, vastaanottaa mitään Voittoa tai osallistua Peleihin.

13.4.4 Pelitilin Haltijalla tai Pelaajalla on täydelliset ja rajoittamattomat lailliset oikeudet osallistua Peliin silloin, kun Peleihin osallistuminen ei ole kiellettyä Pelitilin Haltijaa tai Pelaajaa koskevan lainsäädännön mukaan.

13.4.5 Pelitilin Haltija tai Pelaaja ei pidä Pelejä tai Kotisivuja loukkaavina, vastenmielisinä, epäreiluina tai siveettominä.

13.4.6 Pelitilin Haltija tai Pelaaja ymmärtää, että Pelit on tarkoitettu ainoastaan ajanvietteeksi, ja hän ymmärtää ja hyväksyy myös sen, että Pelien pelaaminen ei vaadi ostoksia. Pelitilin Haltija tai Pelaaja voi halutessaan pelata ilmaisia pelejä.

13.4.7 Pelitilin Haltija tai Pelaaja ei saa aiheuttaa Yritykselle, sen työntekijöille, virkailijoille, johtajille, toimiluvan haltijoille, jakelijoille, tukkukauppiaille, tytäryhtiöille, mainos-, promootio- ja muille edustajille, mediakumppaneille, edustajille tai jälleenmyyjille mitään vahinkoa, ja hänen tulee korvata yllä mainituille kokonaisuudessaan kaikki mahdolliset kulut, maksusitoumukset ja vahingot, jotka ovat johtuneet Pelitilin Haltijan tai Pelaajan; (i) Kotisivuilla vierailusta, niiden käytöstä tai toistuvasta käytöstä, (ii) Kotisivun sisältämän materiaalin käytöstä, (iii) Asiakassovelluksen aloittamisesta, käytöstä tai toistuvasta käytöstä, (iv) Peliin osallistumisesta, tai (v) Voiton vastaanottamisesta.

13.5 Vastuu

13.5.1 Yritys, sen Ohjelmistojen ja Asiakassovellusten toimittaja, tytäryhtiöt tai sivuliikkeet eivät missään tapauksessa mukaan lukien, mutta ei rajoittuen huolimattomuuteen, ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, määrätystä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu Yrityksen Pelien, Asiakassovelluksen ja/tai materiaalin käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä. Pelaaja tai Pelitilin Haltija nimenomaan myöntävät ja hyväksyvät, että Yritys ei ole vastuussa mistään Pelaajan tai Pelitilin Haltijan loukkaavasta, hyökkäävästä tai laittomasta toiminnasta. Mikäli Pelaaja tai Pelitilin Haltija on tyytymätön mihinkään Yrityksen Peleihin liittyvään palveluun tai mihinkään näistä Pelisäännöistä, Pelaajan tai Pelitilin Haltijan ainoa mahdollisuus on lopettaa Pelien käyttäminen.

13.5.2 Pelitilin Haltija ei saa aiheuttaa Yritykselle, sen työntekijöille, virkailijoille, johtajille, toimiluvan haltijoille, jakelijoille, tukkukauppiaille, tytäryhtiöille, mainos-, promootio- ja muille edustajille, mediakumppaneille, edustajille tai jälleenmyyjille mitään vahinkoa eikä hän saa pitää heitä syyllisinä, ja hänen tulee korvata yllä mainituille kokonaisuudessaan kaikki mahdolliset kulut, maksusitoumukset ja vahingot, jotka ovat johtuneet Pelitilin Haltijan; (i) Pelien tai Asiakassovelluksen avaamisesta, käytöstä tai toistuvasta käytöstä, (ii) Kotisivun sisältämän materiaalin käytöstä, (iii) Peleihin osallistumisesta, tai (iv) Voiton vastaanottamisesta.

13.6 Riitatapaukset

13.6.1 Kaikki Peleihin ja tämän Pelejä koskevan sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanoon ja sisältöön liittyvät riitatapaukset ratkaistaan maltalaisissa tuomioistuimissa Maltan lakien ja määräysten mukaan.

13.6.2 Mikäli Yrityksen ja Pelitilin Haltijan välillä ilmenee erimielisyyttä, Yritys toimittaa asiakkaalle yksityiskohtaiset tiedot hänen tilitapahtumistaan. Tiedot annetaan myös niihin oikeutetuille kolmansille osapuolille (esim. tuomarille tai tuomioistuimelle), mikäli Yritys niin toivoo tehtävän ja suostuu siihen.

13.7 Muita määräyksiä

13.7.1 Pelitilin Haltijalla ei saa olla enempää kuin yksi tili. Mikäli Yritys havaitsee jollain Pelitilin Haltijalla olevan useampia tilejä, Yrityksellä on oikeus siirtää kaikki tileillä olevat varat yhdelle tilille ja peruuttaa muu(t) tili(t). Ylimääräisille tileille maksettuja bonuksia ei siirretä jäljellä olevalle tilille.

13.7.2 Pelaaja tai Pelitilin Haltija ymmärtää, että termi "Bingo.com-pelit" käsittää Yrityksen tavaramerkit, palvelut ja tuotenimet, eikä Pelaajalla ole mitään oikeuksia näihin tai mihinkään muihin termeihin, grafiikkaan, tekstiin, käsitteisiin tai metodologioihin hänen käyttäessään Kotisivuja ja Asiakassovellusta ja niiden sisältämää materiaalia.

13.7.3 Pelaajan tai Pelitilin Haltijan kiinnostus Pelejä ja Kotisivuja kohtaan on henkilökohtainen, ei ammattimainen; Pelaaja ei saa vierailla, käyttää tai toistuvasti käyttää Pelejä tai Kotisivuja millään muulla tavalla.

13.7.4 Pelaajan tai Pelitilin Haltijan tulee tutustua näihin Pelisääntöihin uudestaan tasaisin, enintään kuukauden pituisin väliajoin.

13.7.5 Yritys omistaa ja järjestää Pelit kokonaisuudessaan. Yritys varaa oikeuden muuttaa tämän asiakirjan tietoja ilman eri ilmoitusta.

13.7.6 Pelitilin Haltija hyväksyy ja tiedostaa Pelien olevan virtuaalisia pelejä, joita operoidaan Yrityksen palvelimelta. Kaikki Pelien käyttämien, niissä kuvattujen tai ehdotettujen nimien ja olosuhteiden mahdolliset viittaukset todellisuuteen ovat satunnaisia ja tahattomia.

Back to top

14. Ladattava Kasino

14.1 Bingo.com Casino on online kasino, jota hallinnoi Unibet International Ltd, joka toimii Maltan lotto ja vedonlyönti viranomaisten valvonnan alla.

14.2 Bingo.comCasinoa hoitaa Microgaming Software Systems Limited, joka on Bingo.com Casinon ylläpitäjä ja lisenssinhaltija. Kaikki Casinossa asetetut panokset asetetaan Microgaming Software Systems Limitedin palvelimiin. Bingo.com ei ole vastuussa Casinon peleihin liittyvistä kiistoista.

14.3 Edellytykset

14.3.1 Nämä ehdot koskevat Bingo.com Casinoa ("Casino").

14.3.2 Casinoa voivat käyttää vain täysi-ikäiset henkilöt. Pelaajien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Peleihin ja casinon tapahtumiin ("Peli") voivat osallistua vain henkilöt ("Pelaaja"), joiden asuinmaassa se on laillista. Osallistumalla peliin pelaaja vakuuttaa, että pelaaminen on laillista hänen hallintoalueellaan. Casinon peleihin ja tapahtumiin osallistuminen mitätöidään, jos laki kieltää sen.

14.3.3 Pelaaja ymmärtää, että pelit ovat vain viihdettä. Pelaaja myöntää todeksi, ettei pelien pelaaminen edellytä ostoa. Jos pelaaja haluaa pelata asettamatta rahapanosta, hän voi tehdä niin.

14.3.4 Casinoa hoitavan Microgaming Software Systems Limited -yrityksen ("Yritys") työntekijät ja sen lisenssinhaltijoiden, jakelijoiden, tukkumyyjien, tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien työntekijät sekä edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet eivät voi osallistua peleihin.

14.4 Muut ehdot

14.4.1 Pelaajaa ei velvoiteta osallistumaan peleihin. Jos pelaaja päättää osallistua peleihin, hän tekee sen täysin omasta tahdostaan, oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan. Pelien aineistot (sähköisesti tai muilla tavoin saadut) mitätöidään automaattisesti, jos ne on väärennetty tai muutettu tai niihin on kajottu jollain muulla tavalla. Aineistot mitätöidään myös silloin, jos ne ovat lukukelvottomia, sähköisesti tai mekaanisesti kopioituja, muiden kuin valtuutettujen kanavien kautta hankittuja tai ne sisältävät paino- tai tuotantovirheitä, sähköisiä tai mekaanisia virheitä tai muita virheitä. Kaikki palkinnon edellytyksenä lähetetyt aineistot ovat yrityksen omaisuutta, eikä niitä palauteta. Yritys ei vastaa kadonneista, myöhästyneistä, lukukelvottomista, puutteellisista, vahingoittuneista, väärään osoitteeseen lähetetyistä ja postimaksuttomista pyynnöistä, palkintovaateista ja osallistumisista. Vastuu pelin aineistojen sisältämistä virheistä rajoittuu korvaavan aineiston toimittamiseen. Kaikkien palkintojen mahdolliset verot ovat täysin pelaajan vastuulla. Jos pelaaja ei kirjaudu Casino-palvelimen tiliinsä Internetin kautta pelaajan "käyttäjätunnuksella" ja "salasanalla" 120 päivän aikana, kaikki saldot voidaan poistaa pelaajan tililtä, kun rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen on lähetetty ilmoitusviesti. Jos pelaaja kuolee, hänen lähisukulaisensa selvitetään ja saldo maksetaan heille. Ottamalla vastaan palkinnon tai voitot pelaaja suostuu siihen, että hänen nimeään voidaan käyttää mainontaan ilman lisäkorvausta, jos laki sen sallii. Ottamalla vastaan palkinnon pelaaja myöntää hyväksyvänsä kaikki nämä säännöt. Yritys ei anna suoria tai epäsuorita takuita pelaajan laillisesta oikeudesta osallistua peleihin. Yrityksen työntekijät, lisenssinhaltijat, jakelijat, tukkumyyjät, jäsenyritykset, tytäryhtiöt, mainostoimistot, mediakumppanit, edustajat ja jälleenmyyjät eivät myöskään saa antaa tällaisia takuita.

14.4.2 Yrityksellä ei ole käyttäjätunnuksien ja salasanojen ylläpitovelvollisuutta. Jos pelaaja ei voi käyttää Casinoa syystä, joka ei johdu yrityksen virheestä, yritys ei ole vastuussa siitä tai velvollinen antamaan tiliin liittyviä korvauksia. Yritys ei myöskään ole vastuussa tai korvausvelvollinen silloin, kun pelaaja antaa, kertoo tai jakaa käyttäjätunnuksensa tai salasanansa muille tai kadottaa käyttäjätunnuksensa tai salasanansa. Näitä sääntöjä ja ehtoja voidaan muuttaa vain, jos yritys lisää muutoksen sivuston Säännöt ja ehdot -osaan. Yritys ei ole vastuussa tietokonevirheistä tai siitä, että pelaaja yrittää osallistua peleihin tavoilla, jotka eivät ole yrityksen hyväksymiä. Yritys pidättää oikeuden pelaajan tilin peruuttamiseen mistä tahansa syystä. Jos tili peruutetaan, yritys maksaa pelaajan tilillä olevan saldon. Nämä säännöt ja ehdot ovat täydellinen, lopullinen ja muut ehdot poissulkeva sopimus pelaajan ja yrityksen välillä, ja ne korvaavat ja yhdistävät kaikki aiemmat pelaajan ja yrityksen väliset sopimukset, lausunnot ja epäviralliset sopimukset.

14.5 Pelaaja hyväksyy säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä

14.5.1 Kun pelaaja siirtyy sivustoon, avaa tilin sivustossa, pelaa Casinossa, käyttää tiliä, osallistuu peliin tai ottaa vastaan palkinnon, hän myöntää seuraavat asiat todeksi:

14.5.2 Pelaaja ymmärtää ja hyväksyy kaikki nämä säännöt, määräykset ja ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Säännöt, määräykset ja ehdot voivat muuttua aika ajoin.

14.5.3 Pelaaja on täysi-ikäinen hallintoalueensa lakien mukaan.

14.5.4 Pelaaja ei salli kenenkään muun henkilön tai tahon mukaan lukien rajoituksetta alaikäiset henkilöt käyttää pelaajan tiliä tai sivuston aineistoja tai tietoja, vastaanottaa palkintoja tai osallistua peleihin.

14.5.5 Pelaajalla on täysi ja rajoittamaton laillinen oikeus osallistua peliin, eikä peleihin osallistumista ole kielletty pelaajan hallintoalueella.

14.5.6 Pelaaja ei pidä pelejä tai sivustoa loukkaavana, epäreiluna tai säädyttömänä.

14.5.7 Pelaaja ymmärtää, että pelit ovat vain viihdettä. Pelaaja myöntää todeksi, ettei pelien pelaaminen edellytä ostoa. Jos pelaaja haluaa pelata asettamatta rahapanosta, hän voi tehdä niin.

14.5.8 Pelaaja ei pidä yritystä, sen työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtajia, lisenssinhaltijoita, jakelijoita, tukkumyyjiä, jäsenyrityksiä, tytäryhtiöitä, mainostoimistoja, mediakumppaneita, edustajia tai jälleenmyyjiä korvausvelvollisina. Pelaaja vapauttaa edellä mainitut tahot kaikista kustannuksista, kuluista ja vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat, kun pelaaja (i) siirtyy sivustoon tai käyttää sitä, (ii) käyttää sivuston aineistoja, (iii) siirtyy Casino-palvelimeen tai käyttää sitä, (iv) osallistuu peliin tai (v) ottaa vastaan minkä tahansa palkinnon.

14.5.9 Pelaaja ymmärtää, ettei Bingo.com Casinolla ole minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vastuuta varoista, jotka hän menettää pelaamalla Casinossa. Bingo.com Casino ei ole korvausvelvollinen seuraavissa tilanteissa:

14.5.9.1 ylivoimainen este

14.5.9.2 pelin peruutus mistä tahansa syystä

14.5.9.3 Bingo.com Casinon tietokonejärjestelmän tai minkä tahansa sen osan vika ja tietoliikenteen tai muiden tiedonsiirtojärjestelmien vioista aiheutuvat viiveet, tappiot, virheet ja laiminlyönnit

14.5.9.4 sodan, mellakan tai levottomuuksien puhkeaminen tai terrori-iskut

14.5.9.5 hallituksen tai viranomaisen toimet (mukaan lukien toimiluvan tai hyväksynnän peruutus)

14.5.9.6 tulipalo, räjähdys, tulva, varkaus, vahingonteko tai lakko tai muu työtaistelutoimi.

14.5.10 Jos Bingo.com Casinon ja sen jäsenen välillä on kiista, Bingo.com Casino antaa jäsenen käyttöön tarkan tapahtumaraportin. Tällaiset tiedot voidaan myös antaa asianmukaiselle kolmannella osapuolelle (kuten tuomari tai oikeusistuin), jos pelaaja suostuu siihen. Bingo.com Casino toimii Maltalta käsin, ja sillä on Microgaming Software Systems Limitedin lisenssi. Pelaajan ja Bingo.com Casinon väliset oikeusjutut ratkaistaan Maltan oikeusistuimissa Maltan lain mukaan.

14.5.11 Pelaajalla voi olla vain yksi tili. Jos Bingo.com Casino havaitsee, että vieraalla on useita tilejä, se pidättää oikeuden varojen siirtämiseen yhdelle vieraan tileistä ja ylimääräisten tilien sulkemiseen. Ylimääräisille tileille annettuja bonuksia ei siirretä jäljelle jäävään tiliin.

14.5.12 Kaikkia Bingo.com Casinon käyttäjien henkilötietoja säilytetään luottamuksellisesti, ellei käyttäjä suostu tietojen paljastamiseen.

14.5.13 Pelaaja ymmärtää, että termi "Bingo.com Casino" on yrityksen tavaramerkki ja tuotenimi eikä pelaaja saa oikeuksia termiin tai muihin termeihin, kuviin, teksteihin, ideoihin tai menetelmiin käyttämällä sivustoa ja sen aineistoja.

14.5.14 Pelaaja käyttää pelejä ja sivustoa henkilökohtaisiin eikä liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Pelaaja käyttää Casinoa vain viihteenä. Casinon tai sivuston käyttäminen muihin tarkoituksiin on kielletty pelaajalta.

14.5.15 Pelaaja tarkastaa ainakin kerran kuukaudessa nämä Casinon säännöt ja ehdot, jotka ovat sivustossa.

14.5.16 Pelaaja ei saa osallistua peleihin, avata tai käyttää tiliä, siirtyä sivustoon tai Casinoon tai vastaanottaa palkintoa, ellei hän ymmärrä ja hyväksy kaikkia näitä sääntöjä, määräyksiä ja ehtoja poikkeuksetta ja sitoudu noudattamaan niitä. Säännöt, määräykset ja ehdot voivat muuttua aika ajoin.

14.5.17 Tämä on teemasivusto, ja varsinainen pelaaminen tapahtuu Casino-palvelimessa. Yritys omistaa Casino-sivuston täysin ja ylläpitää sitä. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman aiempaa ilmoitusta.

14.6 Bonuksien ehdot ja säännöt

14.6.1 Poissuljetuissa peleissä käytetty raha ei vaikuta vaatimusten täyttymiseen.

14.6.2 Bingo.com Casinon johto päättää kaikkien bonusten antamisesta

14.6.3 Riitatapauksissa Bingo.com Casinon johdon päätös on ratkaiseva ja lopullinen

14.6.4 Bingo.com Casino pidättää oikeuden bonuksien muuttamiseen ilman aiempaa ilmoitusta.

14.6.5 Kaikki bonukset annetaan vain kerran yhdelle todelliselle henkilölle, ellei toisin mainita.

14.6.6 Bingo.comCasino pidättää oikeuden kaikkien kaksoistilien sulkemiseen sekä kaksoistileillä olevien bonuksien ja voittojen mitätöimiseen.

14.6.7 Bingo.com Casino pidättää oikeuden takavarikoida varat tileiltä, jotka havaitaan petollisesti avatuiksi tai joita on käytetty petollisiin tarkoituksiin.

14.6.8 Kuhunkin kampanjaan voi osallistua vain yksi henkilö, perhe, osoite, sähköpostiosoite, luottokorttinumero tai paikka, jossa tietokoneet ovat jaettuja (yliopisto, koulu, kirjasto tai työpaikka).

14.6.9 Ellei toisin mainita, kaikki kampanjoiden yhteydessä jaetut casino-pelimerkit (kuten talletusbonukset, kampanjavoitot ja ilmaiset pelimerkit) on käytettävä pelaamiseen vähintään kolmekymmentä kertaa, ennen kuin ne voi nostaa. Eri pelien painoarvo pelivaatimusten täyttymisessä vaihtelee, ja se voi olla enintään sata prosenttia. Eri pelien prosentit ovat seuraavat:

14.6.9.1 kaikki kolikkopelit, Keno: 100 prosenttia

14.6.9.2 pöytäpokeri, Casino War, Red Dog: 50 prosenttia

14.6.9.3 videopokeri, Baccarat, Roulette, kaikki Blackjack-pelit Classic Blackjackia lukuun ottamatta: 10 prosenttia

14.6.9.4 Classic Blackjack, all Aces Poker: 2 prosenttia.

14.6.10 Kolikkopelien tuplaustoiminto ei vaikuta bonuskrediittien pelivaatimusten täyttymiseen.

14.6.11 Kun pelivaatimukset täyttyvät, varat siirretään automaattisesti pelaajan bonustililtä hänen rahatililleen.

14.6.12 Pelivaatimukset täyttyvät, kun pelaaja pelaa oikealla rahalla.

14.6.13 Pelatut rahat vähennetään pelaajan rahatililtä. Jos rahatilillä ei ole rahaa, pelatut rahat vähennetään bonustililtä. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan bonustilin varoilla pelataan vain silloin, kun rahatilillä ei ole varoja.

14.6.14 Jos pelaaja tekee noston, bonustilin saldo nollataan. Jos pelaaja siis päättää nostaa tallettamansa rahat, hän menettää kaikki bonusrahat, jotka vielä ovat hänen bonustilillään.

14.6.15 Pelaajien on tehtävä vähintään yksi talletus Bingo.com Casinossa, ennen kuin he voivat nostaa voittoja.

14.6.16 Pelaajan rahatilin rahoilla saadut voitot maksetaan suoraan rahatilille. Pelaajan bonustilin rahoilla saadut voitot maksetaan bonustilille.

14.6.17 Jos voittojen maksaminen bonustilille kasvattaisi bonustilin saldon alkuperäistä bonussummaa suuremmaksi, ylimääräiset voitot maksetaan pelaajan rahatilille. Huomautus: automaattiset siirrot bonustililtä rahatilille vähennetään ensin bonustililtä.

14.6.18 Jos pelaat Casinossa ja voitat summan tai kampanjan, joka johdon mielestä on julkisuuden arvoinen, pidätämme oikeuden lempinimesi käyttöön voittoa koskevissa tiedotuksissa.

14.6.19 Bingo.com Casino pidättää oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen milloin tahansa ilman aiempaa ilmoitusta.

Back to top

15. Poker

15.1 Bingo.com POKER is an online poker service provided by Unibet International Ltd under its class 3 letter of intent from the Maltese Lottery and Gaming Authority.

Bingo.com POKER utilizes poker software licensed by Microgaming Software Systems Ltd, whereby individuals who are registered with Bingo.com POKER play poker against each other and against individuals registered with other online poker operators who operate within the Microgaming Poker Network.

The Microgaming Poker Network is arranged and operated by Prima Poker Ltd. Microgaming’s software is the subject of a class 4 licence in Malta held by Erdai Limited, C-38615, a company incorporated and licensed in Malta, and conducting its business and acting fully in compliance with the applicable laws of Malta.

15.2 Bingo.com has licensed Prima Poker Ltd. to utilize the trademark "Bingo.com".

15.3 Bingo.com is licensed by Prima Poker Ltd. to represent, promote and/or market the services of the Bingo.com POKER as part of the Microgaming Poker Network.

15.4 Bingo.com does not accept and acknowledge any liabilities whatsoever for transactions conducted to, from and/or with Bingo.com POKER, except for funds being received, held and/or paid to and/or from a Bingo.com Account in conjunction with arrangement with Bingo.com POKER.

15.5 Complete Poker terms & conditions

Back to top

16. Scratch Card

16.1 Scratch Cardin tarjoaa Maltalla sijaitseva Net Entertainment AB:n tytäryhtiö Net Entertainment Malta Ltd. Net Entertainment on Nordic Growth Market – eli NGM Equity –listalla noteerattu julkinen yhtiö.

16.2 Scratch Card on valtuuttanut Bingo.com:n edustamaan Scratch Cardia sekä mainostamaan ja markkinoimaan sen palveluja.

16.3 Bingo.comon valtuutettu ottamaan vastaan, pitämään hallussaan sekä maksamaan Pelitilin Haltijoille Scratch Cardin käyttöön liittyviä varoja.

16.4 Scratch Card on itsenäinen palvelu:

16.4.1 Bingo.com ei hallitse eikä kontrolloi sitä;

16.4.2 sen palveluja ei tarjota Bingo.com:n Lisenssin kautta;

16.4.3 se ei sisälly Lisenssin säännöksiin

16.5 Bingo.com ei hyväksy eikä tunnusta minkäänlaista vastuuta Scratch Cardin käyttöön liittyvistä siirroista lukuunottamatta varoja, jotka se vastaanottaa, hallitsee ja/tai maksaa Scratch Cardin ja Bingo.com:n Pelitilin välisiin järjestelyihin liittyen.

16.6 Scratch Card on sallittu ainoastaan täysi-ikäisille pelaajille. Pelaajien tulee olla vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäisiä. Kaikki alle kahdeksantoistavuotiaan (18) pelaajan mahdollisesti panostamat varat menetetään etäpelejä valvovalle viranomaiselle.

16.7 Scratch Cardiin osallistuminen on sallittua ainoastaan sellaisten lainkäyttöalueiden asukkaille, joissa tämä on sallittua ("Pelaajat"). Kun Pelaaja osallistuu Scratch Cardiin, hän ilmoittaa olevansa sellaisen lainkäyttöalueen asukas, jossa tämä on sallittua. Peleihin ei saa osallistua paikoissa, joissa se on laissa kielletty.

16.8 Scratch Cardia operoivan yrityksen ja sen lisenssinhaltijoiden, jakelijoiden, tukkumyyjien, tytäryhtiöiden ja muiden edustajien ja jälleenmyyjien työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua Scratch Cardiin.

16.9 Muut ehdot:

16.9.1 Pelaajaa ei vaadita osallistumaan Scratch Cardin pelaamiseen ja jos Pelaaja päättää osallistua pelaamiseen, hän tekee niin omasta valinnastaan ja omalla vastuullaan. Scratch Cardin peliaineisto (elektronisesti tai muulla tavoin hankittu) mitätöityy automaattisesti, mikäli aineistoa väärennetään, turmellaan, muutetaan tai käsitellään millään muulla tavalla, mikäli aineisto on lukukelvotonta, mekaanisesti tai elektronisesti jäljennettyä, hankittu muusta kuin valtuutetusta lähteestä tai mikäli aineisto sisältää paino-, tuotanto- tai kirjoitusvirheitä tai mekaanisia, elektronisia tai muita virheitä. Kaikesta palkintojen saamista varten luovutetusta aineistosta tulee Yrityksen omaisuutta, eikä tällaista aineistoa palauteta. Yritys ei vastaa kadonneista, myöhästyneistä, lukukelvottomista, puutteellisista, vaurioituneista, turmeltuneista, väärään osoitteeseen lähetetyistä tai riittämättömällä postimaksulla varustetuista postilähetyksistä, pyynnöistä, palkintovaatimuksista tai osallistumisilmoituksista. Vastuu Scratch Cardin virheellisestä aineistosta rajoittuu aineiston vaihtamiseen. Pelaaja vastaa yksin palkintojen mahdollisista veroseuraamuksista.

16.9.2 Mikäli Pelaaja ei kirjaudu Pelitililleen Scratch Cardin palvelimella internetin kautta käyttämällä Pelaajan "käyttäjänimeä" ja "salasanaa" 120 vuorokauden kuluessa, kaikki varat voidaan poistaa Pelaajan tililtä tai maksaa tilille, kun Pelaajalle on lähetetty asiasta ensin ilmoitus hänen rekisteröimäänsä sähköpostiosoitteeseen. Kuolemantapauksen yhteydessä varat maksetaan Pelaajan lähiomaisille.

16.9.3 Kun Pelaaja vastaanottaa palkinnon ja/tai voiton, hän suostuu samalla siihen, että hänen nimeään käytetään markkinoinnissa ja myynnin edistämisessä ilman erilliskorvausta, ellei tällaista toimintatapaa ole kielletty laissa. Kun Pelaaja vastaanottaa palkinnon, hän sitoutuu noudattamaan kaikkia tässä mainittuja ja Bingo.com:n sääntöjä.

16.9.4 Yritys ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa ilmoitusta tai takuuta Pelaajan laillisesta oikeudesta osallistua Scratch Cardin pelaamiseen. Yrityksen, sen lisenssinhaltijoiden, jakelijoiden, tukkumyyjien, sivuliikkeiden, tytäryhtiöiden, mainostoimistojen tai muiden yhteistyötoimistojen tai jälleenmyyjien työntekijöillä ei myöskään ole oikeutta antaa tällaista ilmoitusta tai takuuta.

16.9.5 Yrityksellä ei ole velvollisuutta säilyttää tietoja käyttäjänimistä ja/tai salasanoista. Mikäli Pelaaja kadottaa, unohtaa tai hävittää käyttäjänimensä ja/tai salasanansa tai ei pysty jostain muusta Yrityksestä riippumattomasta syystä kirjautumaan Scratch Cardiin tai mikäli Pelaaja paljastaa, kertoo tai kadottaa käyttäjänimensä ja/tai salasanansa tai jakaa ne toisen kanssa, Yritys ei ole missään vastuussa kyseistä tiliä kohtaan tehdyistä vaateista.

16.9.6 Yrityksellä on oikeus muuttaa ja/tai korjata näitä ehtoja ainoastaan ilmoittamalla muutoksista ja/tai korjauksista verkkosivuillaan kohdassa "Yleiset ehdot & määräykset".

16.9.7 Yritys ei vastaa tietokoneiden virheellisestä toiminnasta eikä Pelaajan yrityksistä osallistua Scratch Cardiin sellaisin menetelmin, keinoin tai tavoin, joita Yritys ei ole tarkoittanut. Yritys pidättää oikeuden peruuttaa Pelaajan tili mistä tahansa syystä. Mikäli Pelaajan tili peruutetaan, tilillä olevat varat palautetaan Pelaajalle.

16.9.8 Nämä käyttöehdot muodostavat Pelaajan ja Yrityksen välisen täydellisen, lopullisen ja yksinomaisen sopimuksen, joka korvaa ja kattaa kaikki aiemmat sopimukset ja sopimuksenkaltaiset järjestelyt Pelaajan ja Yrityksen välillä.

16.10 Pelaaja hyväksyy Säännöt ja sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta:

16.10.1 Kun Pelaaja siirtyy verkkosivuille, avaa verkkosivuilla tilin, pelaa Scratch Cardia, käyttää tiliään, osallistuu Scratch Cardiin tai vastaanottaa palkinnon, hän sitoutuu täten seuraavaan:

16.10.1.1 Pelaaja ymmärtää kaikki tässä esitetyt säännöt, ehdot ja määräykset, sitoutuu niihin täysimääräisesti ja ymmärtää, että ne voivat muuttua ajoittain.

16.10.1.2 Pelaaja on saavuttanut laillisen täysi-ikäisyyden, ts. Pelaaja on lainkäyttöalueella sovelletun lain mukaan ”aikuinen”.

16.10.1.3 Pelaaja ei anna kenenkään muun henkilön tai kolmannen osapuolen (mukaan lukien myös alaikäiset henkilöt, mutta ei heihin rajoittuen) käyttää Pelitiliään, saada haltuunsa ja/tai käyttää verkkosivun aineistoa ja tietoja, ottaa vastaan palkintoja tai osallistua Scratch Cardiin.

16.10.1.4 Pelaaja vakuuttaa, että hänellä on täysi ja rajoittamaton laillinen oikeus osallistua Scratch Cardiin ja että Pelaajan osallistumista Scratch Cardiin ei ole kielletty hänen asuinalueensa lainsäädännössä.

16.10.1.5 Pelaaja ei pidä Scratch Cardia tai Yrityksen verkkosivuja loukkaavina, paheksuttavina, vilpillisinä tai sopimattomina.

16.10.1.6 Pelaaja ymmärtää, että Scratch Card on tarkoitettu ainoastaan viihteeksi. Pelaaja ymmärtää, ettei hänen vaadita tekevän mitään ostoksia eikä hänen vaadita pelaavan Scratch Cardia. Pelaaja voi halutessaan pelata rahapanosta asettamatta.

16.10.2 Pelaaja ei pidä Yritystä, sen työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtajia, lisenssinhaltijoita, jakelijoita, tukkumyyjiä, sivuliikkeitä, tytäryhtiöitä, mainostoimistoja tai muita yhteistyötoimistoja, mediakumppaneita, asiamiehiä ja jälleenmyyjiä vastuussa mistään kuluista, vastuusuhteista ja vahingonkorvausvaateista, jotka voivat aiheutua siitä, että Pelaaja; (i) siirtyy verkkosivulle tai käyttää niitä, (ii) käyttää verkkosivujen aineistoa, (iii) siirtyy Scratch Cardin palvelimelle tai käyttää sitä, (iv) osallistuu Scratch Cardin pelaamiseen tai (v) ottaa vastaan palkinnon.

16.10.3 Pelaaja ymmärtää, ettei Scratch Card ole millään tavalla, suoraan tai epäsuoraan, vastuussa tappioista, jotka voivat aiheutua Pelaajalle Scratch Cardin käyttämisestä. Scratch Cardin vastuu lakkaa seuraavissa tilanteissa:

16.10.3.1 pakottava syy (force majeure);

16.10.3.2 Scratch Cardin peruuttaminen mistä tahansa syystä;

16.10.3.3 viiveet, vahingot tai puutteet, jotka aiheutuvat Bingo.com in Scratch Cardin keskustietokoneen tai jonkin sen osan pettämisestä tai teleliikenne- tai tiedonsiirtojärjestelmän viasta;

16.10.3.4 vihollisuuksien, mellakoiden tai kansalaislevottomuuksien puhkeaminen ja terroriteot;

16.10.3.5 hallituksen tai viranomaisten toimet (mukaan lukien lisenssin tai luvan kumoaminen tai peruuttaminen);

16.10.3.6 tulipalo, räjähdys, tulva, varkaus, ilkivalta, lakko, työsulku tai mikä tahansa muu työtaistelutoimi.

16.10.4 Mikäli Yrityksen ja sen Pelitilin Haltijan välillä esiintyy erimielisyyttä, Yritys toimittaa yksityiskohtaisen tapahtumaselosteen asianomaisille. Tällaiset tiedot luovutetaan myös asianmukaisille kolmansille osapuolille (esim.tuomarille tai oikeusistuimelle), mikäli Pelaaja tähän suostuu tai mikäli Yritys on muutoin velvollinen näin tekemään Maltalla lakien mukaan.

16.10.5 Bingo.com:n Scratch Cardia pyöritetään Maltasta maltalaisen yrityksen Net Entertainment Malta Ltd:n IV-luokan lisenssillä. Pelaajan ja Yrityksen väliset juridiset riidat ratkaistaan Maltalla oikeusistuimissa Maltalla lakien ja säännösten mukaisesti.

16.10.6 Pelaajalla ei saa olla enempää kuin yksi tili. Mikäli Yritys havaitsee jollain Pelaajalla olevan useampia tilejä, Yrityksellä on oikeus siirtää kaikki tileillä olevat varat yhdelle tilille ja peruuttaa muu(t) tili(t). Ylimääräisille tileille maksettuja bonuksia ei siirretä jäljellä olevalle tilille.

16.10.7 Kaikki Pelaajien henkilötiedot pidetään salassa, paitsi siinä tapauksessa, että Pelaaja antaa nimenomaisen suostumuksensa näiden tietojen paljastamiseen tai Net Entertainment tai Bingo.com joutuu luovuttamaan tietoja voimassaolevien lakien määräyksestä.

16.10.8 Pelaaja ymmärtää, että “Bingo.com Scratch Card" on Yrityksen tekijänoikeuksin suojattu tavara- ja palvelumerkki ja kauppanimi, ja Pelaaja ei saa mitään oikeuksia tällaisiin nimiin tai mihinkään muihin nimiin, kuviin, teksteihin, käsitteisiin tai metodologioihin verkkosivuja ja niiden sisältämää aineistoa käyttäessään.

16.10.9 Pelaajan kiinnostus Scratch Cardia ja verkkosivuja kohtaan on henkilökohtaista, ei ammattimaista; Pelaajat käyttävät Scratch Cardia ainoastaan ajanvietetarkoituksessa ja kaikki muu Scratch Cardin ja verkkosivujen käyttö on ehdottomasti kielletty.

16.10.10 Pelaajan tulee tutustua Bingo.com:n ja Scratch Cardin Yleisiin ehtoihin & määräyksiin verkkosivuilla vähintään kerran kuukaudessa.

16.10.11 Pelaaja ei saa osallistua Scratch Cardin pelaamiseen, avata tai käyttää Pelitiliä, verkkosivuja tai Scratch Cardia eikä vastaanottaa mitään palkintoa, ellei hän ymmärrä Bingo.com:n ehtoja ja käyttöehtoja täysimääräisesti ja sitoudu poikkeuksetta noudattamaan kaikkia tässä esitettyjä sääntöjä, ehtoja ja määräyksiä ja ymmärrä, että kaikki säännöt, ehdot ja määräykset voivat muuttua ajoittain.

16.10.12 Kyseessä on teemasivusto. Varsinainen pelaaminen tapahtuu Scratch Cardin palvelimella. Yritys omistaa nämä verkkosivut kokonaisuudessaan ja vastaa niiden toiminnasta. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

16.11 Englanninkielinen, aika ajoin julkaistava versio Scratch Cardin Yleisistä ehdoista ja määräyksistä muodostaa Pelaajan ja Yrityksen välisen sopimuksen. Englanninkielisen tekstin käännökset ovat tarjoamamme palvelu, josta Yritys ei ole millään tavalla vastuussa. Mikäli englanninkielisen version ja käännöksen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan englanninkielistä versiota.

16.12 Mikäli on aihetta uskoa, että pelaaminen aiheuttaa Pelaajalle taloudellisia tai henkilökohtaisia vaikeuksia, Yritys pidättää oikeuden tilin sulkemiseen.

16.13 Haluamme muistuttaa etäpelaamiseen ja vedonlyöntiin liittyvistä riskeistä. Mikäli uskot tarvitsevasi apua peliriippuvuuden voittamiseen, klikkaa tätä linkkiä: